Henryk  Połcik Henryk Połcik
700
BLOG

Wnioski o unieważnienie wyborów do Parlamentu Europejskiego w Sądzie Najwyższym

Henryk  Połcik Henryk Połcik Wybory Obserwuj temat Obserwuj notkę 0
W Parlamencie Europejskim są komisje parlamentarne takie jak Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Transportu i Turystyki oraz Komisja Gospodarcza i Monetarna. W tych komisjach powinni zasiadać m.in. inżynierowie i technicy.

Polska, poza geodetą i zootechnikiem nie miała inżynierów w kończącym kadencje Parlamencie Europejskim.  Inżynierów, którzy mogliby zasiadać w wyżej wymienionych  komisjach nie znalazłem również wśród obecnie wybranych europosłów.  Rolnikom, którzy są również inżynierami i technikami, Prezydencki kalendarz wyborczy i kodeks wyborczy uniemożliwiły kandydowanie do Parlamentu Europejskiego z własnych Komitetów Wyborczych Wyborców.

Kodeks wyborczy nałożył na Komitety Wyborcze Wyborców dodatkową czynność wyborczą, w postaci zebrania 1000 podpisów popierających utworzenie takiego komitetu. Prezydencki kalendarz wyborczy nie określił dodatkowego czasu na realizację tej dodatkowej czynności wyborczej. Kodeks wyborczy nie nakłada obowiązku zebrania 1000 podpisów przez inne komitety wyborcze, w tym komitety partyjne.  Mają one więcej czasu na czynności wyborcze.  Komitety Wyborcze  Wyborców  miały zbyt mało czasu na zebranie po 10000 podpisów popierających listy kandydatów  w okręgach wyborczych, wymaganych do zarejestrowania tych list.

Prezydencki kalendarz wyborczy został zaakceptowany przez Premiera i zaopiniowany przez Państwową Komisję Wyborczą.  Błąd organizatorów wyborów do Parlamentu Europejskiego powinien naprawić Sąd Najwyższy, poprzez unieważnienie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Siedem zarejestrowanych  Komitetów Wyborczych Wyborców nie wystawiło swoich kandydatów. Te komitety powinny mieć szanse dalszego uczestniczenia w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego.  Sąd Najwyższy stwierdził, że ubiegłoroczne wybory do Polskiego Parlamentu są ważne. Nie ma w sejmie posłów z dziesięciu zarejestrowanych Komitetów Wyborczych Wyborców, które zamierzały zgłosić swoich kandydatów do sejmu.  Czy w Parlamencie Europejskim zabraknie również przedstawicieli polskich  Komitetów Wyborczych Wyborców rolników, inżynierów i techników? Odpowiedź  na to pytanie zależeć będzie od Sądu Najwyższego.

Wnioski o unieważnienie tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego zostały złożone w Sądzie Najwyższym.

Postępuję wg wskazań M. Teresy z KALKUTY: "To co zbudowałeś przez lata może być zniszczone w jednej chwili, Nieważne buduj! ". Odbudowa likwidowanych firm, infrastruktury, wymiana wiedzy między pokoleniami, …

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka