News Salon Poezja - 24 SH
Tylko Duch Prawdy Może Nas Doprowadzić Do Całej Prawdy A jeno jego iskrę zrozumienia możemy z najść w modlitwie Ojcze Nasz. W Naprowadzeniu w przypowieściach Mesjasza Jezusa Chrystusa. Tak w Duchu Świętym jest życie. Powinowactwem Prawdy w nas. reki
4 obserwujących
376 notek
33k odsłony
60 odsłon

News info wiadomości poetry Poland - USA /POLONIA

Wykop Skomentuj3

https://sites.google.com/site/infopoezjapolskapl/
Polish

Know my homeland
What patriotism
C family fireplace
And drunks in it
You raise the mirels
To survive

Not those roads that ravage our country
Not these teachings
What they make us hate
A real Pole
This work is not what Poland does not serve
Not this honesty
What the enemy did
To name patriotism
Nothing worth doing

And they tell you to call your Father Mother
It's nothing
He fulfilled his duty
Your life is begotten.
And he let you alone
And he himself went as an apple
As nothing
Fern in the eye
which bothers you.
That's what our enemy wants
It bothers him
Let us be one family.
And not his home there
Not his place
That is why it bothers us
Mason
Worship us dark night
To enslave you and me.
But it must meet the condition.
Everything must spoil
As above
ocean shark
Survival Time
It is truth and life
Whatever beings need to survive

https://sites.google.com/site/prawdanwes/


Poetry of Nature
which makes us think
To shape her life without a shadow.
Yes, to light the fire of love,
which endures the time of nothingness.
Looking at disasters and falls of fate.
They teach us not to fall off the car.
Where are we going
https://sites.google.com/site/gazetapoezja/


Do not throw
diamonds
Don't give them away for nothing
It's your treasure given to you
As you have to develop
And share
As the contribution of his Nation

https://sites.google.com/site/gazetaxpoezji /What a light
You can surround a man with yours
You penetrate the kidneys
the liver has a heart
and a humble soul
That she could eat your bread
holy hand
And you give strength
To endure anguish

https://sites.google.com/site/glospoezjipolskiej/


Truth

He does not come alone or come to us.
You must know first

Who you are
Where are you
Who are you to be

Coming out from below
Going to heights.

https://sites.google.com/site/infoglosprawdy/

Not those roads that ravage our country
Not these teachings
What they make us hate
A real Pole
This work is not what Poland does not serve
Not this honesty
What the enemy did
To name patriotism
Nothing worth doing

https://sites.google.com/site/infopoezjapolskapl/Follow Poland on our paths - go overcome our weaknesses of your temptations, true Polish renewal and her emotions towards her true homeland. Who enslaves us Who who the myth of false speech sets us up - to deceive, trample, and to arrange in our soul what is not Polish.

https://sites.google.com/site/poezjaplpolska/grom


At the foot of the Truth
Sigh the everyday contempt of evil
What surrounds us
Let our spirit
He does not expose himself to evil
What surrounds us
That he would not enslave us
Wicked anesthesia
These reptiles

https://sites.google.com/site/poezja24org/Poetry portal
Increasing values ​​such as
Poland Co.
in your renewal
Native poetry
begets love
Polish land
May you shine
A clean torch
Skies
To the hills that take you
They will lead there
What pure bread
They will eat yours
generations

https://sites.google.com/site/poezja24pl/

Ice mountains
Rozmydlonych
Souls and consciences
Worthless
Ragged garments
On the word difference
combined
Shackles of law

https://sites.google.com/site/gazetapoezjapl/ '


poetry
The triumph
You sound the alarm
Where the dawn
day
Opens pupils
life
Fight
This is your drop
water
That revives you
Towards the lights of truth
What will surround us
A torch of rainbows

https://sites.google.com/site/poezja24/


Patriotism
Future land
That can change
Generations of time
Novum of man
How does the forest grow
Yes and you man
Ties your natures
He will tell us the truth
May your mind
A new faith
He showed the victory of the Truth
What he won
Our messiah
https://sites.google.com/site/poezja24com/

Poetry
my soul
What in your love
you will move your conscience
Write your poetry
Polish semen
to grow high

Polish your poetry
it's your heart of being
Get away from these
What have grown up in competitions
selling your soul

https://sites.google.com/site/mojapoezja

Arteries of Life
Where is your conscience?
It lost its existence
Your guardian
Poland

https://sites.google.com/site/polskapoezjauser/


Polish
How we are close to freedom
And how far away
Our weaknesses are the fence
Our victory
Calms in the truth
What no one will take our bread from us
Or family happiness
https://sites.google.com/site/potegapoezji/


What a light
You can surround a man with yours
You penetrate the kidneys
the liver has a heart
and a humble soul
That she could eat your bread
holy hand
And you give strength
To endure anguish
Which man sacrifices for you
Which one for you
He gives his soul away
To hang the victory banner
No temptation.
Moving away from
Black matter illusions
What death brings
Lucifer Abyss
https://sites.google.com/site/uswiecanieprawdy/

https://sites.google.com/site/infopoezjapolskapl/
Polsko

Wiedz moja ojczyzno
Co patriotyzm
C rodzinne ognisko
I znoje w niej
Mitręgi wznosisz
By przetrwać

Nie te drogi co pustoszą nasz kraj
Nie te nauki
Co każą nam nienawidzić
Prawdziwego Polaka
Nie ta praca co Polsce nie służy
Nie ta uczciwość
Co wróg się posłużył
By nazwać patriotyzm
Nic nie warty czyn

I każą ci nazwać że twój Ojciec Matka
To niczym niczym
Wypełnił powinność
Twoje Życie spłodził.
I puścił cię w samopas
A sam poszedł jako paproch
Jako nic
Paproch w oku
który przeszkadza.
Tego chce nasz wróg
To mu przeszkadza
Byśmy byli jedną rodziną.
A tam nie jego dom
Nie jego miejsce
Dlatego nas trapi
Mason
Kultu nam ciemnej nocy
By ciebie i mnie zniewolić.
Ale musi spełnić warunek.
Wszystko musi zepsuć
Jak wyżej
rekin oceanu   
Czas Przeżycia
Jest Prawdą i życiem
Jakiekolwiek były by istoty potrzebny jest czas przetrwania

https://sites.google.com/site/prawdanwes/


Poezja Natury
co skłania nas do myślenia
By w niej poukładać życie bez cienia.
Tak, by rozpalić ogień miłości,
który wytrwa czas nicości.
Patrząc na kataklizmy i upadki losu.
One uczą nas, by nie spaść z wozu.
Na którym jedziemy,
https://sites.google.com/site/gazetapoezja/


Nie wyrzucaj
Brylantów
Nie oddawaj ich jako bezcen
To twój skarb ci dany
Jako masz się rozwijać
I dzielić
Jako wkład swego Narodu

https://sites.google.com/site/gazetaxpoezji/Co światłem
Swoim otoczyć możesz człowieka
Przenikasz nerki
wątrobę serce
i duszę w pokorze
By mogła jeść chleb z twojej
świętej ręki
I dajesz siłę
Znosić udręki

https://sites.google.com/site/glospoezjipolskiej/


Prawda

Nie Przychodzi sama ani nie przyjdzie do nas.
W pierw musisz wiedzieć

Kim jesteś
Gdzie jesteś
Kim masz być

Wychodząc z niskości
Idąc do wysokości.

https://sites.google.com/site/infoglosprawdy/

Nie te drogi co pustoszą nasz kraj
Nie te nauki
Co każą nam nienawidzić
Prawdziwego Polaka
Nie ta praca co Polsce nie służy
Nie ta uczciwość
Co wróg się posłużył
By nazwać patriotyzm
Nic nie warty czyn

https://sites.google.com/site/infopoezjapolskapl/Iść drogami nam Polsko - iść zwyciężać nasze słabości swych pokuszeń,prawdziwej Polskiej odnowy i jej wzruszeń do swej prawdziwej ojczyzny. Kto nas zniewala Kto nam mit fałszywej mowy układa by nas - zwieść, podeptać, i w naszej duszy poukładać to co nie Polskie.

https://sites.google.com/site/poezjaplpolska/grom


U podnóża Prawdy
Wzdychaj codziennością pogardy zła
Jaki nas otacza
Niech nasz duch
Się nie obnaża złem
Jaki nas otacza
By nas nie zniewolił
Nikczemną znieczulicą
Tych gadów

https://sites.google.com/site/poezja24org/Portal poetycki
Podnoszący wartości takie jak
Polska Co
w twej odnowie
Poezja ojczysta
rodzi miłość
Polskiej ziemi
Obyś lśniła
Czystą pochodnią
Nieba
Do wzgórz które cię
Poprowadzą tam
Co czysty chleb
Pożywać będą twoje
pokolenia

https://sites.google.com/site/poezja24pl/
   
Góry Lodowe
Rozmydlonych
Dusz i sumień
Nic nie warte
Z szat obdarte
Na poróżnieniu słowa
Łączone
Kajdanami prawa

https://sites.google.com/site/gazetapoezjapl/'


Poezji
Tryumf
Bijesz na alarm
Tam gdzie jutrzenki
dzień
Otwiera źrenice
życia
Walcz
To twoja kropla
Wody
Która cię ożywia
Ku świateł Prawdy
Co otoczy nas
Pochodnią tęcz

https://sites.google.com/site/poezja24/


Patriotyzm
Przyszłej ziemi
To co może odmienić
Pokolenia czas
Novum człowieka
Jak wyrasta las
Tak i ty człowiecze
Więzy swoich natury związać
Prawdy nam nakaże
Oby twój umysł
Nową wiarą
Ukazał zwycięstwo Prawdy
Jaką to zwyciężył
Nasz Mesjasz
https://sites.google.com/site/poezja24com/

Poezja
mej duszy
Co w swej miłości
wzruszysz swe sumienie
Pisz swą poezje
polskim nasieniem
by wyrosnąć wysoko

Polska twoja poezja
to twoje serce istnienia
Odejdź ty od tych
Co na konkursach wyrosły
zaprzedając swą dusze

https://sites.google.com/site/mojapoezja

Tętnice Życia
Gdzieżże twoje sumienie
To zagubiło swe istnienie
Twojego strażnika
Polska

https://sites.google.com/site/polskapoezjauser/


Polsko
Jak mamy blisko do wolności
A jak jednocześnie daleko
To nasze słabości są płotem
Zwycięstwa naszego
Ukojenia w Prawdzie
Co nikt nam nie odbierze chleba
Ani rodzinnego szczęścia
https://sites.google.com/site/potegapoezji/


Co światłem
Swoim otoczyć możesz człowieka
Przenikasz nerki
wątrobę serce
i duszę w pokorze
By mogła jeść chleb z twojej
świętej ręki
I dajesz siłę
Znosić udręki
Którą dla ciebie poświęca człowiek
Który dla ciebie
Oddaje swą dusze
By zawiesić sztandar zwycięstwa
Bez pokuszeń.
Oddalając się od
Czarnej materii złudzeń
Jaką niesie śmierć
Otchłani Lucyfera
https://sites.google.com/site/uswiecanieprawdy/

Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale