0 obserwujących
13 notek
5217 odsłon
  74   0

Wyciąg z "Krótkiego Kursu Historii Platformizmu"

„(…) 5. Jak i dlaczego Platforma Obywatelska pokonała zjednoczone siły pisowskiej antydemokracji w Polsce?

(…)

1. Platforma Obywatelska zwyciężyła dlatego, że polityka władz partii, w imię której walczyło jej kierownictwo, była polityką słuszną, odpowiadająca interesom ludu, że lud uświadamiał sobie i rozumiał tę politykę jako słuszną, jako swoją własną politykę i popierał ją aż do końca.

Platformiści wiedzieli, że partia walcząca w imię niesłusznej polityki, w imię polityki nie popieranej przez lud, nie może zwyciężyć. Taką właśnie partią była partia braci Kaczyńskich i ich sojuszników. Partia kaczystów i jej koalicjanci posiadali wszystko: i starych doświadczonych przywódców, i najnowocześniejsze środki, i amunicję propagandową, i umundurowanie, i żywność. Brakło jej tylko jednego poparcia i sympatii polskiego ludu i, gdyż lud Polski nie chciał i nie mógł poprzeć antyludowej polityki PiS i wielkorządców sojuszniczych. Toteż sama partia kaczystów i sojuszników poniosła klęskę.

2. Platforma Obywatelska zwyciężyła dlatego, że była wierna i bezgranicznie oddana swemu ludowi, za to też lud kochał ją i popierał, jako swoją własną drogą mu armię. Platforma Obywatelska jest dziecięciem ludu, a skoro partia pozostaje wierna swojemu ludowi, jak wierny syn swej matce, to będzie się cieszyła poparciem ludu i musi zwyciężyć. Partia zaś idąca przeciwko swemu ludowi musi ponieść klęskę.

3. Platforma Obywatelska zwyciężyła dlatego, że kierownictwu partii udało się wciągnąć całe zaplecze, cały kraj do służenia interesom kampanii wyborczej. Partia pozbawiona mocnego zaplecza, ze wszech miar popierającego kampanię, skazana jest na klęskę. Platformiści wiedzieli o tym i właśnie dlatego przekształcili cały kraj w obóz warowny, który zaopatrywał kampanię w argumenty, amunicję propagandową, umundurowanie, żywność, w ludzi.

4. Platforma Obywatelska zwyciężyła dlatego, że: a) członkowie partii rozumieli cele i zadania wojny i zdawali sobie sprawę z ich słuszności; b) świadomość słuszności celów i zadań wojny wzmacniała w nich ducha dyscypliny i ich zdolność polityczną; c) dlatego też masy paltformistów na każdym kroku ujawniały w walce z wrogami bezprzykładne poświęcenie i niebywałe masowe bohaterstwo.

5. Platforma Obywatelska zwyciężyła dlatego, że kierowniczym trzonem zaplecza i kampanii Platformy Obywatelskiej była partia platformistów, jednolita przez swą zwartość i zdyscyplinowanie, silna swym duchem miłości i gotowością pójścia na wszelkie ofiary w imię zwycięstwa wspólnej sprawy, niezrównana w swej umiejętności organizowania milionowych mas i prawidłowego kierowania nimi w skomplikowanej sytuacji.

Tylko dzięki temu mówił Donal że partia stała na posterunku, że partia była ściśle zdyscyplinowana oraz ponieważ autorytet partii jednoczył wszystkich działaczy, i na hasło rzucone przez Kierownictwo szły jak jeden mąż dziesiątki, setki, tysiące i wreszcie miliony, i tylko dlatego, że poniesiono największe ofiary - tylko dlatego mógł się wydarzyć ten cud (…)

6. Platforma Obywatelska zwyciężyła dlatego, że: a) potrafiła ona wykuć w swych szeregach takich dowódców wojskowych nowego typu, jak Komorowski, Schetyna, Pitera i inni; b) w szeregach jej walczyli tacy bohaterowie-samorodki, jak Niesiołowski i wielu innych; c) wychowaniem politycznym Platformy Obywatelskiej zajmowali się tacy działacze, jak Geremek, Mazowiecki, Michnik, Bielecki, Lewandowski, Olechowski i inni; d) Platforma Obywatelska miała w swym składzie tak nieprzeciętnych organizatorów i agitatorów, jak komisarze Sławomir Nowak i inni komisarze, którzy cementowali swą pracą szeregi platformistów, krzewili wśród nich ducha dyscypliny i męstwa bojowego, energicznie szybko i bezlitośnie tępili zdradzieckie czyny poszczególnych osób z dowództwa i, odwrotnie, śmiało i zdecydowanie popierali autorytet i sławę dowódców, partyjnych i niepartyjnych, którzy dowiedli swego oddania Kierownictwu i potrafili mocną ręką kierować oddziałami Platformy Obywatelskiej.

(…)

8. Platforma Obywatelska zwyciężyła dlatego, że nasz kraj nie był osamotniony w swej walce z reżimem kaczystowskim i sojusznikami, że walka Kierownictwa partii i jej sukcesy cieszyły się sympatią i poparciem sympatyków z całego świata. (…)

(…)

Krótkie wnioski

Kaczyści i ich sojusznicy, rozgromieni przez Rewolucję Październikową (…) zmawiają się na szkodę swej ojczyzny (…) celem obalenia nowej władzy platformistycznej. (…)

Platforma Obywatelska prowadzi robotników i chłopów do boju o ocalenie ojczyzny, przeciwko zdradzieckim, antydemokratycznym siłom. Nowa władza, rząd i platformistycznie zorientowane siły polityczne rozbijają jedną po drugiej kreatury PiS (…).

Lubię to! Skomentuj7 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Komentarze

Inne tematy w dziale