Stefan Hambura Stefan Hambura
629
BLOG

Wniosek do Przewodniczącego KBWL LP (Smoleńsk)

Stefan Hambura Stefan Hambura Polityka Obserwuj notkę 6

 

Przewodniczący Komisji Badania Wypadków

Lotniczych Lotnictwa Państwowego (KBWL LP)

Płk Pilot Mirosław Grochowski

ul. Kościuszki 92/98

 

61-716 Poznań

Polen

 

 

 

 

 

 

wysłano faksem i listem                                                     Berlin, 7.08.2014 r.

 

2924/10                                                                    

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

 

składam następujący wniosek na ręce Pana Przewodniczącego:

 

WNIOSEK

o ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej decyzją Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (dalej: KBWL LP) nr 530/40 z dnia 30.05.2014 r. doręczonej dnia 7.07.2014 r. w Warszawie.

 

Niniejszym wnoszę o ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej decyzją nr 530/40 z dnia 30.05.2014 r. Przewodniczącego KBWL LP, w której oddalił mój wniosek z dnia 17.03.2014 r. o natychmiastowe wznowienie prac KBWL LP w związku z Katastrofą Smoleńską i powołanie nowego składu Komisji na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – prawo lotnicze w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

 

Na błędy KBWL LP, pomyłki i ustalenia sprzeczne z naukowo zrekonstruowanym przebiegiem wypadków od dawna zwracają uwagę liczni niezależni badacze oraz eksperci Zespołu Parlamentarnego. Szczególnie istotne są badania inż. Glenna Joergensena szeroko omawiane ostatnio w prasie polskiej i zagranicznej (źródło: http://www.smolenskzespol.sejm.gov.pl/zespolsmolensk.nsf/komunikat.xsp?id=8BE76C907D2E56A2C1257C77003596FF).

 

Na marginesie pragnę zaznaczyć, że takim wręcz podstawowym błędem KBWL LP była próba doręczenia decyzji z dnia 30.05.2014 r. na adres mojej kancelarii do Berlina. Na decyzji KBWL LP był podany właściwy adres, a na kopercie błędny. Tak więc decyzja ta dotarła do mnie drogą okrężną przez Warszawę. Zaskarżona decyzja - wbrew wymogom kodeksu postępowania administracyjnego - nie zawiera jakiegokolwiek pouczenia.

 

Mając powyższe na względzie niniejszy wniosek jest zasadny i proszę o jego uwzględnienie poprzez zmianę zaskarżonej decyzji i pozytywne rozpoznanie mojego wniosku z dnia 17.03.2014 r.

 

Z wyrazami szacunku

 

 

 

Stefan Hambura

Rechtsanwalt

zajmuje się stosunkami polsko-niemieckimi oraz prawem wspólnotowo-unijnym tzw. prawem europejskim

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka