7 obserwujących
145 notek
87k odsłon
725 odsłon

Partia rządząca pomaga Prezydentowi Dudzie rozjechać zakonnicę na pasach.

Wykop Skomentuj55

Cztery dni temu europosłowie partii u nas rządzącej wstrzymali się od głosu nad całością rezolucji potępiającej dyskryminację za homoseksualizm z próbami wprowadzenia za niego kary śmierci w Ugandzie, która została przyjęta przez Parlament Europejski większością ponad 80% głosów, co pokazuje w jakiej czarnej d..ie w Brukseli znajduje PiS.

To kuriozalne zachowanie dowodzi przede wszystkim prawdziwych intencji Dobrej Zmiany wobec mniejszości seksualnych w naszym kraju, bo choć ci nasi przedstawiciele w unijnym parlamencie tłumaczą się, że potępili samą karę śmierci dla gejów i lesbijek w oddzielnym głosowaniu, to co im przeszkadzało zrobić to samo z dyskryminacją tych osób w Ugandzie, która musi tam być szczególnie dotkliwa, skoro przymierzają się tam do tak drastycznych rozwiązań w prawie i dochodzi do nawet śmiertelnych napaści na obrońców ich praw, z zaciukaniem ogrodową motyką we własnym domu włącznie czy napaścią na kobietę w ciąży przez policjantów, która skończyła się jej hospitalizacją?

A przecież PiS powtarza, że do żadnej dyskryminacji mniejszości seksualnych w Polsce nie dopuści ( i że jej w ogóle nie ma ), więc czyżby szydło wyszło z worka i sondują możliwości pójścia drogą ugandyjską, w końcu kraju też katolickiego?

Poniżej załączam tłumaczenia ( z automatu z Google ) sentencji tej rezolucji, by każdy mógł sobie wyrobić zdanie czy PiS miał powody do wstrzymania się od głosu, które moim zdaniem było haniebne i jeszcze bardziej spycha nas na margines Unii Europejskiej. Przypomnę, że w 2014 Sąd Najwyższy Ugandy anulował podobną ustawę o karze śmierci za homoseksualizm, po protestach międzynarodowej opinii publicznej i groźbie wstrzymania pomocy.

"Parlament Europejski (...)

1.Jest głęboko zaniepokojony powszechnym pogarszaniem się praw człowieka osób LGBTI w Ugandzie, w tym rosnącym naruszeniem praw socjalnych, wolności słowa, zrzeszania się i zgromadzeń;

2.Ubolewa nad coraz bardziej wrogimi wypowiedziami przywódców politycznych na temat praw osób LGBTI oraz zjadliwie homofobiczną atmosferą, która się z tym zrodziła, co pozwoliło na kulturę skrajnej i gwałtownej homofobii, w której zarówno podmioty państwowe, jak i niepaństwowe mogą bezkarnie prześladować osoby LGBTI w Ugandzie;

3.Wzywa przywódców politycznych do powstrzymania się od jakiejkolwiek retoryki, która mogłaby zachęcać do przemocy wobec osób LGBTI, i wzywa rząd Ugandy do potępienia takiej przemocy i do wyjaśnienia, że ​​zbrodnie te będą badane i ścigane;

4.W szczególności wzywa ugandyjskie władze do dokładnego zbadania śmiertelnego ataku Briana Wasswy z dnia 4 października 2019 r. Oraz do przeprowadzenia natychmiastowego, gruntownego i bezstronnego dochodzenia w sprawie ataku na Nanę Mwafrika Mbarikiwa w celu postawienia osób odpowiedzialnych przed wymiarem sprawiedliwości z międzynarodowymi standardami; podobnie wzywa władze Ugandy do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zagwarantowania jej integralności fizycznej i psychicznej oraz bezpieczeństwa, a także do zagwarantowania w każdych okolicznościach, że wszyscy obrońcy praw człowieka w Ugandzie są w stanie wykonywać swoje legalne działania bez obawy przed represjami i wolni od wszelkich ograniczeń ;

5. zdecydowanie potępia każdą możliwą próbę rządu Ugandy przywrócenia ustawodawstwa, które nakładałoby karę śmierci za homoseksualizm, co byłoby sprzeczne z obowiązkiem Ugandy wynikającym z poszanowania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności, o których mowa w art. 9 ( 2) umowy z Kotonu; zauważa jednak, że rząd wycofał się ze wspierania wszelkich zmian w prawie po wyrażeniu obaw przez donatorów pomocy; wzywa parlamentarzystów, aby powstrzymali się od przyjęcia jakiegokolwiek drakońskiego projektu ustawy;

6. zauważa z zaniepokojeniem, że unieważnienie ustawy o zwalczaniu homoseksualizmu w 2014 r. nie chroniło osób LGBTI przed ciągłą dyskryminacją we wszystkich dziedzinach życia, aresztowania i ścigania, ponieważ kary za zachowanie osób tej samej płci są zapisane w obowiązującym kodeksie karnym Ugandy.

7. podkreśla, że ​​dyskryminacja osób LGBTI podważa najbardziej podstawowe zasady praw człowieka zapisane w Powszechnej deklaracji praw człowieka; przypomina, że ​​orientacja seksualna i tożsamość płciowa należą do zakresu prawa jednostki do prywatności gwarantowanego przez prawo międzynarodowe i konstytucje krajowe;

8. potwierdza swoje zobowiązanie do zwalczania wszelkich form dyskryminacji i przestępstw z nienawiści ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i cechy płciowe oraz do dalszego aktywnego promowania i ochrony praw człowieka osób LGBTI; w tym celu wzywa władze polityczne Ugandy do zreformowania istniejącego kodeksu karnego na tej linii, w szczególności poprzez uchylenie jego art. 145 i 146, które między innymi uznają za „cielesną wiedzę jakiejkolwiek osoby przeciwko porządkowi natury”, a szerzej - w celu uchwalenia ustawodawstwa w celu położenia kresu wszelkim formom dyskryminacji, które mają miejsce każdego dnia we wszystkich sferach życia osób LGBTI.

Wykop Skomentuj55
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo