19 obserwujących
874 notki
1236k odsłon
632 odsłony

PKN ORLEN z bardzo dobrymi wynikami finansowymi za 2019 r.

W 2019 roku PKN ORLEN utrzymywał dobrą sytuację finansową.
W 2019 roku PKN ORLEN utrzymywał dobrą sytuację finansową.
Wykop Skomentuj26

Rekordowy przerób ropy, wyższy niż przed rokiem zysk operacyjny - PKN ORLEN podał wyniki finansowe za 2019 r. Są one bardzo dobre.

Zysk operacyjny EBITDA (czyli zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań i amortyzacji) wg metody LIFO (wycena rozchodu zapasów) wyniósł 4,5 mld zł. To wynik 1,1 mld zł wyższy niż rok wcześniej i został wypracowany przy rekordowym przerobie ropy wynoszącym 33,9 mln ton oraz rekordowej sprzedaży na poziomie 43,3 mln ton W ciągu ostatnich czterech lat od 2016 do 2019 r. zysk netto Koncernu wyniósł łącznie ponad 23 mld zł. Najwyższy w historii Koncernu rezultat EBITDA LIFO, na poziomie ponad 3 mld zł, osiągnął segment detaliczny oraz obszar energetyki, który w minionym roku dostarczył do wyniku 1,6 mld zł. 


– Dobre wyniki finansowe koncernu w 2019 roku zostały wypracowane pomimo zdecydowanego pogorszenia warunków makroekonomicznych, na które spółka nie ma wpływu. Zmiany regulacyjne, globalne trendy gospodarcze, sytuacja w światowym handlu, wszystko to sprawia, że działamy w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.

- Dlatego właśnie o kondycji finansowej koncernu myślimy w perspektywie długofalowej, realizując działania, które w przyszłości będą konsekwentnie wzmacniać nasze przewagi. Już dziś inwestujemy w nowoczesną petrochemię, zwiększamy efektywność produkcji, rozwijamy sieć detaliczną w całym regionie – dodaje.

Zobacz wyniki PKN ORLEN w 2018 r. 

Mniejsze zadłużenie firmy

W 2019 roku PKN ORLEN utrzymywał dobrą sytuację finansową. Przepływy z działalności operacyjnej wynosiły 9,3 mld zł, zadłużenie netto spadło o 3,2 mld zł rok do roku, do poziomu 2,4 mld zł na koniec 2019 roku, a dźwignia finansowa utrzymywała się na bezpiecznym poziomie 6,3 proc.

 - Duży udział w wyniku PKN miała energetyka, co pokazuje, że obrany przez nas kierunek budowy silnego koncernu multienergetycznego ma głębokie uzasadnienie. Rok 2020 będzie dla nas niezwykle ważnym okresem, pełnym wyzwań, ale też szans rozwojowych, które chcemy w pełni wykorzystać budując wartość Koncernu z korzyścią dla akcjonariuszy i całej polskiej gospodarki – dodaje Obajtek.


Wzrost wpływów z detalu i energetyki

Rekordowy wynik segmentu detalicznego został wypracowany przy wzroście łącznych wolumenów sprzedaży o 4 proc., wzroście udziałów w rynku niemieckim i czeskim oraz kilkunastoprocentowym wzroście marży pozapaliwowej.

W 2019 roku dynamicznie rozwijano format gastronomiczny i sklepowy, między innymi w Polsce, gdzie powstały 164 nowe sklepy convenience pod marką O!SHOP i w Niemczech, gdzie liczba punktów star Connect zwiększyła się ponad dwukrotnie. Sieć detaliczna koncernu pojawiła się na rynku słowackim, na którym na koniec roku 2019 spółka posiadała 10 stacji paliw. Rozpoczęto proces co-brandingu, w ramach którego już niemal na wszystkich stacjach sieci widoczna jest marka Orlen.


Na skutek niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej odnotowano niższą sprzedaż produktów rafineryjnych. Na wszystkich rynkach, na których obecny jest Koncern odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego i benzyn, z wyjątkiem rynku niemieckiego, gdzie zużycie diesla utrzymywało się na niezmiennym poziomie.

Koncern kontynuował realizację strategii w obszarze wydobycia, zakładającej koncentrację na najbardziej perspektywicznych złożach. Zakończono wiercenie otworu Bystrowice-OU3 oraz uzbrojono do wydobycia otwór Bystrowice-OU1. Rozpoczęto wiercenie dwóch otworów w projekcie Bieszczady, wykonano akwizycje zdjęć sejsmicznych w projekcie Edge oraz Płotki, a także zakończono interpretację zdjęć sejsmicznych w projektach Miocen, Płotki i Karpaty. W Kanadzie, wraz z partnerami, w minionym kwartale rozpoczęto wiercenie 8 odwiertów, zabiegowi szczelinowania poddano kolejnych 10 odwiertów, a do produkcji podłączono 8 otworów. Na bieżąco prowadzone są prace związane z budową i modernizacją infrastruktury wydobywczej oraz przesyłowej w kluczowych obszarach działalności. Przygotowywane są lokalizacje pod kolejne wiercenia. Łączne zasoby ropy i gazu (2P) Koncernu wyniosły na koniec 2019 roku 197,3 mln boe. 


Czas inwestycji

Miniony rok był czasem ważnych inwestycji i procesów biznesowych mających na celu budowę wartości PKN ORLEN w długiej perspektywie. Łącznie na inwestycje w 2019 roku koncern przeznaczył 5,4 mld złotych.

W 2019 roku zakończono inwestycje Metatezy w Płocku i PPF Splitter w Możejkach. Rozpoczęto rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów, budowę instalacji glikolu propylenowego, dokonano zakupu licencji i projektu bazowego dla instalacji bioetanolu II generacji, a także kontynuowano realizację Programu Rozwoju Petrochemii oraz uruchomiono budowę instalacji Visbreakingu. 

Wykop Skomentuj26
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka