folt37 folt37
67
BLOG

Po co czytamy Biblię?

folt37 folt37 Społeczeństwo Obserwuj notkę 4

image

Dziś 14 kwietnia jest ogłoszony przez Kościół Katolicki w Polsce Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego. Czytanie to jest okazją do podkreślenia chrześcijańskich tradycji naszego kraju, ale i ukazanie Pisma Świętego jako uniwersalnego tekstu kultury, ponadczasowego zbioru motywów, symboli i wzorców osobowych.

Pismo Święte od wieków stanowi inspirację dla artystów, pisarzy, malarzy i milionów ludzi. W Polsce Biblia również jest otoczona stosownym kultem, a w kalendarzu świąt nietypowych znajdziemy m. in. takie wydarzenie jak Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego.

Ta niezwykle trafna inicjatywa dotyczy tego dramatycznego etapu naszej cywilizacji, w której dokumentnie zagubiliśmy naturalną logikę istnienia uduchowionych /jak chcą religie/ przedstawicieli ziemskiej fauny.

Głównym grzechem przeciwko tej naturalnej logice naszego istnienia jest człowiecza pycha, wytwór ludzkiego intelektu w jego zbiorczym tyglu całej ludzkości.

Wielkość biblii polega na tym, że temperuje ona ową ludzką pychę wskazaniem drogi niwelującej tę wadę .

Gdyby ludzkość respektowała biblijne zalecenia to świat żyłby dzisiaj w pokoju a naród polski bez fałszu konfrontowanej podniosłymi mpra;nie narracjami  z brudną obłudą podłości naszych czynów.

Z lat wcześniejszych pamiętamy czytających ewangelię przedstawicieli najwyższych elit polskiej polityki, których życiorysy „krzycząco” zaprzeczały czytanym przez nich słowom Nowego Testamentu choćby Ewangelii wg św. Mateusza głównie z tych obszarów:

• czystości zamiarów:

strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie,

• jałmużny:

kiedy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili.

• modlitwy:

gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać.

• post:

kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą.

• dobra trwałe:

nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.

W imię powagi tej pięknej i podniosłej inicjatywy głoszenia wielkich słów dotyczących etyki życia kotolików polecam kapłanom naszego Kościoła skrupulatną analizę życiowych postaw kandydatów do tej publicznej lektury Pisma Świętego.

Myślę, że owej moralnie wysokiej roli nie powinno się powierzać nikomu z najwyższego szczeble polskiej polityki.

Nie wolno dezawuować autorytetu Pisma Świętego!

folt37
O mnie folt37

Jestem absolwentem Politechniki Poznańskiej (inżynier elektryk - budowa maszyn elektrycznych). Staż pracy: 20 lat w przemyśle i 20 lat w administracji państwowej szczebla wojewódzkiego - transformacja gospodarki z socjalistycznej na rynkową.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo