intuicja
"Trzeba raczej umieć rozpoznać pszenicę rosnącą wśród kąkolu (...)" papież Franciszek w Adhortacji "Querida Amazonia"
128 obserwujących
432 notki
763k odsłony
700 odsłon

Autonomiczny, równoległy świat sztucznej inteligencji jest już faktem?

Wykop Skomentuj106

Szykuje się rewolucja w cywilistyce. Wszystko wskazuje na to, że roboty będą miały zagwarantowaną osobowość prawną. Oprócz osoby fizycznej i osoby prawnej funkcjonować będzie tzw. osoba elektroniczna.

Czy stworzymy równoległy, autonomiczny świat sztucznej inteligencji? 

Tak. Sprawa jest już właściwie przesądzona, a najlepszym tego dowodem są próby okiełznania sztucznej inteligencji w postaci tworzenia unijnych regulacji prawnych. Póki co chodzi o odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu ryzyka, ale to przecież początek. Postępujący rozwój technologii wymusi powstanie kolejnych przepisów.

Świat nam uciekł, proszę Państwa. Człowiek staje się gatunkiem zagrożonym.  Ale czy to ważne, skoro wdowa powiedziała „to”, a były pracownik TVP „tamto”…  

To u nas. Tymczasem w Europie… 

Szykuje się rewolucja w cywilistyce. Wszystko wskazuje na to, że roboty będą miały zagwarantowaną osobowość prawną. Oprócz osoby fizycznej i osoby prawnej funkcjonować będzie tzw. osoba elektroniczna.

Zapoznałam się unijnym dokumentem „PROJEKT SPRAWOZDANIA zawierający zalecenia dla Komisji w sprawie przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki (2015/2103(INL)), sprawozdawczyni: Mady Delvaux.”

Mady Delvaux – parlamentarzystka z Luksemburga twierdzi, że kwestie związane np. z odpowiedzialnością cywilną robotów powinny zostać uregulowane w ciągu najbliższych 2-3 lat.

Prof. Włodzisław Duch podczas EFNI 2018 (Europejskie Forum Nowych Idei) powiedział, że nad opinią, że sztuczna inteligencja osiągnie niebezpiecznie wysoki poziom w 2100 r., można tylko zapłakać.   „Już teraz żyjemy w czasach, gdy przeciętnie radząca sobie w danej dziedzinie maszyna potrafi stać się lepsza od najzdolniejszego człowieka w ciągu kilku miesięcy". 

Wracając do SPRAWOZDANIA. Stanowi ono podstawę do prac nad ogólnym "prawem robotyki” (nie mylić z prawami robotyki Isaaca Asimova). Poniżej cytuję fragmenty SPRAWOZDANIA po to, aby uświadomić, jak daleko wszystko już zaszło. Cytuję wybiórczo, czyli fragmenty mówiące o zagrożeniach (o korzyściach związanych z rozwojem technologii nie ma sensu pisać, każdy je zna). Wszystko niżej w cudzysłowie.

1. ludzkość stoi obecnie u progu ery, w której coraz bardziej zaawansowane roboty, komputery, androidy i inne wcielenia sztucznej inteligencji wydają się dawać początek nowej rewolucji przemysłowej, która prawdopodobnie nie ominie żadnej warstwy społecznej, niezmiernie ważne jest, by przepisy uwzględniały wszystkie implikacje tych zmian

2. rozwój robotyki i sztucznej inteligencji może jednocześnie doprowadzić do przejęcia przez roboty znacznej części pracy wykonywanej obecnie przez ludzi, co – przy zachowaniu obecnej podstawy opodatkowania – budzi obawy co do przyszłości zatrudnienia i stabilności systemów zabezpieczenia społecznego i może prowadzić do rosnących dysproporcji w podziale bogactwa i wpływów;

3. wśród powodów do niepokoju znajdują się również bezpieczeństwo fizyczne, np. w przypadku, gdy oprogramowanie robota okaże się zawodne, oraz potencjalne konsekwencje awarii systemu lub złamania zabezpieczeń połączonych robotów i systemów robotycznych w czasach, gdy do użycia wchodzą lub niebawem wejdą coraz bardziej autonomiczne aplikacje, czy to w przypadku pojazdów lub dronów, czy robotów stosowanych w opiece lub wykorzystywanych do utrzymywania porządku i ładu publicznego;

4. podstawowe kwestie związane z ochroną danych są już uwzględniane w ogólnym kontekście internetu i handlu elektronicznego, jednak zbadania mogą nadal wymagać inne aspekty własności danych oraz ochrony danych osobowych i prywatności , biorąc pod uwagę, że aplikacje i urządzenia będą komunikować się ze sobą oraz z bazami danych bez interwencji ludzi, a nawet, że bez ich wiedzy;

5. istnieje możliwość, że w ciągu kilku dziesięcioleci sztuczna inteligencja przewyższy ludzkie zdolności intelektualne tak, że jeśli ludzkość nie będzie na to przygotowana, może to stać się dla niej wyzwaniem pod kątem kontroli nad jej własnym stworzeniem i, w efekcie, wyzwaniem w zakresie zdolności do kierowania własnym losem i zapewnienia przetrwania gatunku;

6. do czasu, kiedy roboty staną się samoświadome lub będą w taki sposób projektowane, o ile to nastąpi, prawa Asimova1 muszą być traktowane jako prawa adresowane do projektodawców, producentów i operatorów robotów, ponieważ prawa te nie mogą zostać przekształcone w kod maszynowy;

7. w związku z poziomem zaawansowania, jaki osiągnął rozwój robotyki i sztucznej inteligencji, należy zacząć od kwestii odpowiedzialności cywilnej oraz rozważyć, czy podejście polegające na odpowiedzialności na zasadzie ryzyka w oparciu o to, kto powinien zapewnić gwarancję, nie byłoby najlepszym punktem wyjścia;

8. autonomiczność robota można określić jako zdolność do podejmowania decyzji i do realizacji ich w świecie zewnętrznym, niezależnie od zewnętrznej kontroli lub wpływu

9. im bardziej autonomiczne są roboty, tym w mniejszym stopniu można je traktować jako zwykłe narzędzia w rękach innych podmiotów (np. producentów, posiadaczy, użytkowników itp.); mając na uwadze, że konsekwencją tego jest z kolei, iż zwykłe przepisy dotyczące odpowiedzialności stają się niewystarczające i niezbędne stają się nowe przepisy skoncentrowane się na tym, na jakich warunkach maszyna może zostać uznana – częściowo lub w pełni – odpowiedzialna za swoje działania lub zaniechanie działania; mając na uwadze, że w konsekwencji coraz pilniejsze staje się znalezienie rozwiązania kwestii, czy roboty powinny posiadać status prawny;

10. w przypadku, gdy robot może podejmować niezależnie decyzje, tradycyjne przepisy nie będą wystarczające do ustalenia odpowiedzialności robota, ponieważ na ich podstawie nie będzie możliwe określenie strony odpowiedzialnej za zapewnienie odszkodowania oraz żądanie od niej naprawienia wyrządzonej szkody;

11. wzywa do utworzenia Europejskiej Agencji Robotyki i Sztucznej Inteligencji, aby zagwarantować fachową wiedzę techniczną i etyczną niezbędną do wsparcia odnośnych podmiotów publicznych,

12. uważa, że odpowiedzialność cywilna robotów jest kluczową kwestią, jaką należy zająć się na szczeblu UE, aby zapewnić konsumentom i przedsiębiorstwom ten sam poziom przejrzystości, spójności i pewności prawnej w całej Unii Europejskiej;  


Całość do przeczytanie tutaj: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML%2BCOMPARL%2BPE-582.443%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0//PL


To jest jeden z realnych problemów, przed którymi stoi ludzkość.

Może by tak nie tracić energii na polsko-polską wojnę, tylko tak "wespół w zespół" ...?

Wykop Skomentuj106
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie