0 obserwujących
31 notek
28k odsłon
882 odsłony

Efektywność energetyczna znaczy oszczędność

Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa mają do dyspozycji wiele działań podnoszących efektywność energetyczną.
Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa mają do dyspozycji wiele działań podnoszących efektywność energetyczną.
Wykop Skomentuj10

Racjonalne zarządzanie energią pozwala na zmniejszenie rachunków za prąd. To plus zarówno dla kieszeni, jak i środowiska, bo w Polsce cały czas większość produkcji energii pochodzi ze źródeł kopalnych.

Spółki z grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wdrażają systemy zarządzania energią. Jednym z elementów takich systemów jest identyfikacja przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną. Dzięki dotychczasowym działaniom PGNiG uzyskało oszczędności odpowiadające średniorocznemu zużyciu energii przez prawie 50 tys. gospodarstw domowych. Czy to dużo? Średnio gospodarstwo domowe zużywa w ciągu roku ok. 2000 kWh. Biorąc pod uwagę obecną cenę prądu dla domów na poziomie 0,55 zł za kWh, to oszczędności rzędu 55 mln zł czyli 100 mln kWh. 

PGNiG informował niedawno również o planach rozwoju odnawialnych źródeł energii – zaczyna od siebie, planując wykorzystanie terenu przy swoich obiektach oraz dachów swych budynków do instalacji paneli fotowoltaicznych.

Prowadząc swoją podstawową działalność, czyli poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy PGNiG jest znaczącym konsumentem energii. Niemniej jednak dzięki inwestycjom w nowe źródła ciepła, sprężarki w kopalniach gazu ziemnego, oświetlenie LED firma stale poprawia efektywność energetyczną eksploatowanych urządzeń, instalacji i ciągów technologicznych. 

Jak przypominał Biznesalert.pl zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa mają do dyspozycji wiele działań podnoszących efektywność energetyczną – od ocieplenia ścian i dachów po wymianę źródła ogrzewania. 93 proc. polskich przedsiębiorstw deklaruje, że energia elektryczna to istotna pozycja w ich kosztach.

 

Mniejsze koszty energii 

– Poszukujemy obszarów, w których możliwa jest poprawa efektywności energetycznej nie tylko ze względu na cele biznesowe, ale także w związku z obowiązkami wynikającymi ustawy o efektywności energetycznej. Realizacja działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej może nastąpić również u naszych klientów – odbiorców końcowych gazu ziemnego, energii elektrycznej i ciepła – mówi wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Arkadiusz Sekściński. 

– Weźmy pod uwagę porównanie dwóch przypadków osiągnięcia takiego samego efektu użytkowego, rozumianego jako wydobycie określonej ilości gazu – na przykład przed i po przeprowadzeniu modernizacji kopalni – wyjaśnia Marek Czaja, kierownik Działu Efektywności Energetycznej w Departamencie Rozwoju Biznesu PGNiG. – Gdy wprowadzenie zmian skutkuje mniejszym zużyciem energii, ale jednocześnie osiągamy taki sam efekt użytkowy, możemy mówić o oszczędności energii. Energia, której nie zużyliśmy, a mimo to osiągnęliśmy zamierzony efekt użytkowy, jest dla nas najtańsza i najczystsza, bo praktycznie bezkosztowa. Co więcej, nie ma ona negatywnego oddziaływania na środowisko. Mamy w tym wypadku do czynienia ze zjawiskiem poprawy efektywności energetycznej – dodaje.  

 

Dotychczas większość projektów poprawiających efektywność spółka realizowała między innymi w Odolanowie. Zmodernizowano tam m.in. instalację kriogenicznego odazotowania gazu ziemnego. Zmianie uległ też sposób sterowania procesem osuszania gazu ziemnego. Tylko dzięki projektom w Odolanowie, PGNiG SA uzyskała średniorocznie ponad 10,5 tys. toe (tona oleju ekwiwalentnego – energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10000 kcal/kg) energii pierwotnej, co przekłada się na ok. 13,34 mln zł oszczędności rocznie.   

Dla części przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej PGNiG pozyskało białe certyfikaty. Średnioroczne oszczędności energii pierwotnej dzięki ich realizacji szacowane są na poziomie 10 107 toe (ok. 423 160 GJ). Dzięki realizacji przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną, także tych nie związanych z pozyskaniem białych certyfikatów, PGNiG zaoszczędziło już prawie 108 mln zł.

Certyfikat Systemu Zarządzania Energią dla PGNiG 

PGNiG SA uzyskała certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnie z normą PN-EN ISO 50001:2012. Skutecznie stosowany system przyczyni się do poprawy wyniku energetycznego, czyli obniżenia kosztów zużycia energii oraz mniejszego oddziaływania na środowisko. 

 – Posiadając certyfikację dla Systemu Zarządzania Energią, nie tylko realizujemy obowiązek ustawowy. Mądre zarządzanie energią w całym procesie produkcji węglowodorów ma zasadnicze znaczenie dla finansów spółki i środowiska – skomentował prezes koncernu Jerzy Kwieciński.

Uzyskanie certyfikatu zwalnia również PGNiG z obowiązku audytu energetycznego przeprowadzanego co cztery lata.

KB 


Wykop Skomentuj10
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka