Blog
blog unukalhai
unukalhai
unukalhai unuk.al.hayah@gmail.com
46 obserwujących 133 notki 199730 odsłon
unukalhai, 15 czerwca 2016 r.

Piłat, Kajfasz, Herod i Jezus (3)

523 26 0 A A A

Niniejsza notka stanowi kontynuację (trzeci odcinek)  cyklu zatytułowanego "Piłat, Kajfasz, Herod i Jezus", a traktuje o kolejnej postaci z wymienionych w tytule, tj. o arcykapłanie Światyni Jerozolimskiej  Józefie Kajfaszu. Oczywiście, w jednej notce nie zmieszczę wszystkiego, a zatem o postaci arcykapłana   Kajfasza, instytucji arcykapłana w Świątyni Jerozolimskiej, etc. będzie  traktować jeszcze co najmniej jedna notka. Rozdzielam notki na części, gdyż jednorazowo ich rozmiar okazałby się zbyt obszerny, a przy rozmaitości wątków mniej przejrzysty. Cykl będzie kontynuowany już bez skandalicznie długich  interwałów czasowych i mam zamiar (niezłomny) zakończyć go  do końca wakacji br.

Józef „Kijobij”  -  Arcykapłan

Kajjafa (Qayafa), czyli Kajfasz nie było imieniem ani nazwiskiem. Było to przezwisko, które wywodzi się z aramejskiego słowa kajefa - kij(pochodnego od kuf – zmuszać), a oznaczało kogoś, kto nadużywa takiego właśnie środka „przymusu bezpośredniego”. Słudzy arcykapłanów Świątyni Jerozolimskiej, jak też członkowie straży świątynnej, uzbrojeni byli na co dzień w długie drewniane pałki (kije), którymi okładali przechodniów nie ustępujących w porę z drogi przed arcykapłanem, czy też niewolników nie dość skwapliwie wykonujących dawane im polecenia. W mowie potocznej określenie kajefa oznaczało bicie kijem. Za Józefem Flawiuszem przyjmuje się, że Kajfasz miał na imię Józef (Jehosef).

W 30 roku nowej ery Józef Kajfasz pełnił godność głównego arcykapłana Świątyni Jerozolimskiej (kohen gadol) już dwunasty rok z rzędu. Był on zięciem poprzedniego arcykapłana Annasza (Hanania ben Chet – Ananos syn Seta/Setiego), którego potężny ród Hanin należał do kilku najważniejszych klanów arcykapłańskiej arystokracji, którą wywindował do dominującej pozycji król Herod Wielki (Herod ha-megas). Kajfasz natomiast reprezentował ród Katros, który stanowił odgałęzienie najpotężniejszego rodu Boetos[1]. Rody te wypromował Herod Wielki wówczas, gdy umacniał swoją władzę i w ten sposób budował dla siebie oparcie wśród niskiej rangi klanów kapłańskich, głównie niejudejskiego pochodzenia, czyli niezwiązanych z Jerozolimą. I tak klan rodu Boetos, podobnie jak  klan rodu Hanin, wywodził się z gminy żydowskiej w egipskiej Aleksandrii[2], natomiast pochodzenie rodów Fiabi oraz Kamitos nie jest ustalone, choć jeden z nich najpewniej wywodził się z diaspory osiadłej w Mezopotamii (byli to potomkowie przesiedleńców do Babilonii w VI wieku starej ery). Rody te utworzyły oligarchię nowobogackich kapłanów powiązanych ze sobą więzami matrymonialnymi oraz biznesowymi, a zawdzięczając wszystko Herodowi stanowili razem z jego klanem rodzinnym (Herodianie) rodzaj kasty sprawującej  władzę absolutną, aczkolwiek pod rzymską kuratelą. Początek  owej symbiozy datuje się od  roku 37 starej ery, kiedy  to Herod (syn Antypatra, rzymskiego wojskowego gubernatora Judei), a ówczesny gubernator Galilei i tetrarcha Judei, został uhonorowany tytułem króla Judei przez swojego rzymskiego patrona, ówczesnego triumwira Marka Antoniusza. Stało się tak po kilkuletnich bojach stoczonych przez Heroda z władcami dynastii hasmonejskiej[3]. Wówczas na miejsce hasmonejskich arcykapłanów Świątyni Jerozolimskiej, którzy przerwali rodowód tego urzędu wywodzony do tej pory od Sadoka[4], król Herod mianował na ten urząd Ananela (o rodowodzie babilońskim). Jednak pod wpływem swojej teściowej Aleksandry, córki Hirkana II (ostatniego hasmonejskiego władcy Judei i arcykapłana Świątyni Jerozolimskiej) szybko zmienił nominację i obdarzył tym urzędem Arystobula III, 17-letniego wówczas brata Mariamme, drugiej swojej żony, a wnuczki Hirkana II. Herod, nadal obawiając się popularności  Arytstobula, który  w Jerozolimie i w Judei powszechnie uważany był za kontynuatora linii władców hasmonejskich, kazał go utopić jeszcze w tym samym roku pozorując wypadek podczas kąpieli. Sześciu następnych arcykapłanów wyznaczonych przez Heroda podczas jego królowania w Judei reprezentowało głównie wspomniane już rody, przede wszystkim ród Boetosz ktorego wywodził się  teść Heroda.

Z 30 ostatnich arcykapłanów (tj. w okresie od upadku dynastii hasmonejskiej w 37 r. starej ery do zburzenia Świątyni Jerozolimskiej w 70 roku nowej ery), aż 27 wywodziło się z wcześniej wymienionych klanów, a mianowicie po ośmiu z rodów Boetos, Hanan i Fiabi oraz trzech z rodu Kamitos (inne wersje tej ostatniej nazwy to: Kamit lub Kamydos).

Trochę informacji na temat Heroda Wielkiego zawarłem w mojej notce pt: „Gwiazda betlejemska, mędrcy świata i monarchowie”. Ale nieprzesadnie dużo, gdyż postaci tej poświęcone jest wiele łatwo dostępnych  monografii.

http://dawidowicz.salon24.pl/556853,gwiazda-betlejemska-medrcy-swiata-i-monarchowie

Opublikowano: 15.06.2016 10:13.
Autor: unukalhai
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Na ogół bawię się z losem w chowanego

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • Puti się na pewno pochlasta z żalu.
  • Bredzisz niepoczytalnie.
  • ale ukraińce mogli

Tematy w dziale Kultura