Blog
Forum Żydów Polskich
Forum Żydów Polskich
Forum Żydów Polskich Partner: Stowarzyszenie 614. P
91 obserwujących 347 notek 1088600 odsłon
Forum Żydów Polskich, 14 maja 2018 r.

Nie wolno dopuścić do tego, żeby skojarzeniem z Holokaustem stała się awantura o pieniądze

3598 182 0 A A A

Rekompensaty za własność należącą do Żydów, ofiar Holokaustu, dotyczą dwu sytuacji:

- Własność, której spadkobiercy i ich następcy żyją, powinna być zwrócona lub zrekompensowana na równych zasadach nie tylko Żydom, ale wszystkim, którzy mają do niej prawo - niezależnie, do jakiej grupy etnicznej czy religijnej należeli. Nie ma tu żadnych etycznych i prawnych dylematów. Jest natomiast zaniedbanie ze strony państwa polskiego. 

- Wypłacanie rekompensat za własność żydowską, wobec której nie ma spadkobierców, budzi poważne zastrzeżenia etyczne i prawne. Na tej własności jest krew pomordowanych. Państwo polskie uzyskało ją nieintencjonalnie, wbrew swojej woli. Istnieją jednak organizacje, które intencjonalnie chcą tę własność przejąć. Może to doprowadzić do gorszącego konfliktu. Jest jednak sposób na jego uniknięcie. 

...

Obie izby reprezentantów Stanów Zjednoczonych przegłosowały ustawę numer 447, a prezydent Trump ją podpisał. Ustawa ta zobowiązuje Departament Stanu do stałego monitorowania i raportowania na temat zwrotu własności należącej do Żydów, która została po Zagładzie przejęta - na różne sposoby - przez instytucje państwowe. Niekorzystne raporty na ten temat będą mogły stać się podstawą do nacisków (np. dyplomatycznych) na państwa, które nie wywiązują się z restytucji majątków w sposób zgodny z postanowieniami i duchem Deklaracji Terezińskiej z roku 2009. Pod tą Deklaracją znajdują się podpisy przedstawicieli blisko 50 państw biorących udział w Konferencji w Pradze, w tym podpis szefa polskiej delegacji - Władysława Bartoszewskiego. Jest w niej mowa o "naprawieniu konsekwencji bezprawnych przejęć majątków, takich jak konfiskaty, wymuszone sprzedaże i sprzedaże pod przymusem, które stanowiły element prześladowań tych niewinnych ludzi i grup, z których olbrzymia większość zmarła nie pozostawiając spadkobierców". 

Ponieważ największa liczba Żydów europejskich mieszkała do czasów Holokaustu w Polsce, wiadomo, że amerykańska ustawa, podobnie jak Deklaracja Terezińska, dotyczą w przede wszystkim Polski. I chodzi o własność indywidualną, bo sprawy związane z majątkiem gmin żydowskich i ich zwrotem już od dawna reguluje - z sukcesem - ustawa z dnia 20 lutego 1997 o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP. 

Są dwa najważniejsze aspekty tej nowej sytuacji, którą ukształtowało uchwalenie ustawy 447. 

1. Sprawa restytucji własności, której spadkobiercy istnieją. 

2. Sprawa restytucji własności pozbawionej spadkobierców. 

ad. 1. Mijają lata, a państwo polskie - od roku 1989 - nie rozwiązuje na drodze ustawy zagadnienia zwrotu własności przejętej w sposób nielegalny lub niesprawiedliwy. I nie mam tu wcale na myśli wyłącznie własności należącej do polskich obywateli, którzy byli Żydami, ale własność wszystkich obywateli jej pozbawionych - bez względu na ich przynależność narodowościową, kulturową lub religijną. Walec historii przetoczył się przez Polskę i dokonana została gigantyczna kradzież. Bezprecedensowy rabunek. Władze okupacyjne (niemieckie i sowieckie), a następnie narzucone siłą i podstępem władze komunistyczne okradły ogromną liczbę polskich obywateli z ich własności. 

Państwo polskie po odzyskaniu niepodległości nawet połowicznie nie naprawiło tych krzywd. 

Trzeba bardzo mocno podkreślić, że to już nie komunistyczna i zniewolona Polska, ale Polska wolna i demokratyczna przechodzi do historii jako państwo, które nie potrafiło rozwiązać tego wielkiego problemu - prawnego, ale także - przede wszystkim - etycznego. Taka ustawa (o reprywatyzacji) została uchwalona, ale zawetował ją prezydent Kwaśniewski w marcu 2001 roku. 

Brak ustawy powoduje, że próby odzyskiwania własności wymagają specjalnych starań - kosztownych, skomplikowanych, czasochłonnych - ze strony wszystkich ludzi (lub ich spadkobierców), najpierw okradzionych przez Niemców, a później - przez komunistyczne państwo. Nikt niczego nie ułatwia pokrzywdzonym. Wręcz przeciwnie - odzyskiwanie skradzionej, zrabowanej własności odbywa się z wszystkimi biurokratycznymi utrudnieniami.  

Dlatego nie sposób nie zgodzić się ze słowami Deklaracji Terezińskiej: "Uważamy, że ważne jest, tam gdzie nie zostało to jeszcze skutecznie osiągnięte, zajęcie się prywatnymi roszczeniami ofiar Holokaustu dotyczącymi nieruchomości byłych właścicieli, spadkobierców lub ich następców, w drodze albo restytucji in rem albo rekompensaty, tak jak to będzie właściwe, w sprawiedliwy, wszechstronny i niedyskryminacyjny sposób, zgodny z prawem krajowym i odpowiednimi regulacjami, jak również umowami międzynarodowymi. Proces takiej restytucji lub rekompensaty powinien być szybki, prosty, dostępny, transparentny i ani uciążliwy ani kosztowny dla osoby występującej z roszczeniem; (...)" 

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnieNa widoczne niżej odnośniki i miniatury WARTO kliknąć!
Forum Żydów Polskich

Facebook FŻP

Stowarzyszenie 614. Przykazania


Coś do poczytania:
książka naszego kolegi redakcyjnego
Pawła Jędrzejewskiego

Judaizm bez tajemnic

Free counters!

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @beska  Nikt prawdomówny temu NIE zaprzeczy. Byli Żydzi, którzy współpracowali z Niemcami...
  • Andrea Mitchell...
  • Światowy Kongres Żydów protestuje przeciw temu, co powiedziała Mitchell:...

Tematy w dziale Polityka