puzyna puzyna
839
BLOG

Wyobraź sobie, są wybory i nikt na nie, nie idzie..

puzyna puzyna Polityka Obserwuj notkę 11

Moim zdaniem wyborcy, działacze prawicy i nowej prawicy, radykalnie "narodowi", krzyczący na Kaczyńskiego, że był zdrajcą jak Tusk -podpisał przecież pakt z Lizbony, a teraz propagujący wyjście z unii, w związku z wyborami do Parlamentu UE, poddają się automatycznie reżimowi wyborczemu organów unii.

Natomiast porządek wyborczy wynika też z traktatu z Lizbony. Wyborcy oraz Kandydaci uznają, więc, jak już niektórzy piszą "konstytucję" z Lizbony, uznają zmniejszenie się wagi polskich głosów w UE, patrz rysunek poniżej (powiększenie przez puknięcie w obrazek).
 
 
Uznają też prawo tych samych sędziów w PKW, jak np. Jaworskiego do ponownych manipulacji i kłamstw. W mojej skardze do Strasburga tak pisałem:
 
"SN oraz PG Rzeczypospolitej Polskiej pozostawili mój protest i moje wskazówki o konieczności weryfikacji wyników wyborów oraz podobne posiłkowe protesty pań Teresy Wojdy i Marii Bejdy bez dalszego biegu. SN odrzucił wszystkie protesty wyborcze bez merytorycznego ich rozpatrzenia i szansy na obronną wypowiedź czy korekturę braku - jak w moim przypadku braku podpisu ręcznego. Nastąpiło to na wniosek Przewodniczącego PKW, który był jednocześnie stroną oskarżoną postępowania i uczestnikiem postępowania sądowego. PKW, jako uczestnik postępowania sądowego miał możliwość się wypowiedzieć i wytłumaczyć, przy tym skłamał, ale ani ja ani panie Bejda i Wojda nie mieliśmy szansy na skorygowanie kłamstw Przewodniczącego PKW! Przewodniczący PKW w SN:
 
"ustalenie wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą następuje na podstawie protokołów z wyborów dostarczonych przez okręgowe komisje wyborcze."
 
Jest kłamstwem, gdyż podliczanie głosów przejęła przecież komputerowa aplikacja Dituel! Patrz na str. 2 odpowiedzi SN dla Wojda (zał. 3):
 
"Zarówno okręgowe komisje wyborcze, jak i Państwowa Komisja Wyborcza przed zatwierdzeniem protokołu sporządzonego przez odpowiednio obwodową komisję wyborczą lub okręgową komisję wyborczą sprawdzały, czy dane w protokole pokrywają się z danymi wprowadzonymi z protokołów  do systemu informatycznego wspomagającego prace komisji. W Polsce nie można oskarżyć PKW o oszustwa wyborcze, gdyż PKW ma niekontrolowany przez obywateli wpływ, jako uczestnik postępowania SN, czy skarga zostaje oddalona, czy nie – to jest dyskryminacja prawna!"
 
Znaczy  Ruch Narodowy, Nowa Prawica uznają poprawność wyborów z roku 2011 do sejmu w Polsce. Akceptują Tuska i umowy, które jego rząd podpisał. Uznają procedury wyborów i skład Państwowej Komisji Wyborczej (PKW), jako gwarantującej uczciwe wyniki.
 
Taka postawa nie jest ani konsekwentna ani radykalna, tylko w najwyższym stopniu zakłamana i wredna!
 

Wyobraźcie sobie, jest 25 maja 2014 r., dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego i nikt nie idzie głosować..


AKT WOLI NARODU

Przy pomocy Biurokracji Narodowej

Budujemy Nowe Podstawy Państwa

http://www.petycjeonline.com/akt


Uwaga.

1. Komentowanie przez wyznawców  wiary Mojżeszowej, jest możliwe, ale po przeprosinach, za pośmiertne oplucie wszystkich Polaków przez M. Reich-Ranickiego,- (niedawno  państwowa telewizja niemiecka wyświetliła jego obelgi.)

2. Komentarze bez polskich znaków są usuwane.

3. Proszę administrację o dopuszczenie opcji wyświetlania całości tekstu bez łamania stron.
puzyna
O mnie puzyna

Jestem za zmianą hymnu z Mazurka na ROTĘ. "Nie rzucim ziemi skąd nasz ród! Nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski lud, Królewski szczep Piastowy." Jestem za wprowadzeniem ustroju Demokracji Kulistej w Polsce. Proszę siebie i Polski nie skracać w komentarzach do 26 liter angielskiego alfabetu. Jednym z elementów patriotyzmu, nierozerwalnie związanym z pojęciem Polski, Ojczyzny jest dla mnie Język Polski. Nie toleruję, świadomego skracania pisma polskiego i kaleczenia polskiej ortografii i gramatyki. Nie ma ograniczeń technicznych i każdy powinien się wysilić i pisać polskimi znaczkami. Mówię po polsku, piszę po polsku to jestem Polakiem i mam Ojczyznę. Zamiarem wrogich Polsce dywersantów jest rozmycie świadomości narodowej Polaków i zniszczenie im Ojczyzny. Każdy powinien spojrzeć na zjawisko hierarchii bez strachu i uprzedzeń by zrozumieć zniewolenie. Popieram inteligencję zbiorową. Każdy powinien rządzić krajem bezpośrednio przez referenda lokalne i ogólnokrajowe.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka