7 obserwujących
178 notek
461k odsłon
  718   0

Oszczędzanie na emeryturę: IKZE

IKZE to długoterminowy sposób odkłądania pieniędzy na emeryturę.
IKZE to długoterminowy sposób odkłądania pieniędzy na emeryturę.

IKZE daje ulgę podatkową. Tegoroczny limit wpłat to 6272,40 zł. Kwotę tę odliczymy w PIT za 2020 od podstawy opodatkowania.

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, to produkt dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach tzw. III filaru. Zaletą tego rozwiązania jest to, że kwotę wpłaconą w danym roku na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania i uzyskać od Urzędu Skarbowego zwrot części podatku dochodowego - 18%, 19% lub 32% (w zależności od tego, wg jakiej skali podatkowej się rozliczamy). Ponadto oszczędności zgromadzone na IKZE nie są objęte podatkiem od dochodów kapitałowych (tzw. podatkiem Belki, który wynosi 19%).


Wpłaty na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania. Pozwala to zapłacić mniejszy podatek.


Wpłaty na IKZE

Kwota wpłat na IKZE jest ograniczona. Roczna suma wpłat nie może przekroczyć 120% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego. W 2020 r. limit wynosi 6 272,40 zł. Od 2021 r. dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, ustawa przewiduje wyższy limit – 180% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego.

IKZE można założyć w dowolnym momencie. Trzeba mieć min. 16 lat. Osoba małoletnia może dokonywać wpłat na IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę i w wysokości nieprzekraczającej tych dochodów.

Minimalna kwota wpłaty to 50 zł. Konto jest prowadzone za darmo.

Na IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Można mieć tylko jeden rachunek IKZE.

IKZE oferują:

  • fundusze inwestycyjne
  • podmioty prowadzące działalność maklerską, a więc domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską
  • zakłady ubezpieczeń na życie
  • banki
  • dobrowolne fundusze emerytalne, utworzone przez powszechne towarzystwo emerytalne


Do 31 grudnia 2020 r. można wpłacić na IKZE 6 272,40 zł. Kwotę tę można odliczyć od podstawy opodatkowania w PIT 2020.


Wpłaty nie są obowiązkowe, zatem jeśli w danym roku nie będziemy w stanie wpłacić jakiejkolwiek kwoty, nie jesteśmy do tego zobligowani.

Wypłaty z IKZE

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE jest możliwa:

  • na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych
  • w przypadku śmierci oszczędzającego - na wniosek osoby uprawnionej, która dziedzczy środki (może to być więcej niż 1 osoba)

Środki zgromadzone przez oszczędzającego na IKZE mogą być, w zależności od wniosku oszczędzającego, wypłacone jednorazowo lub w ratach.

Wypłata w ratach następować będzie przez co najmniej 10 lat, chyba że okres oszczędzania w ramach IKZE był krótszy (jednak nie mniej niż 5 lat). W takim przypadku wypłata środków będzie mogła być pobierana przez tyle lat, ile trwało wpłacanie. Środki wypłacane po zakończeniu oszczędzania na IKZE, niezależnie od formy wypłaty (jednorazowa albo w ratach), będą opodatkowane podatkiem zryczałtowanym w wysokości 10%.

Zatem najbardziej korzystne jest wypłacenie środków po 65. roku życia, gdyż wówczas zgromadzona kwota podlega tylko opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10%. Wcześniejsza wypłata będzie się wiązała z koniecznością umieszczenia kwoty w rocznym rozliczeniu PIT i uiszczeniu podatku zgodnego z progiem, w którym się znajdujesz.

Jeśli postanowimy wypłacić zgromadzone środki bez spełnienia powyższych warunków, otrzymamy cały kapitał zgromadzony na IKZE. Właściciel konta ma obowiązek samodzielnie odprowadzić od zwracanych środków podatek dochodowy – rozlicza zwracaną kwotę w PIT za dany rok (jako przychody z innych źródeł). Przy zwrocie kapitału z IKZE podatek od dochodów kapitałowych nie jest naliczany. 

Z konta IKZE nie można wycofać części zgromadzonych środków. 

Zalety IKZE

Podsumowując, gromadzenie pieniędzy na IKZE to:

  • bieżąca korzyść podatkowa
  • niższy podatek (ryczałt 10% zamiast 19% podatku Belki)
  • oszczędzanie na emeryturę - długoterminowe, nie wymagające wysokich i regularnych wpłat


ja


Lubię to! Skomentuj15 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka