Crusader
"Nie pytaj się siebie co dał Ci twój kraj, spytaj się siebie, co ja dałem swojemu krajowi"
2 obserwujących
16 notek
32k odsłony
508 odsłon

Ideologiczna koncepcja III Rzymu fundamentem rosyjskiego imperializmu.

Wykop Skomentuj5

Jeśli chcemy rozpocząć rozważania nad rosyjską koncepcją III Rzymu powinniśmy cofnąć się najpierw do czasów antycznych.

W 324 r. pierwszy chrześcijański Cesarz Rzymu Konstantyn I Wielki przeniósł swoją stolicę nad Bosfor. Dawną grecką kolonię Bizancjum przebudował w najpotężniejsze i najbogatsze miasto ówczesnego świata. Chrześcijaństwo, które przestało być prześladowane przez aparat władzy a zarazem stało się religią władców Imperium zaczęło przeżywać swój rozkwit.

image

Bizancjum z 555 r.

W 476 r. barbarzyński wódz rzymskiej armii Odoaker wszczął bunt na czele swoich wojsk i obalił ostatniego Cesarza zachodnio rzymskiego Romulusa Augustulusa. Chcąc zalegalizować swoją władzę nad Tybrem odesłał Cesarzowi Zenonowi insygnia władzy cesarskiej do Konstantynopola zarazem dając do zrozumienia, że jest zależny od Cesarza w Konstantynopolu.

Władza cesarska w Konstantynopolu przetrwała 1000 lat dłużej. Cesarstwo Bizantyjskie, w które przekształcił się wschodni Rzym upadło pod naporem Turków osmańskich w 1453 r. Ostatni Basileus i Autokrator Konstantyn XI ginie w obronie upadającego Cesarstwa ( Basileus był naczelnym wodzem oraz najwyższym sędzią. Stanowił także najwyższe zwierzchnictwo nad Kościołem Wschodnim). Jednocześnie wraz ze śmiercią ostatniego władcy nie ginie sukcesja cesarska. Ostatni władca Bizancjum posiadał dużą rodzinę. Do krewnych cesarskich należała rodzina Paleolog zarządzająca despocją Morei na terenie Grecji. Ta rodzina za pośrednictwem Zofii Paleolog, która była bratanicą ostatniego władcy Bizancjum przyczyniła się do usankcjonowania rosyjskiej idei III Rzymu.

Należy podkreślić fakt, że stolicą Chrześcijaństwa prawosławnego od czasów wielkiej schizmy był Konstantynopol. Dopiero upadek Cesarstwa spowodował przesunięcie środka   ciężkości na Ruś. Godnym zaznaczenia faktem historycznym jest sobór florencki w trakcie, którego bizantyjscy biskupi prawosławni w zamian za pomoc zachodu w obronie Bizancjum przed islamskimi Turkami zgodzili się wejść pod jurysdykcję Ojca Świętego doprowadzając do ponownego zjednoczenia Kościoła. Uczestnikami soboru byli również ruscy biskupi Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Ci biskupi odmówili posłuszeństwa Papieżowi a upadek Konstantynopola spowodował, że to Moskwa stała się nowym centrum świata prawosławnego.  

                              image

              Zofia Paleolog


                                                                                                                                                              Upadek Bizancjum dał władcom Moskwy szansę na imperialną politykę, jako spadkobiercę Konstantynopola. Moskiewski książę Iwan III ożenił się w 1472 r. z bratanicą ostatniego Cesarza Bizancjum Zofią Paleolog. W 1478 przyjął nieuznawany w Rzeczypospolitej cesarski tytuł Cara, zawłaszczył cesarski bizantyjski herb dwugłowego orła oraz wprowadził na swoim dworze bizantyjski ceremoniał.


image     Współczesne  rosyjskie godło                                                       


                                                                                           

                              Godło  Bizancjum          image

Ideologicznym fundamentem budowy Imperium miała stać się na początku XVI w. idea trzeciego Rzymu stworzona przez prawosławnego mnicha Filoteusza z Pskowa. Według tego prawosławnego mnicha po upadku pierwszego Rzymu i po upadku drugiego Rzymu, czyli Konstantynopolu trzecim Rzymem miała stać się Moskwa. Moskwa miała stać się depozytariuszem prawdziwej wiary. W idei tej Rosja staje się ziemią świętą, świętą Rusią. Filoteusz zaprezentował swoją ideę ojcu Iwana IV Groźnego Wasylowi III. Napisał księciu znamienne słowa, które stały się ideologiczną podporą imperialnej Moskwy: „dwa Rzymy upadły, trzeci stoi, czwartego nie będzie, gdyż twoje królestwo chrześcijańskie przez żadne inne nie zostanie zastąpione”.     

Rosyjskie Prawosławie zaczęło rozwijać się zgodnie z bizantyjską doktryną funkcjonującą od czasów Cesarza Justyniana a według której Kościół i państwo miało koegzystować ze sobą w harmonii tworząc swoisty sojusz ołtarza i tronu dając podbudowę pod rosyjski nacjonalizm. Idea trzeciego Rzymu stała się pretekstem do prowadzenia ekspansywnej polityki prowadzonej przez Moskwę.


image           image                Iwan Grożny                                                                                                                                                  Wasyl III


Idea „Trzeciego Rzymu” oraz idea „Świętej Rusi” przelewa się na współczesną koncepcję „Ruskiego Mira”, według której wszyscy prawosławni oraz rosyjskojęzyczni tworzą odrębną cywilizację, w której Moskwa ma odgrywać centrum politycznej i kulturowej zwierzchności. Z tego powodu Rosja dobrowolnie nie zrezygnuje ze swoich wpływów np. na Białorusi czy Ukrainie.

Współczesnym zwolennikiem słów mnicha Filoteusza, że „pierwszy Rzym upadł na skutek herezji, drugi Rzym – Konstantynopol – na skutek zdrady prawdziwej wiary, trzecim Rzymem jest Moskwa, a czwartego już nie będzie” jest Aleksander Dugin, główny ideolog rosyjskiego imperializmu i eurazjatyzmu, nazywany ideologiem Putina. Dugin twierdzi, że Rosja jest ostoją nie tylko Chrześcijaństwa, ale całej europejskiej cywilizacji. Porównuje Moskwę, jako imperium lądu do Rzymu walczącego przeciwko morskiej potędze Kartaginie. Twierdzi, że wojna między morzem a lądem trwa już 2200 lat a obecnym spadkobiercą Kartaginy są zepsute moralnie USA. Z powodu obecnej pozycji Dugina, warto zapoznać się z kilkoma jego stwierdzeniami:

Wykop Skomentuj5
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka