Bocian
Bocian
GPS GPS
1069
BLOG

Bocian

GPS GPS Społeczeństwo Obserwuj notkę 4
Bocian to dobry symbol cywilizacyjnego, polskiego libertarianizmu, symbol odróżniający nas od innych cywilizacji.
W Polsce gniazda bocianów się chroni i dlatego są one bardzo blisko ludzi, bo się nie boją. Takie są w Polsce zwyczaje - o bociany się dba. Dlatego co czwarty bocian na świecie jest Polakiem. No i wszystkie te bociany na zimę przelatują przez Liban. A tam zwyczaj jest taki, że do ptaków wędrownych się strzela dla rozrywki. Wszyscy Libańczycy dla rozrywki chodzą sobie do parków i lasów, na pola i pustynie i sobie strzelają do przelatujących ptaków. A potem się chwalą tysiącami zestrzelonych bocianów.
Nie ma więc żadnych praw naturalnych rozumianych jako prawa biologiczne czy wypływające z instynktów - są tylko prawa cywilizacyjne. W jednej cywilizacji się bociany bez powodu chroni, a w innej się do nich bez powodu strzela. Żaden z tych zwyczajów nijak nie wynika z natury człowieka.
Dokładnie tak samo jest z libertarianizmem – on nijak nie wynika z praw naturalnych czy jakichś ludzkich instynktów. Libertarianizm to nasze cywilizacyjne zwyczaje. Są one bardziej polskie niż amerykańskie, bo mamy starsze i bogatsze tradycje wolnościowe.
Amerykanie chlubią się i chwalą swoimi tradycjami – tradycjami wolności i swobody, tradycjami kraju ludzi wolnych. A my jakoś o tych naszych tradycjach zapominamy, choć są starsze. Amerykanie to w istocie nasze cywilizacyjne dzieci. Ich grzechotnik pochodzi od naszego bociana.
Grzegorz GPS Świderski
 

Paleolibertarianie <- poprzednia notka
następna notka -> Pan

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­rian. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Mój ka­nał na YouTu­be: @GrzegorzSwiderski. Mój pro­fil na X: @gps65. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mo­je tek­sty, to pro­szę o prze­lew kwo­ty 1 zł na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: paypal.me/gps1965

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo