Z Internetu
Z Internetu
Dziobaty Dziobaty
819
BLOG

Z lotu wolnego ptaka - wojna przy pomocy bardzo zubożonego uranu

Dziobaty Dziobaty USA Obserwuj temat Obserwuj notkę 80
Odnotowane niedawno zezwolenie Presidential Drawdown Authority Administracji Stanów Zjednoczonych, upoważniło prezydenta Bidena do wysyłki kontrowersyjnych pakietów pomocowego dla Ukrainy bez zgody Kongresu USA. Pakiety zawierają amunicję przeciwpancerną zawierającą zubożony uran. Choć jest on radioaktywny znacznie mniej niż uran występujący naturalnie, jego szkodliwe cząstki mogą przez długi czas pozostawać w ziemi, roślinach, przedmiotach i produktach jako materiał radioaktywny, co spowoduje konieczność ogromnego i niezwykle kosztownego powojennego „oczyszczania Ukrainy”. Polska w tym pomoże, ale jakim kosztem.

Wolny ptak jest podobno niczym nieskrępowanym i nieograniczonym bytem który posiada, między innymi, skrzydła i dziób... Skrzydła służą do latania, dziób do dziobania. Taki "byt" nie musieć niczym się przejmować; na ogół nie ma obowiązków i nie jest od nikogo i niczego zależny… może się wydawać że może robić wszystko na co tylko ma ochotę...

Rzecz oczywista, że takich bytów nie ma… na Salonie działa byt @Dziobaty który dziobie też, ale jak każdy byt nie-dziobaty, wolnym ptakiem nie jest i być nie może. Rzecz jasna, Salon za to winy nie ponosi…

Kto ponosi, ten ponosi… poniesieni z Zosią za ocean latamy nad Europą… teraz Polska i przebłyski odpowiedzialności za życie na Salonie… międzynarodowych, europejskich i czysto polskich spraw i sprawek do dziobania i rozdziobywania jest mnóstwo… można się zarobić po łokcie…

Ta sprawa jest amerykańsko-ukraińska, ale z polskimi akcentami, a raczej ładunkami… chodzi o ładunki którymi ładuje się broń zupełnie nie-białą, a biel jest symbolem niewinności i czystości… niektórym tak się właśnie wydaje.

Już w połowie czerwca tego roku, dokładnie13 czerwca 2023, Wall Street Journal zamieścił artykuł -“U.S. Set to Approve Depleted-Uranium Tank Rounds for Ukraine”... “The armor-piercing uranium ammunition has raised concerns over health and  environmental effects”… Uranowa amunicja przeciwpancerna wzbudziła obawy o wpływ na zdrowie i środowisko.

Sprawa od początku była rozwojowa i nic nie trwa wiecznie… Doniesienie Newsmax, 1 września 2023 – ”US to Send Its First Depleted Uranium Rounds to Ukraine” - USA wyślą pierwsze pociski ze zubożonym uranem na Ukrainę

Na podstawie dokumentu potwierdzonego dla Agencji Reuters przez dwóch amerykańskich urzędników, Administracja Bidena wyśle wkrótce na Ukrainę kontrowersyjną amunicję przeciwpancerną zawierającą zubożony uran.

Można sobie doczytać w Wikipedia, że „amunicja kasetowa to amunicja zawierająca od kilku do kilkuset ładunków małej sub-amunicji… W zaprogramowanym momencie bądź po wykryciu celu w polu rażenia amunicji, sub-amunicja jest uwalniana z głowicy bądź bomby kasetowej siłą wybuchu niewielkiego ładunku prochowego lub siłą odśrodkową… Amunicja kasetowa może zawierać sub-amunicję o różnym działaniu (odłamkową, przeciwpancerną, chemiczną, radioaktywną itp.)…

Najistotniejsze jest to, że amunicja kasetowa wystrzeliwana z czołgów Abrams eksploduje w powietrzu nad celami, uwalniając kilkaset mniejszych ładunków o polu rażenia o promieniu kilkuset metrów ... te ładunki trafiają we wszystkie cele "po drodze". 

Przesyłane w ostatnich tygodniach pakiety pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy obejmowały głównie artylerię, rakiety obrony powietrznej i wojskowe pojazdy naziemne; to uzbrojenie miało pomóc Ukrainie w kontynuowaniu antyrosyjskiej kontrofensywy. Z powodu braków amunicji „konwencjonalnej” w magazynach USA, ostateczne zdecydowano na dołączenie do przesyłki pakietów kasetowej amunicji uranowej.

Zezwolenie na finansowanie tego i innych pakietów pomocowego dla Ukrainy pochodzi z Presidential Drawdown Authority która, w nagłych wypadkach, upoważnia prezydenta do przenoszenia artykułów i usług z amerykańskich zapasów, bez zgody Kongresu USA. Materiały te pochodzą zwykle z nadwyżek amerykańskich zapasów.

Pociski które mogą pomóc zniszczyć rosyjskie czołgi mają być wystrzeliwane z amerykańskich czołgów Abrams; według potwierdzenia przez kanał Ukrainska Pravda, mają być dostarczone na Ukrainę w najbliższych tygodniach.

Jeden z urzędników powiedział, że nadchodzący pakiet pomocowy będzie wart od 240 do 375 milionów dolarów, w zależności od tego, co i w jakiej ilości zostanie w nim uwzględnione… Na prośbę o komentarz, Biały Dom jeszcze nie zareagował.

Warto przypomnieć, że Wielka Brytania wysłała amunicję ze zubożonym uranem na Ukrainę na początku tego roku, o czym donosiła Agencja Al.-Jazeera, 23 marca 2023 – What are depleted uranium munitions the UK is sending to Ukraine? "  - Czym jest amunicja ze zubożonym uranem, którą Wielka Brytania wysyła na Ukrainę? Jednocześnie Al Jazeera wyjaśniała – “While depleted uranium ammunition is not considered nuclear weapons, their emission of low levels of radiation has led IAEA to warn of possible dangers of exposure.”

Rzeczywiście, wzbogacana uranem amunicja nie jest bronią nuklearną, ale jej stosowanie budziło zawsze kontrowersje… Odniesienie do amunicji kasetowej podaje również Wikipedia – „30 maja 2008 podczas konferencji w Dublinie, 111 państw poparło zakaz używania bomb kasetowych. Od głosu wstrzymała się m.in. Polska, mająca na wyposażeniu kilka typów bomb kasetowych RBK, LBKas-250, ZK-300… Konwencja o zakazie użycia amunicji kasetowej weszła w życie 1 sierpnia 2010. Do dziś (listopad 2017) Polska, obok między innymi Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin, nie została sygnatariuszem konwencji i nie jest związana zakazem. Powodem niepodpisania przez Polskę konwencji jest fakt, iż wobec braku broni jądrowej, broń kasetowa stanowi jedyny na wyposażeniu polskich sił zbrojnych środek bojowy o szerokim polu rażenia”

Reuters sądzi, że ta pierwsza amerykańska dostawa amunicji prawdopodobnie wzbudzi międzynarodowe kontrowersje, ze względu na obawy o niebezpieczeństwo, jakie taka broń stanowi dla ludności cywilnej. Użycie amunicji ze zubożonym uranem było już przedmiotem ostrej debaty; jej przeciwnicy, tacy jak Międzynarodowa Koalicja na rzecz Zakazu Broni Uranowej twierdzą, że istnieje niebezpieczne zagrożenie dla zdrowia związane z przyjmowaniem lub wdychaniem zubożonego pyłu uranowego, w tym nowotworów i wad wrodzonych.

Produkt uboczny wzbogacania uranu (zubożony uran) jest używany do produkcji amunicji, ponieważ jego ekstremalna gęstość daje pociskom zdolność łatwego przenikania pancerza i samozapłonu w palącej chmurze pyłu i metalu. Podczas gdy zubożony uran jest radioaktywny znacznie mniej niż uran występujący naturalnie, jego szkodliwe cząstki mogą pozostawać w ziemi, produktach i atmosferze, przez dłuższy czas.

Stany Zjednoczone używały amunicji ze zubożonym uranem w ogromnych ilościach podczas wojen w Zatoce Perskiej w 1990 i 2003 roku oraz bombardowań NATO w byłej Jugosławii w 1999 roku.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej twierdzi, że badania w byłej Jugosławii, Kuwejcie, Iraku i Libanie - "wykazały, że istnienie pozostałości zubożonego uranu rozproszonych w środowisku nie stanowi zagrożenia radiologicznego dla ludności dotkniętych regionów". Mimo tego zapewnienia, materiał radioaktywny może spowodować konieczność ogromnego powojennego „oczyszczania Ukrainy”. Duża część kraju jest już usiana niewybuchami z bomb kasetowych i innej amunicji oraz setkami tysięcy min przeciwpiechotnych.

Pomoc bezpieczeństwa dla Ukrainy od czasu rosyjskiej inwazji na pełną skalę w lutym 2022 r. wynosi już ponad 43 mld USD… można przewidywać, że „czyszczenie Ukrainy” z pozostałości ładunków zalegających Ukrainę, pochłonie wiele kolejnych miliardów środków z budżetu USA i nie tylko USA… czyszczone będą również efekty ładunków polskich.

O jakie „polskie” ładunki chodzić może? Polska dostarcza Ukrainie ładunki kasetowe produkowane w Polsce… jak napisano wyżej - „z powodu braku broni jądrowej, broń kasetowa stanowi jedyny na wyposażeniu polskich sił zbrojnych środek bojowy o szerokim polu rażenia” … Rzecz jasna, że broń jądrowa lepiej by Polsce "zrobiła"… ironizuje, gdyż broń jądrowa wcale nie jest Polsce potrzebna.

Polscy dowódcy i przywódcy chyba nie są aż tak zgłupiali, żeby (naprawdę) sądzić, że w obecnej sytuacji Rosja zaatakuje Polskę!? Produkcja broni kasetowej została rozpoczęta w okresie panowania doktryny Zimnej Wojny. Zagrożenie przez Rosję Zachodu (i Polski) zostało wyolbrzymione z powodów politycznych i pomimo okresów ich poprawy, szczególnie za czasów amerykańskiej prezydentury Obamy, było utrzymywane nadal... Do czasu kiedy największym i głównym wrogiem Stanów Zjednoczonych zostały Chiny, straszak Rosją był potrzebny… Pomijam fakt, że agresja Rosji na Ukrainę w 2014 została pokryta przez Zachód zmową milczenia i że do drugiej agresji w 2022 Rosja została niejako sprowokowana. Nie była to czysta prowokacja ale, dla opinii publicznej nieczytelne, malowanie znaków swoistego „przyzwolenia”... Obecnie, głównym motywem tej wojny jest osłabianie Rosji jako partnera Chin i korzyści finansowe amerykańskie soldateski sprawującej władzę.

Rzecz oczywista że to Rosja tą wojnę zaczęła, ale jej rozpętanie jest sprawą Zachodu; bez iluzji i zamazywania faktów – jest to sprawa (może być sprawką) USA… Z wielu powodów, a jest na ten temat obszerna literatura, określonym kołom polityczno-militarnym w USA na tej wojnie i jej rozbuchaniu, bardzo zależało… Indeed, profity z niej są dla USA ogromne; ogromne są też straty, ale to dopiero zaczyna w mediach "wyłazić" i zładzić, jak sierść z liniejącego wilka.

Polska, w cały ten układ wojenny wpasowała się z ochotą… USA dostarczyło Polsce ogromne ilości broni, wyposażenia, środków łączności, własnej produkcji; Polska, w ogromnej ilości, dostarczyła Ukrainie wkład własny... USA dostarczyła Polsce również troops, z różnego rodzaju specjalistami, ekspertami i doradcami… Ameryka nie chce wysyłać na front swoich żołnierzy… woja trwa, utrzymywana przez siły Ukrainy, oraz rosnącą liczbę „ochotników”, o czym też się nie mówi i nie pisze… Są też ochotnicy-awanturnicy polscy, zwabiani przez spore pieniądze z kasy USA… Ujawnienie przyszłych poległych żołnierzy amerykańskich (o ile) spowodowałoby polityczną zawieruchę i wzburzenie opinii politycznej w USA i (prawdopodobnie) koniec rządów Demokratów.

W mediach polskich panuje ogólne przyzwolenie na przeciąganie tej wojny, choć opinia publiczna jest podzielona, wcale nie ze względu na opinię o Rosji…Stan przedwyborczy i bezwzględna walka polityczna upubliczniana przez media, stworzyły atmosferę swoistego amoku; mogę powiedzieć – będąc w Polsce, ja ją widzę, słyszę i czuję.

Tym, którzy przezywają mnie ruskim agentem z onucą i zdrajcą narodowej sprawy powiem jedno – wy, którzy nie macie bladego pojęcia czym jest wojna i wydzieracie się na Salonie demonstrując rzekomy patriotyzm, any-pisizm albo anty-platformizm - wy wszyscy pocałujcie mnie tam gdzie słońce nie dochodzi i spadajcie na bambus.

Urodziłem się w czasach wojny i niemieckiej okupacji… przeżyłem Powstanie Warszawskie w Śródmieściu Stolicy, jej ruiny i utratę wielu bliskich… Wraz z rodzicami rozpoczynałem życie w powojennej Warszawie - od poziomu Zero… Wy - zjełopiałe i zakręcone patafiany - nic nie wiecie czym dla Polaków była odbudowa Warszawy i powojennej Polski… raz jako Ludowej a później Rzeczpospolitej Ludowej... udajecie że nie wiecie, co wszelkiej maści macherzy zrobili z Nową Polską… A teraz wplątujecie tą nieszczęsną Nową Polskę w nową awanturę wojenną.

Pewna paniusia w swoim komentarzu na Solonie zachłystywała się tym jak szlachetne intencję posiadają Polacy i jak szlachetnie i czysto, Polska i Polacy, postępują w tej wojnie... warto by się zastanowić jak czysty i szlachetny jest jakikolwiek udział w tej wojnie. Ja mówię - pomoc humanitarna i pomoc narodowi Ukrainy w odbudowie kraju - TAK, eskalacja i dalsza wojna - NIE.

……………………………………………………………………………………………

Już bez emocji - jak zwykle, przedłużanie wojny jednych zuboży a drugich wzbogaci…

Kolejne pytanie – co i ile zarobi na tym Polska!?


Dziobaty
O mnie Dziobaty

Żwawy w średnim wieku, sędziwy też. Katolicki ateista, Cutting-edge manipulator należyty. Przyjmuję w środy i czwartki, bez kolejki.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka