5 obserwujących
28 notek
69k odsłon
  222   0

Tusk chciał zmienić konstytucję i ustrój państwa

Od 2008r Tusk poważnie myślał o zmianie konstytucji, zmianie konstytucji i ustroju, w związku z konfliktem pomiędzy  Prezydentem RP Ś.P. Lechem Kaczyńskim a Premierem Donaldem Tuskiem, Tusk postanowił ograniczyć role prezydenta i pozbawić go weta. Aby do tego doszło niezbędne były zmiany w konstytucji które wiązały się ze zmianą ustroju ponieważ prezydent został by pozbawiony władzy wykonawczej i pozostałaby mu jedynie rola reprezentacyjna. Aby przekonać opinie publiczną do zmiany konstytucji, Tusk planował przykrycie zmiany ustroju, bardziej populistycznymi zmianami jak na przykład zaproponował wybieranie senatorów według ordynacji większościowej, a posłów według ordynacji mieszanej. W razie przyjęcia zmian w konstytucji, nowego prezydenta wybrałoby Zgromadzenie Narodowe.

przegląd artykułów z 2009 roku

Premier Donald Tusk zapowiedział, że do pracy nad zmianami w konstytucji będzie chciał angażować „autorytety nie tylko polityczne”. Donald Tusk do zmiany konstytucji od strony prawnej zaangażował Andrzej Zolla, Marka Safjana i Jerzego Stępnia.

http://www.newsweek.pl/polska/tusk-po-rozmowach-z-prezydentem-w-sprawie-konstytucji,49614,1,1.html

Prezesi TK chcą zmiany konstytucji Czwartkowa „Gazeta Wyborcza” zamieściła oświadczenie Zolla, Safjana i Stępnia, gdzie zapowiadają powołanie zespołu ekspertów, którzy przygotują projekt zmian w konstytucji według alternatywnych założeń modelu gabinetowego i prezydenckiego

http://www.newsweek.pl/polska/prezesi-tk-chca-zmiany-konstytucji,36253,1,1.html

 

Premier Donald Tusk proponuje rewolucyjne zmiany w konstytucji. Cała władza wykonawcza miałaby przejść w ręce rządu, a prezydent, sprawujący głównie funkcję reprezentacyjną, byłby wybierany przez Zgromadzenie Narodowe

https://www.wprost.pl/kraj/178857/tusk-prezydent-powinien-byc-wybierany-przez-parlament.html

Tusk chciał zrobić nawet referendum w sprawie zmian konstytucyjnych i ustrojowych

Ja nie mam nic przeciwko referendum, także z tego względu, że referendum konstytucyjne nie wymaga progu frekwencyjnego. Jest absolutnie do zaakceptowania jako sposób zatwierdzenia konstytucji, tym bardziej, że jednak proponujemy zmianę, która dotyczy także obywateli

Tusk o zmianie konstytucji i ustroju państwa

pierwszorzędne znaczenie ma to, jakie będą warunki ustrojowe dla dobrego rządu, a drugorzędne znaczenie ma to, kto i kiedy będzie kandydował

 

Premier Donald Tusk zapowiedział, że PO zaproponuje taką zmianę konstytucji, by pełną odpowiedzialność za władzę wykonawczą ponosił rząd, wspierany przez większość parlamentarną.

http://www.newsweek.pl/polska/tusk-chce-radykalnie-zmienic-konstytucje,49098,1,1.html

 

Wywiad Ewy Siedleckiej z Jerzym Stępniem

Siedlecka: Jak się panu podobają pozostałe pomysły Tuska: zmniejszenie liczby parlamentarzystów, mieszana ordynacja do Sejmu

Stępień: Podobają mi się, chociaż nie są konieczne. Mogłyby poczekać. Najpilniejsze jest odebranie prezydentowi prawa weta.

 

Stępień „Myśmy proponowali wariant, w którym prezydentowi odbiera się jedynie prawo weta. To dałoby się przeprowadzić przed wyborami prezydenckimi i nie wymagałoby półrocznego vacatio legis. A to bardzo ważna zmiana, RZĄD POWINIEN MÓC REALIZOWAĆ SWÓJ PROGRAM WYBORCZY”

http://wyborcza.pl/1,76842,7281729,Najpilniejsze_jest_odebranie_prezydentowi_prawa_weta.html

 

Powołujemy społeczny zespół ekspertów konstytucjonalistów, którzy w ramach prac Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość” podejmą pracę nad przygotowaniem zmian w konstytucji według alternatywnych założeń, z których pierwsze przyjmuje wybór modelu konsekwentnie gabinetowego, drugi – konsekwentnie prezydenckiego.

http://liberte.pl/oswiadczenie-bylych-prezesow-trybunalu-konstytucyjnego/

 

Na koniec dochodzimy do Projektu zmiany konstytucji RP w którym możemy przeczytać między innymi

Także wiele innych problemów konstytucyjnych wymaga wnikliwej debaty i decyzji: należą do nich niewątpliwie konsekwencje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i zmiana trybu wyboru sędziów tego trybunału.

Projekt zmiany konstytucji i ustroju

Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Władzę ustawodawczą sprawuje Sejm i Senat, władzę wykonawczą Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały

W związku z ustrojowym usytuowaniem urzędu Prezydenta pozostaje propozycja projektu skreślenia art. 135 i tym samym zlikwidowania RBN. Należy zwrócić uwagę, że Konstytucja nie jest aktem prawnym, w którym stwarza się bezpośrednią prawną podstawę powoływania ciał doradczych

W art. 133 Konstytucji proponuje się zmianę. Obowiązującą aktualnie treść art. 133 ust. 2 planuje się uzupełnić przez dodanie zdania: „Stanowisko w zakresie polityki zagranicznej Prezydent Rzeczypospolitej przedstawia na wniosek lub za zgodą Prezesa Rady Ministrów”

Zmiana ustawy konstytucji RP W wariancie II, proponuje się zmianę art. 127 poprzez oddanie kompetencji wyboru prezydenta Kolegium Elektorów, w skład którego wchodziliby reprezentanci Zgromadzenia Narodowego i taka sama liczba przed. województw wybieranych przez sejmiki

Luźna konkluzja autorów projektu zmiany konstytucji RP

Podstawowe znaczenie dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawa ma niezależność władzy sędziowskiej i niezawisłość sędziów. Obecny tryb mianowania sędziów, oparty na art. 179 Konstytucji, nie gwarantuje w pełni przestrzegania tych zasad.

Dlatego proponują zmiany w konstytucji

Sędziowie są powoływani przez Prezydenta RP zgodnie z wnioskiem KRS, na czas nieoznaczony. Odmowa powołania może nastąpić tylko z ważnych powodów ujawnionych po przedstawieniu wniosku Krajowej Rady Sądownictwa i wymaga uzasadnienia

całość do pobrania

PROJEKT ZMIANY KONSTYTUCJI RP Marek Safjan, Jerzy Stępień, Andrzej Zoll RUCH PRAWNICZY, 2009

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4549/1/02_Andrzej_Zoll_Projekt%20zmiany%20Konstytucji%20RP_17-22.pdf


Bogdan607

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka