54 obserwujących
490 notek
566k odsłon
  373   1

Jezus urodził się, żył i umarł jako Żyd…

W salonie24 ukazał się artykuł, polecam:

Skandale i księża celebryci. „Prawdziwi księża nie szukają rozgłosu. Modlą się i pracują”

https://www.salon24.pl/newsroom/1240126,skandale-i-ksieza-celebryci-prawdziwi-ksieza-nie-szukaja-rozglosu-modla-sie-i-pracuja

Cyt: Ale działalność tych księży została w jakiś cyniczny sposób zdezawuowana przez grupę faktycznych księży celebrytów – mówi Salonowi 24 ks. Prof. Paweł Bortkiewicz.

Tożsamość Jezusa nie może być zrozumiana poza jego żydowskością.

Jaki był dominujący wpływ religijny na [Jezusa]?

Jezus z pewnością podlegał wpływom tradycji Izraela, nie ma co do tego wątpliwości. Ale w jakiej formie te tradycje dotarły do niego w Galilei na początku pierwszego wieku jest nieco niejasne. Z pewnością wiedziałby o Świątyni w Jerozolimie i prawdopodobnie, jak podają tradycje..., udałby się do Jerozolimy na główne święta pielgrzymkowe. Znałby obrzędy Świątyni, ich odkupieńcze znaczenie. Obchodziłby Paschę, jak podejrzewam, ze swoją rodziną i znałby nadzieje związane z Paschą na boskie wybawienie. Prawdopodobnie był świadomy rosnącego ruchu faryzejskiego, który głosił pojęcie czystości dostępne dla wszystkich Żydów, a nie tylko tych, którzy sprawowali kult w Świątyni. Z pewnością znałby żydowskie pismo święte.... W niektórych przypowieściach możemy zobaczyć, jak gra na obrazach z Pisma Świętego. Na przykład, wielki cedr libański z Księgi Ezechiela prawdopodobnie odgrywa rolę w jego opisie ziarna gorczycy, które staje się drzewem, i prawdopodobnie jest tam element parodii. Tak więc jego relacja z dziedzictwem biblijnym jest złożona, ale z pewnością jest ważna w jego formacji....

Czy Jezus był Żydem, a jeśli tak, to jak wpłynęło to na jego doświadczenia jako młodego człowieka dorastającego w Galilei?

Czy Jezus był Żydem? Oczywiście, Jezus był Żydem. Urodził się z żydowskiej matki, w Galilei, żydowskiej części świata. Wszyscy jego przyjaciele, współpracownicy, koledzy, uczniowie, wszyscy oni byli Żydami. Regularnie oddawał cześć w żydowskich kultach gminnych, co nazywamy synagogami. Głosił kazania z tekstu żydowskiego, z Biblii. Obchodził żydowskie święta. Pielgrzymował do żydowskiej świątyni w Jerozolimie, gdzie podlegał władzy kapłanów.... Żył, urodził się, żył, umarł, nauczał jako Żyd. Jest to oczywiste dla każdego przypadkowego czytelnika tekstu Ewangelii. Uderzające jest nie tyle to, że był Żydem, ale to, że ewangelie nie udają, że nim nie był. Ewangelie nie mają jeszcze poczucia, że Jezus był kimś innym niż Żydem. Ewangelie nie mają nawet poczucia, że przyszedł założyć nową religię, co jest pomysłem całkowicie obcym dla całego tekstu ewangelii i całkowicie obcym dla Pawła. Jest to idea, która pojawia się dopiero później. Tak więc stwierdzenie, że był Żydem jest truizmem, jest po prostu stwierdzeniem idei, która jest tak oczywista na pierwszy rzut oka, że zastanawiamy się, czy w ogóle trzeba o tym mówić. Ale, oczywiście, trzeba to powiedzieć, ponieważ wszyscy wiemy, co dzieje się później w historii, gdzie okazuje się, że chrześcijaństwo staje się czymś innym niż judaizm i w rezultacie Jezus z perspektywy czasu jest postrzegany nie jako Żyd, ale jako coś innego, jako założyciel chrześcijaństwa.

Ponownie, czy Jezus był Żydem? Dlaczego jest to dla nas tak ważne i dlaczego miałoby to wpłynąć na jego postrzeganie?

To, co mnie zadziwia, gdy czytam historie o Jezusie w Nowym Testamencie, to to, jak bardzo jest on całkowicie osadzony w tym pierwszowiecznym... żydowskim świecie praktyk religijnych i pobożności. Mamy tendencję do rozpraszania się na głównej linii fabularnej ewangelii, ponieważ czekamy na rozwój historii aż do ukrzyżowania. Ale w ramach tej historii i historii opowiadanych przez ewangelistów, które wypełniają lukę między Galileą a Jerozolimą, Jezus był stale przedstawiany jako wchodzący do synagogi w szabat. Jest przedstawiany jako udający się do Jerozolimy na święta pielgrzymkowe, szczególnie u Jana, na dowolną liczbę świąt pielgrzymkowych, a w ewangeliach synoptycznych przede wszystkim na Paschę. Jerozolima w czasie Paschy nie jest miejscem, w którym chciałbyś się znaleźć, chyba że jesteś naprawdę zaangażowany w wykonywanie ogromnej ilości czynności rytualnych o ogromnym znaczeniu historycznym.

Z opowieści ewangelicznych nie dowiedzieliśmy się, że Jezus nie był Żydem. Wręcz przeciwnie. Jest całkowicie osadzony w judaizmie swoich czasów. Z ewangelii dowiadujemy się, że nie jest on członkiem jednej z grup, których cechy rozpoznawcze przekazał nam Józefus. Nie jest saduceuszem. Nie jest faryzeuszem. Zawsze kłóci się z faryzeuszami. Nie jest esseńczykiem. Nie jest powstańcem. A fakt, że kłóci się z innymi ludźmi, którzy mogą być członkami tych innych grup, po prostu oznacza, że jest Żydem, ponieważ to właśnie robili ze sobą wszyscy Żydzi - kłócili się ze sobą przez cały czas..

PBS Online


Lubię to! Skomentuj73 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale