65 obserwujących
354 notki
440k odsłon
623 odsłony

Wniosek do Przewodniczącego KBWL LP (Smoleńsk)

Wykop Skomentuj6

 

Przewodniczący Komisji Badania Wypadków

Lotniczych Lotnictwa Państwowego (KBWL LP)

Płk Pilot Mirosław Grochowski

ul. Kościuszki 92/98

 

61-716 Poznań

Polen

 

 

 

 

 

 

wysłano faksem i listem                                                     Berlin, 7.08.2014 r.

 

2924/10                                                                    

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

 

składam następujący wniosek na ręce Pana Przewodniczącego:

 

WNIOSEK

o ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej decyzją Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (dalej: KBWL LP) nr 530/40 z dnia 30.05.2014 r. doręczonej dnia 7.07.2014 r. w Warszawie.

 

Niniejszym wnoszę o ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej decyzją nr 530/40 z dnia 30.05.2014 r. Przewodniczącego KBWL LP, w której oddalił mój wniosek z dnia 17.03.2014 r. o natychmiastowe wznowienie prac KBWL LP w związku z Katastrofą Smoleńską i powołanie nowego składu Komisji na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – prawo lotnicze w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

 

Na błędy KBWL LP, pomyłki i ustalenia sprzeczne z naukowo zrekonstruowanym przebiegiem wypadków od dawna zwracają uwagę liczni niezależni badacze oraz eksperci Zespołu Parlamentarnego. Szczególnie istotne są badania inż. Glenna Joergensena szeroko omawiane ostatnio w prasie polskiej i zagranicznej (źródło: http://www.smolenskzespol.sejm.gov.pl/zespolsmolensk.nsf/komunikat.xsp?id=8BE76C907D2E56A2C1257C77003596FF).

 

Na marginesie pragnę zaznaczyć, że takim wręcz podstawowym błędem KBWL LP była próba doręczenia decyzji z dnia 30.05.2014 r. na adres mojej kancelarii do Berlina. Na decyzji KBWL LP był podany właściwy adres, a na kopercie błędny. Tak więc decyzja ta dotarła do mnie drogą okrężną przez Warszawę. Zaskarżona decyzja - wbrew wymogom kodeksu postępowania administracyjnego - nie zawiera jakiegokolwiek pouczenia.

 

Mając powyższe na względzie niniejszy wniosek jest zasadny i proszę o jego uwzględnienie poprzez zmianę zaskarżonej decyzji i pozytywne rozpoznanie mojego wniosku z dnia 17.03.2014 r.

 

Z wyrazami szacunku

 

 

 

Stefan Hambura

Rechtsanwalt

Wykop Skomentuj6
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale