Bazyli1969 Bazyli1969
660
BLOG

Consilio militi dla hetmana Załużnego albo kto na końcu Marsowi bratem będzie

Bazyli1969 Bazyli1969 Historia Obserwuj temat Obserwuj notkę 31

Niespodziewany ogień zaskoczy, rozsądzi i ogarnie wszystko
Heraklit

image

Nie miejże mi tego za złe Waćpan, ale jako uważny obserwator mątu  w krainie naddnieprzańskiej spokojnie wysiedzieć nie potrafię. Oczu mych zakłonić nie zamierzam i cicho być nie chcę. Jednakowoż nikt mi glejtu powodziciela nie przekazał i moja ekstrawagancja zbyt ekstraordynaryjna wydawać się może. Pozór to jednak li tylko, bom sircem całem po Waszej stronie. Zdziwił się Waćpan, że ja, Lach, dobrem słowem i całem swem jestestwem za ruskim ludem stoję? A dziwnym być to nie powinno, bo ile to krwi niewinnej polskiej, lietuwskiej i ruskiej wsiąkło w ziemię za przyczyną okrutnych nad wszelki obyczaj hospodarów moskiewskich? Ile to wdów, sierot i kalek a chudoby wszelakiej spotkało lud nadwiślański i totum Ruś? Nawet paryżscy i italscy magistrowie wiedzieć tego nie potrafią. Przeto kończę ingressum i do meritum przechodzę.

Nie obcym jest Waćpanu miano markiza Guillaume le Vasseur de Beauplan. On to w osobie własnej wstąpił do armii Rzeczypospolitej i lat wór cały spędził z pożytkiem dla nowej Ojczyzny na ziemiach ukrainnych. O przodkach Waszych mawiał tak:

Łodzie ich (czajki) tak blisko trzymają się jedne drugich, że prawie stykają się wiosłami. Turek wie zazwyczaj wcześniej o wyprawie i u ujścia Borystenesu (Dniepru) trzyma w pogotowiu wiele galer, by uniemożliwić przepłynięcie. Lecz Kozacy, bardziej sprytni, wypływają w ciemną noc, blisko już księżycowego nowiu, trzymając się w ukryciu pośród zarośli z trzcin, (...) W 36 lub 40 godzin pojawiają się już w Anatolii, gdzie lądują, każdy ze strzelbą w ręce…

Ot, dowcip niemały i efectum ponad miarę! Wniosek stąd taki, że sam Hannibalus prący przez Alpy ku rozterce sławnych potomków Romulusa, hetman Chodkiewicz bijący znienacka Szwedów pod sławnym grodem Kircholmem i nawet Anglijczycy, którzy to operację „Fortitude” A.D. 1944 zaplanowali mogliby od Waszych antenatów nauki brać. Sprawa bowiem w tym, iżby fortel połową sukcesu mierzony być mógł. To wszak przednia sztuka i każdy, kto umem nie pogardza winien o tym pamiętać. W dwójnasób ten, kto siłami bardziej lichymi od wroga rozporządza. W przeciwnym razie…

Masz zatem Waszmość Hetmanie dwa wyjścia. Możesz jeszcze dziś żołnierzy i pułkowników swoich abdankować, a Ojczyznę swoją na łup rozpasanego żołdactwa moskiewskiego wydać albo zadziełać fortelem. Jakim? Nie mam pojęcia jakimi fluidami Twoi konsyliarze emanują i jakie rady do Twoich uszu podprowadzają. Mnie za jedno! Gdybyś jednak zechciał przychylić ucha na zdań kilka  to…

Idźże hetmanie tam,  gdzie wróg śpi snem spokojnym a złudnym. Tam gdzie duma kłóci się z rozsądkiem. To moja rada. Innemi słowy: uderz tam, gdzie nikt się nie spodziewa i w sposób, który starotestamentowym Prorokom się nie śnił. Krym lub Gorłówka. Tam bij! Tam karbunkuł lśni zwycięski. Rzecz jasna wojska Twoje i w tem przypadku okrwawić obficie się mogą. Czyż jednak nie mieli racji ci, co wołali: „Carum est, quod rarum est!”?

Przyjm Hetmanie tę przyjazną radę i niebożętom swoim oficyjerom plan co do joty wyeksponuj. Gdy układnie to uczynisz a duch obrońców Ojczyzny Twojej nie upadnie, będziem mieli okazyję spotkać się za czas jakiś i w radości bezgranicznej hucznie zwycięstwo ludzi wolnych świętować. Razem z Marsem.

Czoła chylę i prosperitas życzę!

Bazyli1969
------------------------------------

Obrazy wykorzystywane wyłącznie jako prawo cytatu w myśl art. 29. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bazyli1969
O mnie Bazyli1969

Jestem stąd...

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura