EdithKulpienski68 EdithKulpienski68
126
BLOG

Gdy emocje biorą górę nad rozumem.

EdithKulpienski68 EdithKulpienski68 Psychologia Obserwuj temat Obserwuj notkę 17

Wielu z nas zapewne spotkało się kiedyś z taką sytuacją, gdy emocje i napięcie podczas dyskusji wpływały na nasze reakcje. Dlaczego tak się  dzieje? Co jest tego przyczyną ?

Często jest to wynikiem braku umiejętności komunikacyjnych, które są kluczowe w konstruktywnej wymianie poglądów. Niektóre osoby mogą mieć trudności w wyrażaniu swoich myśli w sposób jasny i zrozumiały. Gdy brakuje im merytorycznych argumentów, atakowanie drugiej strony personalnie staje się dla nich łatwiejszym sposobem wyrażenia frustracji lub niezadowolenia.

Innym czynnikiem wpływającym na takie zachowanie może być brak wiedzy lub argumentów dotyczących tematu dyskusji. W takiej sytuacji niektórzy ludzie mogą czuć się zagubieni i niepewni. Atakowanie przeciwnika personalnie może być dla nich próbą odwrócenia uwagi od własnych deficytów lub braku argumentów.

Również emocje odgrywają istotną rolę podczas dyskusji. Kontrowersyjne tematy, które dotykają naszych osobistych przekonań, często wywołują silne emocje. Gdy te emocje biorą górę, niektórzy ludzie mogą stracić panowanie nad sobą i skierować swoje ataki personalne w stronę przeciwnika.

Niska samoocena może być kolejnym czynnikiem prowadzącym do atakowania przeciwnika personalnie. Osoby o niskiej samoocenie mogą czuć się zagrożone lub niekompetentne, gdy nie są w stanie przekonać innych swoimi argumentami. Atakowanie przeciwnika staje się wtedy narzędziem podniesienia poczucia własnej wartości kosztem drugiej osoby.

Niestety, niektóre osoby atakują innych personalnie ze względu na brak szacunku dla ich poglądów i odmienności. Atakowanie przeciwnika staje się dla nich narzędziem dyskredytacji i upokorzenia.

Atak personalny to okazanie słabości, a nie siły. Tylko ludzie o niskiej samoocenie tak reagują, nigdy osoby pewne siebie, o wysokim poczuciu własnej wartości.

Ale to nie wszystko.

Uprzedzenia wobec tematu lub rozmówcy mogą prowadzić do eskalacji podczas dyskusji, gdy uczestnicy są silnie uprzedzeni i niechętnie otwierają się na inne perspektywy, trudno jest utrzymać wtedy konstruktywną atmosferę. Ataki personalne i brak szacunku są destrukcyjne dla dyskusji. Skupianie się na osobach zamiast na meritum sprawy prowadzi do wzrostu napięcia i agresji. W takiej sytuacji trudno jest kontynuować dyskusję w sposób konstruktywny i osiągnąć porozumienie.

Silne emocje, takie jak frustracja, gniew czy zaangażowanie emocjonalne, mogą przyczyniać się do eskalacji. Gdy uczestnicy nie potrafią kontrolować swoich emocji i reagują impulsywnie, dyskusja staje się bardziej burzliwa.

Pamiętajmy, że konstruktywna dyskusja wymaga poszanowania dla innych i umiejętności słuchania oraz wyrażania swoich argumentów w sposób odpowiedzialny i kulturalny. Dążenie do zrozumienia i poszukiwanie wspólnych punktów widzenia może prowadzić do bardziej owocnych i satysfakcjonujących dyskusji.


Źródło 

Zdjęcie Google 

Kobieta

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości