Blog
Energia odnawialna - słoneczna, geotermalna, wiatrowa
energiaodnawialna
0 obserwujących 4 notki 1081 odsłon
energiaodnawialna, 20 kwietnia 2017 r.

Energia odnawialna jedynym ratunkiem dla Polski przed karami z UE?

212 17 0 A A A

Według specjalistów rynek energii odnawialnych w szczególności rynek pomp ciepła w naszym kraju– w związku z decyzją Trybunału Sprawiedliwości UE, który postanowił ukarać Bułgarię za naruszanie przepisów dotyczących czystego powietrza - nabierze rozpędu, a  inwestorzy coraz częściej będą się decydowali na instalacje urządzeń ekologicznych czerpiących energię zarówno z gruntu, słońca jak i z powietrza. Przypomnijmy, że 5 kwietnia Trybunał Sprawiedliwości UE skazał Bułgarię, najbrudniejszy, obok Polski, kraj Unii Europejskiej za naruszenia przepisów dyrektywy dotyczącej czystego powietrza – CAFE (Clean Air For Europe). Bułgarii grożą ogromne kary pieniężne. „Bułgaria nie zrobiła nic, żeby dostosować się do norm jakości powietrza i skrócić czas niedostosowania się do unijnych wymogów" – stwierdzają sędziowie w komunikacie wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu wyroku przeciwko Bułgarii.

 

Walka ze smogiem w UE wchodzi w decydującą fazę i polska administracja publiczna – zarówno samorządowa jak i państwowa - musi brać pod uwagę, że nasz kraj jest następny w kolejce. Dlatego działać trzeba natychmiast. To dlatego 7 kwietnia 2017 r. o godz. 12:36 Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił jednogłośnie uchwałę antysmogową dla województwa śląskiego. To już drugie - po Małopolsce - województwo w Polsce, w którym obowiązywać będą przepisy antysmogowe. Zakazy dotyczą spalania zanieczyszczonego węgla i wprowadzają obowiązek instalowania nowoczesnych kotłów na paliwa stałe. Czy to wystarczy? Nie.

 

Przypomnijmy, że 31 stycznia 2012 roku Komisja Europejska skierowała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w której zarzucono Polsce nieprzyjęcie do krajowego porządku prawnego i niewprowadzenie w życie wszystkich niezbędnych przepisów wymaganych przez Dyrektywę CAFE. Wraz ze skargą KE wnioskowała o nałożenie na Polskę kary wysokości 71 521,38 EUR dziennie. Na szczęście  w 11 miesięcy później KE anulowała skargę, ponieważ Polska dokonała zmian w prawie krajowym i poinformowała odpowiednie instytucje KE o dokonaniu prawidłowej transpozycji dyrektywy.

W praktyce jednak nic się nie zmieniło. Transpozycja dyrektywy nie sprawiła, że powietrze w Polsce uległo istotnej poprawie. W dodatku wyszło na jaw, że   dyrektywa nie została transponowana prawidłowo pod względem prawnym, co było kompromitacja naszego kraju. W związku z tym, w grudniu 2015 roku Komisja Europejska wniosła nową skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE.


W skardze Komisja wskazała następujące nieprawidłowości:


  • przekroczenia – od 2007 do 2013 – roku dobowych wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10 w 35 strefach jakości powietrza,
  • brak przyjęcia odpowiednich działań w programach ochrony powietrza zmierzających do jak najkrótszego okresu występowania przekroczeń wartości dopuszczalnych PM10,
  • niewłaściwą transpozycję dyrektywy CAFE do polskiego porządku prawnego.

Aktualnie to Polska musi przygotować odpowiedź na zarzuty dot. naruszenia wymagań dyrektywy CAFE, które 22 czerwca br. przyjął pełnomocnik RP przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Polska ma na to czas do 10 września.


Warto nadmienić, że wcześniejsze wyjaśnienia Ministra Środowiska nie zostały uznane za wystarczające. Ministerstwo powołało się wtedy na utworzenie Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP) oraz na tzw. ustawę antysmogową. Unijne instytucje uznały jednak, że KPOP jest jedynie dokumentem planistycznym, który nie gwarantuje skutecznego wprowadzenia dyrektywy CAFE.


Te wszystkie informacje i fakty prawno – instytucjonalne doprowadza w krótkim czasie do nowej dynamiki na rynku pomp ciepła i energii odnawialnej.- tagi: walka ze smogiem, energia odnawialna, energia geotermalna, energia słoneczna, energia wiatrowa, solary, fotowoltaika, pompy ciepła, smog.

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Tematy w dziale Gospodarka