0 obserwujących
20 notek
2594 odsłony
  96   1

Trochę statystyki covid-owej dot. zaszczepionych i niezaszczepionych

W przestrzeni publicznej obowiązują 2 narracje: oficjalna (rządowa i mainstreamowych mediów) - szczepionki są skuteczne, nawet jeżeli nie chronią przed zakażeniem, to przebieg choroby będzie łagodniejszy i chroni przed zgonem, oraz antyszczepionkowa - że  nie chroni. Obie strony posługują się danymi, statystykami, tak dopasowanymi by przekonać do swoich racji.

Ministerstwo Zdrowia posługuje się w swej narracji danymi od początku rozpoczęcia programu szczepień drugą dawką. Wynika z nich że liczba zgonów wśród zaszczepionych po upływie 14 dni wyniosła do 3,01% ogółu zmarłych na covid-19. Należy jednak zauważyć, że stopień zaszczepionych w społeczeństwie zmieniał się w czasie, zwiększał się, a zatem przyjęcie całego okresu jest siłą rzeczy mylne.

Posłowie Konfederacji opublikowali tweet z danymi z okresu tygodnia 22-29.10.2021 i okazało się, że pośród zakażonych 36,87% jest zaszczepionych, a wśród zmarłych na covid 30,23%. Dane te jak przyznało resort zdrowia są prawdziwe. Wg najnowszych danych z tygodnia 29 X - 5 XI - 38,23% zakażonych i 31,25% zgonów na COVID to zaszczepieni. Te liczby rosną! Wskaźnik zaszczepionych podwójną dawką wynosi aktualnie 52,9% (na 38 mln osób) i w tygodniu wzrósł o ok. 0,3%. A zatem z porównania widać, że liczba zakażonych i zgonów jest mniejsza u zaszczepionych niż w przypadku niezaszczepionych w tym samym okresie.

Należy zauważyć, że wskaźniki zakażeń i śmiertelności zaszczepionych wzrastają w sposób szybszy niż wynika to ze wzrostu liczby procentu zaszczepionych. Być może wynika to, ż faktu iż dla znacznej części minęło już pół roku od zaszczepienia, a zatem wynika to z malejącej szczepionkowej odporności. Być może ...

Z powyższych danych statystycznych wynika zatem, że szczepionki zmniejszają ryzyko, o ok. 30% w przypadku zakażenia i ok. 40% w przypadku zgonu, jednakże wskaźniki zakażeń i śmiertelności są na tyle wysokie, że każą pytać o prawdziwość narracji co do absolutnej skuteczności szczepionek, przynajmniej w dłuższych okresach czasowych np. po pół roku, co jednak nie pozwala wykluczyć w ogóle ochronnego charakteru szczepionek.

TVN próbował dyskredytować dane podawane przez Konfederacji, tym iż nie można porównać zaszczepionych i niezaszczepionych bez uwzględnienia wieku. To prawda, że dane w zakresie wieku i stopnia szczepień w kategoriach wiekowych by pozwoliła wyciągnąć bardziej wiarygodne wnioski, tyle tylko, że żadnych danych w tym zakresie nie przedstawiło ani TVN ani resort zdrowia.

Dodatkowo należy stwierdzić, iż statystyki koronawirusa są nieprecyzyjne, albowiem wiele osób łagodnie przechodzących chorobę (lub bezobjawowo) nie zgłasza tego faktu. Nie wiadomo czy w tej kategorii jest więcej zaszczepionych, niezaszczepionych czy jest proporcjonalne. A to dane istotne, albowiem według niektórych szacunków liczba zakażonych w rzeczywistości jest 2-3-krotnie większa niż podają to oficjalne statystyki. Jeżeli szczepionki jednak w jakimś stopniu chronią (jeżeli?), wówczas w tej kategorii powinno być o wiele więcej zaszczepionych niż niezaszczepionych.

A zatem na pełniejsze i bardziej precyzyjne dane przyjdzie nam jeszcze poczekać, i dopiero wówczas będzie można wyciągnąć ostateczne wnioski.


-------------------------------

ps: Celem powyższej analizy nie jest przekonanie do zaszczepienia lub niezaszczepienia, ale wskazanie co można stwierdzić na podstawie danych statystycznych, oczywiście przy tych ograniczonych danych jakie zostały udostępnione.

Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale