Dam Zuchowski Dam Zuchowski
48
BLOG

Narzędzia i Homeostaza Demokracji Bezpośredniej

Dam Zuchowski Dam Zuchowski Polityka Obserwuj notkę 1

image


System reprezentacyjny i przedstawicielski, umiejscawia społeczeństwo na pozycji biernej widowni, która w najlepszym razie, podczas „Personalnych Wyborów Przedstawicielskich” raz na kilka lat, przelewa swoją „wolę polityczną” na wybieranych przedstawicieli władzy wykonawczej (rada ministrów, prezydent) i ustawodawczej (izba/izby parlamentu). Szeroko rozumiany lud, w tym systemie, pozostaje swoistą masą, która „ma się podporządkować prawu stanowionemu”. Toteż po przelaniu „własnej woli” na przedstawicieli ma zasnąć, niczym bezwolny olbrzym, do cyklu kolejnych wyborów personalnych. W demokracji bezpośredniej przeciwnie: lud, a więc cała rzesza obywateli jest upodmiotowiona. Ponosi osobistą odpowiedzialność, mogąc oddziaływać na rzeczywistość w sprawach merytorycznych, za pośrednictwem referendów o charakterze decyzyjnym lub wetującym.


W przekazanej na Wasze ręce pracy pokrótce omówione zostało 10 podstawowych zagadnień z zakresu narzędzi demokracji bezpośredniej, a także jej homeostazy, czyli warunków wyjściowych koniecznych do spełnienia, aby zabezpieczyć równowagę i poprawne funkcjonowanie całego systemu.

PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ

https://wolnemedia.net/narzedzia-i-homeostaza-demokracji-bezposredniej/

https://www.demokracjabezposrednia1984.wordpress.com/

SPIS TREŚCI:

NARZĘDZIA DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ

1. Referendum

2. Weto Ludowe

3. Referendum Abrogatywne

4. Inicjatywa Ludowa


HOMEOSTAZA DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ

1. Dni Referendalne

2. Zniesienie Progów Referendalnych

3. Permanentna Debata Publiczna

4. Opcjonalność Systemu: Tradycyjne Głosowanie vs E-Voting

5. Odpowiedzialność Ekonomiczna: Zrównoważony Budżet i Zadłużenie

6. Subsydiarność, czyli Zabezpieczenie Samorządności 


POZOSTAŁE NARZĘDZIA I DYLEMATY DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ

Omówionych w tej pracy dziesięć terminów z zakresu narzędzi i homeostazy demokracji bezpośredniej nie wyczerpuje naturalnie wszystkich form wyrazu, za pośrednictwem, których może manifestować się demokracja bezpośrednia w rzeczywistości dużych populacyjnie państw i terytoriów. Te dziesięć podstawowych wyróżników, właściwe ich wdrożenie i realizowanie, jest jednak wyjściowo absolutnie konieczne, aby ustrój polityczny mógł nabrać kształtów bezpośredniodemokratycznych, tak by w istocie stał się demokracją bezpośrednią i wyrażał jej postulaty i ducha.


Demokracja bezpośrednia oprócz zaprezentowanych rozwiązań może być wzmacniana przez inne formy udziału i kontroli obywatelskiej: recall (odwołanie przedstawiciela); referendum lokalne; zgromadzenie ludowe w gminach; budżet partycypacyjny; obywatelska inicjatywa ustawodawcza; referendum fiskalne, wprowadzenie powszechnego wyboru prokuratora generalnego i prokuratorów apelacyjnych (etc.), jak również poprzez spełnienie opcjonalnych warunków towarzyszących, jak wprowadzenie powszechnego dostępu do internetu; zniesienie immunitetów poselskich, zmiana ordynacji wyborczej w kierunku większej reprezentatywności izb, także w ramach personalnych plebiscytów wyborczych; wprowadzenie zasady głosu preferowanego (tzw. system australijski) itd. 

Autor: Damian Żuchowski

Artykuł Ukazał się m.in. na: WolneMedia.net; Demokracja Bezpośrednia - WIR - Referendum, Weto Ludowe, Inicjatywa; www.demokracjabezposrednia1984.wordpress.com 

Publikacje z zakresu: praw człowieka, etyki, praw ludności tubylczej, historii, filozofii, społeczeństwa, przyrody, enwironmentalizmu, polityki, astronomii, demokracji, komentarze do wydarzeń. Artykuły mojego autorstwa ukazywały się między innymi na: wolnemedia.net; krewpapuasow.wordpress.com, amazonicas.wordpress.com i ithink.pl

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka