Blog
Percepcja bez emocji
an24
an24 wnioski analizy politologia
17 obserwujących 67 notek 114008 odsłon
an24, 31 października 2016 r.

Czy protestanci wrócą do Kościoła?


Ojciec Święty Franciszek uczestniczył w nabożenistwie ekumenicznym wspólnie z luteranami. Modliwta jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła. Nabożeństwo w katedrze luterańskiej w Lund, rozpoczęła procesja przy śpiewie „Laudate Dominum” - słynnego kanonu z Taize. Tej samej diecezji Lund z ktorej biskupka - Antje Jackelen, pierwsza kobieta została wybrana na urząd Arcybiskupa Uppsali i Prymasa Szwecji. Tej samej Szwecji, gdzie Eva Brunne objęła 8 listopada 2009 r, jako pierwsza kobietą w świecie i w dodatku lesbijka - urząd biskupa Sztokholmu w ewangelicko-luterańskim Kościele Szwecji.

Jednak One, nie zasiadły po prawej i lewej stronie Ojca Świętego, co jest jasnym przekazem. W katedrze obecny był król Karol XVI Gustaw z małżonką Sylwia i premier Kjell Stefan Lofven i swoim uczestnictwem w tym naborzeństwie, potwierdzili akceptację dla niezwykłego daru - sakramentu kapłaństwa - kapłani Nowego Zakonu działają w osobie Chrystusa. 

Na mocy tzw. Ugody z Porvoo z 1993 r. w której luterańskie Kościoły Skandynawii (z wyjątkiem Danii) połączyła z Kościołami anglikańskimi Wysp Brytyjskich wspólnota ambony i ołtarza. Kościół Szwedzki jest też członkiem Światowej Federacji Luterańskiej.

Zwierzchnikiem katolików w Szwecji jest bp Anders Arborelius, konwertyta z luteranizmu.

Ojciec Święty przypomniał, że Chrystus jest drogą, prawdą i życiem i to On obala mury podziałów. Podkreślił, że istotą wysiłków na rzecz zjednoczenia chrześcijan jest trwanie w jedności z Chrystusem, bez którego, nic nie możemy uczynić. Modlitwa ekumeniczna w Lund jest także dziękczynieniem Bogu za ludzi, którzy nie pogodzili się z podziałem, ale zachowali żywą nadzieję pojednania między wszystkimi, którzy wierzą w Jedynego Pana. Wypowiedział też modlitwę „Duchu Święty, pomóż nam radować się z darów, jakie Kościół otrzymał poprzez reformację”, a na koniec udzielił błogosławieństwa.

Ojciec Święty przyjeżdża do Lurd w dniu Święta Reformacji, aby zachęcić luteranów do powrotu do Jedności z Chrystusem, powrotu do domu.

Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta mając dziesięć drachm zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca.

Ojciec Święty Benedykt XVI, w Konstytucji „Anglicanorum coetibus" określa normy prawne i proceduralne dotyczące przystąpienia grup wiernych Wspólnoty Anglikańskiej do Kościoła katolickiego. Dał zielone światło dla ordynariatów personalnych dla członków Wspólnoty Anglikańskiej pragnących przystąpić do pełnej i widzialnej jedności z Kościołem katolickim.

Miejmy nadzieję, że już niedługo taki dokument powstanie w stosunku do kalwinów i luteranów oraz innych kościołów protestanckich, w tym w Stanach Zjednoczonych.

Biblia w kościele protestanckim uznawana jest za niekwestionowany punkt wyjściowy dla całej doktryny. Rozumiane jako całość, gdzie Dekalog i Przykazanie miłości jest jedną z Ksiąg. Odrzucenie dogmatów pochodzących od ludzi, uznanie wiary za decydujący czynnik zbawienia, odrzucenie kultu Maryi i świętych oraz obrazów i relikwii, pomniejszenie znaczenia kapłanów, zniesienie celibatu i zakonów, ograniczenie liczby sakramentów – jedynie do Chrztu i Wieczerzy Pańskiej, nieuznawanie indywidualnej spowiedzi i odpustów jest uznawane przez wszystkie kościoły protestanckie. Małżeństwo nie jest sakramentem, jest rozumiane, jako stan wyrażający porządek stworzenia, a nie odkupienia. Oznacza to, że jest traktowane jako instytucja utworzona dla całej wspólnoty ludzkiej, mająca na celu trwałe zespolenie małżonków. Małżeństwo według protestantów należy do porządku stworzenia, a więc jest przymierzem danym przez Boga wszystkim ludziom, we wszystkich kulturach. Nie ma sakramentu kapłaństwa, co oznacza, że urząd pastora – biskup, jest wyłącznie pracą polegająca na głoszeniu słowa i zarządzaniu np. zborem.

Martin Luter, swój indywidualny osąd, postawiła, nad osądem i autorytetem kościoła. W Komentarzu do Księgi Psalmów Luter twierdzi: Bóg nie może być Bogiem, najpierw musi on stać się diabłem. Muszę przyznać boskość diabłu za krótką godzinę i niech diabelskość będzie przypisana do naszego Boga. Ale to pierwsze dni jeszcze. W końcu możemy rzeczywiście powiedzieć: Jego dobroć i lojalność panuje nad nami”. Widzimy to także w przedmiotowości kobiet: Dzieło i słowo Boże mówią nam jasno, że kobiety winny służyć małżeństwu lub prostytucji”.

Opublikowano: 31.10.2016 21:43.
Autor: an24
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • W wyborach lokalnych ludzie głosują za pracą (obroną lub zajęciem), interesami lokalnymi...
  • Obecnie mamy 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatów. Nie ma sensu utrzymywać ok....
  • Jest oczywistą-oczywistością iż PAD to Mąż Stanu z dużymi szansami na zostanie politykiem...

Tematy w dziale