Bogdan607 Bogdan607
4706
BLOG

O tym jak Niemcy wycinają stary las na potrzeby kopalni węgla brunatnego

Bogdan607 Bogdan607 Świat Obserwuj temat Obserwuj notkę 12

Jest to nie dosłowne przetłumaczenie tekstu CNN

źródło http://edition.cnn.com/2017/11/16/europe/germany-coal-hambach-forest/index.html

Niemcy wycieli 12000 letni las Hambach prawie w całości, przygotowując teren pod teren kopalni węgla brunatnego, kopalni odkrywkowej, chodzi o największego dostawce energii elektrycznej w Niemczech, RWE. Co roku od 1978 r. kopalniom wolno wycinać część lasu, aby uzyskać dostęp do węgla brunatnego. W rezultacie, lasy Hambach skurczyły się do mniej niż 10% pierwotnej wielkości. Las Hammbach  jest domem dla 142 gatunków, w tym uznanych za zagrożone. Niemal 40% energii elektrycznej w Niemczech pochodzi z elektrowni węglowych – prawie jedna czwarta z węgla brunatnego – co sprawia, że największy europejski truciciel emituje ponad 20% emisji gazów cieplarnianych z Unii Europejskiej, wynika z danych Eurostatu.

Potrzebujemy węgla brunatnego, węgiel brunatny nie jest dotowany i mamy dobrą podaż w Niemczech, dzięki czemu jesteśmy mniej uzależnieni od importowanego gazu ziemnego, ropy naftowej lub innych paliw kopalnych” powiedział CNN Guido Steffen, przedstawiciel RWE.

Konwencjonalna energia (węgiel) jest nadal potrzebna dla kraju, który jest tak uprzemysłowiony i zaludniony jak Niemcy, w związku z tym Niemcy potrzebują dużo energii, a odnawialne źródła energii nie są jeszcze na tyle wydajne, by w pełni zaopatrzyć kraj

Wcześniej kraj opierał się na energii jądrowej, ale po tsunami z 2011 roku, które unieszkodliwiło elektrownię jądrową w Japonii w Fukushimie, kanclerz Angela Merkel zobowiązała się do zamknięcia elektrowni jądrowych w Niemczech do 2020 roku. Pozostał węgiel brunatny jako jeden z podstawowych zasobów naturalnych dla potrzeb energetycznych Niemiec. Liczba bloków elektrowni węglowych w kraju wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich trzech dekad, skacząc z 35 do 76, według Climate Action Network Europe. Niemcy liczyły na obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 40% w 2020 r., Ale według Ministerstwa Środowiska liczba ta prawdopodobnie spadnie do niewiele ponad 30%.

Górnictwo w Niemczech może się skończyć w ciągu następnych dwóch dekad, nie mamy daty końcowej…

Wyrąb lasów Hambach będzie kontynuowany

Musieliśmy wycinać las Hambach w przeszłości dla swoich potrzeb, to prawda, będziemy kontynuować wycinkę lasu również w tym roku, jest to nieuniknione. Musimy to zrobić, ponieważ las jest przeszkodą dla koparek

Steffen zwrócił uwagę, że RWE zobowiązało się do pozostawienia co najmniej 500 hektarów oryginalnego lasu w nienaruszonym stanie i powiedział, że RWE zasadziło 10 milionów drzew w ciągu ostatnich 40 lat po drugiej stronie Hambach w nadziei na kultywację nowego lasu.

Niestety, ludzie na rzecz starego lasu nigdy nie wspominają o takiej re-kultywacji – dodał z żalem.

Nieco ponad sześć tygodni temu RWE zamknął jedną elektrownię na węgiel brunatny, emitującą rocznie aż 5 milionów ton CO2.

Zlikwidujemy więcej elektrowni, aby do 2050 r. wydobycie węgla brunatnego się skończyło ale to wymaga czasu

Na razie jednak RWE planuje ekspansję na rezerwy węgla brunatnego w Lesie Hambach, nawet wtedy jeśli działacze ekologiczni, będą zdecydowani stawiać opór.

post scriptum

Niemiecki sąd stwierdził że w  starym lasie Hambach, może dojść do kolejnej wycinki, aby zrobić miejsce dla kopalni węgla, jest to decyzja sądu administracyjnego w Kolonii, który rozstrzygnął w piątek skargę prawną wniesioną przez grupę środowiskową BUND, która chciała wstrzymać odprawę znacznej części lasu Hambach

Bogdan607
O mnie Bogdan607

"bo to jest Polska, nie elegancja Francja" twitter.com/bogdan607

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka