Gościnny 24 Gościnny 24
571
BLOG

10 powodów, dla których (wbrew poglądom bliższym prawicy niż lewicy) nie zagłosuję na PiS.

Gościnny 24 Gościnny 24 Polityka Obserwuj notkę 48

image

Dlaczego - wbrew poglądom bliższym prawicy niż lewicy - uważam, że partia rządząca nie powinna wygrać kolejnych wyborów i osiągnąć większości parlamentarnej? Moje powody to:

1. bezmyślna i rujnująca solidarność społeczną polityka socjalna (na pełnosprawnych obywateli, wbrew ich stanowi majątkowemu, kasa jest, a na niepełnosprawnych na wózkach, zdanych tylko na łaskę państwa i najbliższych, już nie ma, bo to zbyt mała grupa społeczna - zaledwie 300 tyś. tych najbardziej potrzebujących - aby warto było za jej głosy powalczyć);

2. łamanie podstawowej zasady w systemie demokratycznym trójpodziału władzy;

3. wykorzystywanie stanowisk państwowych do napychania kieszeni swoim, czyli wszechobecna, skrajna, bijąca wręcz w oczy korupcja;

4. rzeczywisty stan finansów państwa ukrywany przed obywatelami poprzez kreatywną księgowość i wypychanie wydatków poza budżet, oszczędzanie na służbie zdrowia, edukacji z powodu braków środków w budżecie, które są wykorzystywane na rozdawnictwo skierowane nie koniecznie do tych, którzy tego potrzebują najbardziej;

5. jestem przeciwnikiem aborcji na życzenie, ale naruszenie wieloletniego kompromisu aborcyjnego poprzez wprowadzenie zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej uważam za wielki błąd, gdyż dało to jedynie dodatkowe i silne argumenty ruchom aborcyjnym, a w razie utraty większości w przyszłych wyborach przez partię rządzącą może spowodować nie tylko powrót do dawnego kompromisu, ale dodatkowe złagodzenie przepisów antyaborcyjnych poprzez wprowadzenie aborcji na życzenie do 12 tyg. ...i to będzie jedyny skutek majstrowania przy dotychczasowych ustawach przez ten rząd;

6. dalsze rządy PiS będą jedynie wiązały się z coraz większym ograniczaniem wolności i swobód obywatelskich, utrudnianiem funkcjonowania mediom niezależnym od rządu, aż po ich likwidację;

7. cenzura kulturalna ograniczająca wolność artystyczną (jeżeli obraz, przedstawienie czy utwór literacki/muzyczny jest utworem kiepskim, moralnie wątpliwym etc. - publiczność sama wyda na niego wyrok, nie potrzebujemy cenzury prewencyjnej jak za komuny);

8. cyniczne wykorzystywanie tragedii smoleńskiej łącznie z fałszowaniem dowodów, ukrywaniem  niewygodnych dla promowania z góry założonych tez analiz niezależnych instytucji zagranicznych i krajowych (afera z raportem amerykańskiej agencji NIAR);

9. prześladowanie mniejszości społecznych, ksenofobia, autorytaryzm, podporządkowanie woli jednego człowieka wszystkich instytucji państwa (to nigdy nie kończy się dobrze na dłuższą metę);

10. sprzyjanie skrajnym ruchom nacjonalistycznym, neofaszystowskim.

Nie po to całe pokolenia walczyły o wolności i swobody obywatelskie, i demokrację, aby teraz wprowadzać znowu absolutne rządy jednej partii i jednego lidera, która nie liczy się z żadnymi swobodami obywatelskimi i prowadzi niszczącą politykę społeczną i gospodarczą (jak wykazałem w swojej niedawnej notce Wzrost gospodarczy w UE na przestrzeni ostatnich 7 lat. Czyja to zasługa? PiS nie miało żadnego wpływu na wzrost gospodarczy w Polsce przez ostatnie 7 lat, tak samo jak nie miało wpływu na wzrost gospodarczy w całej Europie, i że wszelkie warunki do niego zostały stworzone przez poprzednie rządy a aktualny rząd jedynie marnotrawi jego skutki).

Po­nad wszyst­kie wa­sze uro­ki, * Ty, po­ezjo, i ty, wy­mo­wo, * Je­den — wiecz­nie bę­dzie wysoki: * Odpowiednie dać rzeczy słowo! * C.K.Norwid, Ogólniki ze zbioru Vede-mecum

Nowości od blogera

Komentarze

Pokaż komentarze

Inne tematy w dziale Polityka