27 obserwujących
334 notki
301k odsłon
  282   1

Czy Rosja jest państwem terrorystycznym albo sponsorem terroryzmu - rezolucja z konsekwenc

Z Internetu
Z Internetu
Czy wojna sama jest aktem terroru… czy Rosja jest krajem terrorystycznym? Administracja Bidena unika odpowiedzi na takie pytania, ale Parlament Europejski swoje stanowisko "tak" już przedstawił. Wśród tych parlamentarzystów byli przedstawiciele Polski. Co będzie dalej?

Dla większości Polaków czytających, słuchających i komentujących wiadomości i reportaże telewizyjne o wojnie na Ukrainie żadnych wątpliwości nie ma - Rosja jest uosobieniem zła… Rosja była i jest wrogiem Polski i takim pozostanie… Rosję należy zburzyć, ale najpierw całe rosyjskie bagno wysuszyć, upublicznić i napiętnować… przynajmniej medialnie...  W Polsce trudno się temu dziwić, wszak Rosja jest nieobliczalna i Putin już zaczął z Polską pogrywać. Wystarczyły dwie rakiety.

Claus von Clausewitz, uznany teoretyk wojskowości, badacz przyczyn i skutków wojen, stwierdził że wojna to przede wszystkim projekt polityczny i efekt napiętych stosunków międzynarodowych wyrażający się w akcie przemocy; aż do osiągnięcia stanu, w którym siły zbrojne i zaplecze przeciwnika nie będą zdolne do dalszej walki.

Według definicji słownikowych – „wojna to zorganizowany konflikt zbrojny pomiędzy co najmniej dwoma państwami, blokami państw, narodami lub grupami społecznymi, w którym celem jest zmuszenie przeciwnika do uznania żądań lub ideologii jednej ze stron”.

Czy wojna jest też terrorem?... Co to jest terror... terror jest, przede wszystkim, pojęciem oznaczającym sposób oddziaływania poprzez strach i przemoc, stosowanym przez silnych (państwo) wobec słabszych (obywatel)… co powoduje, że terroryzm jest zwykle formą buntu słabszych obywateli wobec silniejszego państwa.

Terroryzm jest sianiem strachu i grozy poprzez terror; terroryzm niepaństwowy można zdefiniować jako bezprawne, celowe użycie siły bądź przemocy wobec osób lub mienia, w celu zastraszenia lub wywarcia wpływu na rządy, organizacje międzynarodowe oraz ludność cywilną… chodzi o to, żeby działania terrorystyczne wywoływały duży efekt psychologiczny przekładający się na skuteczny efekt społeczny i medialny.

Terroryzm państwowy to coś podobnego, ale innego…Z pracy Dariusza Łysaka „Terroryzm” można się dowiedzieć że - „ terroryzm państwowy jest stosowaniem przemocy przez organy państwowe, poszczególnych funkcjonariuszy aparatu państwowego lub osoby z nimi powiązane, z pogwałceniem obowiązujących norm prawa wewnętrznego lub międzynarodowego.”

Prawo międzynarodowe to giętki i przewrotny temat, któremu udaje się uformować materię według intencji zginającego – im zginacz ma mocniejsze bicepsy i całą resztę, tym skuteczniej prawo międzynarodowe zgina.

Po wydarzeniach 9/11, oficjalnie ogłoszona przez Biały Dom strategia zwalczania terroryzmu stwierdziła, że Ameryka znajduje się w stanie wojny - "Wojna z terroryzmem jest zupełnie innym rodzajem wojny, obejmującym zarówno walkę zbrojną, jak i walkę idei (…) Odrzuciliśmy stary pogląd sprowadzający nasze działania kontr terrorystyczne głównie do sfery walki z przestępczością. To jest wojna"

Jak twierdzą eksperci - terroryzm jest konfliktem instytucji państwa z bliżej niedookreślonym podmiotem bezpaństwowym nieposiadającym swojego terytorium, zakłócającym integralność terytorialną państw; pojęciem raczej socjologiczno-politologicznym, albo kryminologicznym.

Amerykańska doktryna „War on Terror” od początku wzbudziła kontrowersje wśród ekspertów od prawa międzynarodowego, gdyż spowodowała daleko idący zwrot w ugruntowanym w stosunkach międzynarodowych rozumieniu pojęcia „konfliktu zbrojnego”, związanego z dopuszczalnością użycia siły w stosunkach międzynarodowych (ius ad bellum) oraz stosowanych sposobów walki dopuszczalnych w świetle prawa międzynarodowego (ius in bello).

War on terror…czy wojna sama w sobie jest aktem terroru…czy wojna ukraińska jest aktem albo sumą aktów terroru Rosji przeciw Ukrainie…czy Rosja jest krajem terrorystycznym… kto walczy z rosyjskim terroryzmem na Ukrainie - dywagacje na ten temat przeszły w ogólnoświatowych gremiach politycznych i mediach przez swoiste klimakterium.

Czy lepiej wychodzi zastosowanie etykietki „kraj terrorystyczny” czy „kraj sponsorujący terror”?... Różnica jest nie tylko lingwistyczna... Nawet podczas zimnej wojny Stany Zjednoczone powstrzymywały się od określania Związku Radzieckiego w ten sposób, pomimo wsparcia Moskwy dla grup uważanych za aktorów terrorystycznych w latach 1970 i 1980.

Od 1979 r. administracje republikańska i demokratyczna używały określenia terror oszczędnie, atakując tylko garstkę państw-pariasów, w których Stany Zjednoczone miały ograniczone interesy... Etykieta łącząca Rosję z terrorem wymaga ustalenia przez sekretarza stanu USA, ale może być zastosowana do każdego kraju, który "wielokrotnie zapewniał wsparcie dla aktów międzynarodowego terroryzmu"... Zgodnie z arkuszem informacyjnym Departamentu Stanu lista wymienia obecnie cztery kraje: Koreę Północną, Kubę, Iran i Syrię.

Washington Post, 15 kwietnia, 2022 - Zelensky asks Biden to designate Russia a state sponsor of terrorism” - "Zełenski prosi Bidena o uznanie Rosji za państwowego sponsora terroryzmu"

Lubię to! Skomentuj16 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka