Blog
autodafe
Eine
Eine Fizyk
183 obserwujących 856 notek 1750166 odsłon
Eine, 8 lutego 2018 r.

Wszechświat zbudowany jest z wody

1029 41 0 A A A
Mój  kolega,emerytowany profesor  wydziału  chemii UW ,zamęcza mnie  od lat  pytaniem  nasyconym żalem  i  przygnębieniem :

"dlaczego  my nie zastąpimy  wiedzy  o przyrodzie  - wiedzą o  wodzie?Gdy  będziemy  wiedzieć  wszystko  o  wodzie ,to  jednocześnie  będzie  to pełna wiedza o przyrodzie.Wszystkie  aktualne dyscypliny  naukowe  będą składowymi  wiedzy  o  wodzie,a nabiorą  innego  sensu  i znaczenia.Ciałem  wszechświata jest  woda,ona  ma  własnosci  wszystkich  poznanych  pierwiastków,woda  i   światło,  to najwięsza  tajemnice  wszechświata."

Mój kolega ma skłonności  do  przesady,lecz w przypadku  wiedzy  o  wodzie, ta   przesada ma-moim  zdaniem- właściwe  wymiary.Jeżeli  czytelnik  nie  zgadza się   z  tym, to  przypomnę  ,że już  uczniowie  5  klasy  szkoły  podstawowej są  oszołomieni  wiadomością  ,że  woda  jeziora,  lub  stawu  w    zimie,  zachowuje  się tak, by  życie w  tych  zbiornikach  wodnych  nie  zamarło[anomalna  rozszerzalność wody]. 

Wiedza  o  tym ,że  woda  jest podstawowym budulcem większości  organizmów żywych,  że  jest najlepszym rozpuszczalnikiem  substancji zapewniając  tym  samym  krążenie  i  wymianę  tych  substancji  w  przestrzeni,że  objawia   tysiące własności  zależnie od  czynników zewnętrznych  ,np.  temperatury,ciśnienia ,ta  wiedza  nie   należy do  codzienności  przeciętnego  człowieka.

Natomiast  prawie kazdy wie,że woda czasami jest  cieczą,czasami parą wodną,czyli gazem  a czasami  lodem  wodnym.Również większość  jest   przekonana ,że  lód pojawia się,gdy  będziemy wodę  odpowiednio  oziębiać.Czyli lód,  to  coś  zimnego,  np.mam  lodowate stopy.

Natomiast  niewielu potwierdzi  ,że można  wytworzyć bardzo gorący  lód  wodny,o temperaturze  rzędu  5000 oC!Tylko  jednocześnie musi  być  wywierane  na zestalającą  się wodę  ciśnienie  rzędu Megapascala! Aktualnie  wytworzylismy  blisko  20  odmian ciepłego,lub  gorącego lodu  wodnego !

Najbardziej  intrygujący  jest  gorący  wodny  lód zwany superjonową  wodą [superionic  water].Taki  lód  wodny [superionic  ice  water]  wytworzył -po dwóch latach  eksperymentu, bardzo  trudnego    technicznie  i  opisanego tutaj[1]- amerykański  zespół badawczy z Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), University of California, w Berkeley i  Laboratorium Laserowej Energetyki University of Rochester w Nowym Jorku. pod  kierownictwem   naukowym prof.Marriusa  Millota, 

Ten  fascynujący  eksperyment,  był  wprawdzie  poprzedzony  pracami  teoretycznymi  wspomaganymi  symulacją   numeryczną ,a  wyniki  opublikowano juz  w roku  1988 [2],lecz  uznane  zostały za błędy programów symulacji.

Wracając do  rzeczywistego  eksperymentu  otrzymania  superionic  water  ice .

Drobną  ilość  wody [w  postaci  lodu] ujęto  w  dwie  płytki  diamentu,a następnie impulsami laserowymi wielkiej  mocy  zagwarantowano  temperaturę  5000 0C  i  ciśnienie  rzędu  1,5 MPa.Impulsy  petawatowego  lasera [ściślej pisząc:układu  sprzęźonych laserów o  sumarycznej mocy ponad 1PW]   są  nieliniowymi  falami  uderzeniowymi  pola  ExH, które  w  nie rozpoznanych  do   końca  mechanizmach,  dają monstrualny  wzrost  energii  wewnętrznej,temperatury  i  ciśnienia  układu  [ wody ]  w  krótkim  przedziale   czasu  ,z  jednoczesną zmianą  struktury  wody.

 Superjonowa  woda  jest  jednocześnie  krystalicznym  ciałem  stałym  [ lodem  wodnym ]  utworzonym  przez gęstą sieć  nieruchomych  jonów  tlenu, oraz  cieczą utworzoną  przez  poruszające się jony  wodoru,które tworzą  prąd  elektryczny  po przyłożeniu różnicy  potencjałów  elektrycznych.

Lód  superjonowy  jest  twardszy  od   stali,w  warunkach normalnych  topi  się w formie  eksplozji  z  błyskiem  promieniowania barwy  żółtej.

W  zakończeniu  jednak  tekstu,  będę  bezlitosny  dla fizyki i  fizyków  i  napiszę,  że  to  nie oni pierwsi,  odkryli  hiperjonową  wodę, lecz  astronomowie.Na  podstawie  wyników  badań   sondy   kosmicznej  Voyager 2 w latach 1986-1989,planety  Uran i  Neptun  zostały  nazwane    "lodowymi  olbrzymami"[3].

W płaszczach  tych  planet,pod gęstymi  i  gorącymi  atmosferami,  znajduje  się  warstwa gorącego,pod  wysokim  ciśnieniem   "superionic  ice  water".Wydaje  się  ,że  gorący  superjonow  lód  rządzi  także  Plutonem--planetą Układu Słonecznego.

Woda w takiej  fazie istnienia,  może  być  sprawcą  niezwykłych [bardzo  odmiennych  od  naszego] pól  magnetycznych  Uranu  i  Neptuna,  oraz  zaskakujacego  zjawiska  ,silnego  promieniowania  termicznego  tych  planet,o  energii  znacznie  przewyższającej  energię  otrzymywaną  przez nie  od Słońca[4].   

Z  naturą wody,znaczeniem i  funkcjami  jej obecności we  wszechświecie, są  coraz większe  problemy   teoriopoznawcze. Niektórzy  przyrodnicy  podejrzewają,że  woda jest  organizmem  żywym. Czy jest więc możliwe  by  nie  było  jej  fazy  "superionic" we wnętrzu  Ziemi?Fizyka z  kosmosu  może  wywrócić  całość naszej  wiedzy    prayrodniczej uformowanej   tylko  na   doświadczeniu    ziemskim.

Literatura

[1]M.Millot and all,Experimental evidence for superionic water ice using shock compression,Nature Physics , 05 February 2018

[2]P.Demontis  and  all,New high-pressure phases of ice, Phys. Rev. Lett., vol. 60, no. 22, pp. 2284–2287, May 1988

[3]Maggie Fox: Hot "ice" may cover recently discovered planet. Reuters, 16 maja 2007.

[4] Weird water lurking inside giant planets, New Scientist,1 September 2010, Magazine issue 2776.


Opublikowano: 08.02.2018 18:56. Ostatnia aktualizacja: 08.02.2018 19:54.
Autor: Eine
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • Do   mojego   notatnika  ( 862 )        12.12.2018 21:05 Bloger o nicku wugo ma...
  • @Tadeusz Tumalski , 12.12.2018 22:49 W 1965 roku amerykańscy astrofizycy A. A....
  • @Ludwiczek69    12.12.2018 18:49 Ostatni  pana komentarz  szokuje  popisem  pychy  i...

Tematy w dziale Technologie