News Salon Poezja - 24 SH
Tylko Duch Prawdy Może Nas Doprowadzić Do Całej Prawdy A jeno jego iskrę zrozumienia możemy z najść w modlitwie Ojcze Nasz. W Naprowadzeniu w przypowieściach Mesjasza Jezusa Chrystusa. Tak w Duchu Świętym jest życie. Powinowactwem Prawdy w nas. reki
3 obserwujących
858 notek
63k odsłony
  55   1

news times Site 24 /- Live times Site 24 Jak powstawała hipnoza Narodów. Dziś funkcjonującnews times Site 24 /- Live times Site 24

Jak powstawała hipnoza Narodów.

Dziś funkcjonująca w SZWABIE Geds i innych Nawiedzonych.


Jako Fragmenty tajnego Nauczania
( w rozumieniu prawdziwym hipnozy świata Strategi świata)

Jedno z nich:
O zawładnięciu opinią publiczną:
JAK „ Aby owładnąć opinią społeczną, należy ją doprowadzić do dezorientacji,
Głosząc z różnych stron
tyle poglądów sprzecznych i tak długo, w tym labiryncie dopóki goje nie zrozumieją i nie zabłądzą.
Że najlepiej jest nie mieć żadnych przekonań., co do spraw politycznych .w których społeczeństwo nie może być świadome, bowiem świadomy jest tylko, kto kieruje społeczeństwem!

Oto jedna z tajemnic
O Terrorze ----
To my jesteśmy źródłem terroru wszechobejmującego .
Mamy na usługach ludzi wszelkich poglądów.
Wszelkich zasad : odnowicieli monarchii, demagogów,socjalistów, komunistów, oraz wszelkich utopistów.

https://www.fronda.pl/a/prorocze-slowa-papieza-leona-xiii-o-masonerii,141954.html

Leonowi XIII zawdzięczamy encyklikę Humanum genus, najważniejszą, najbardziej kompletną w opisie wolnomularstwa oraz przewrotności jego planów.
Bez analizy tych dokumentów papieskich nie można zrozumieć bardzo poważnej sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się Kościół i wszystkie nasze tak zwane cywilizowane społeczeństwa, korzystające przedtem, przez całe wieki, z chrześcijańskiej cywilizacji z jej zasadami oraz z chrześcijańskiej moralności.
Jak to bardzo trafnie wypowiada papież Leon XIII, celem wolnomularzy jest zniszczenie wszystkich chrześcijańskich instytucji, położenie kresu temu, co zostało stworzone i ustanowione przez Kościół w przeciągu dziesięciu czy dwunastu wieków, doszczętne tego unicestwienie. Moralność, zasady, dogmaty Kościoła: wszystko należy zniszczyć!

A to dotyczy dzisiejszej sytuacji.
Fałszywe intencje Gada Masona
.LUDOWŁADZTWO
1. Powołanie globalnego rządu, który przejmie realną władzę nad światem. Obecnie już takie
gremium istnieje, ale działa nieoficjalnie zajmując się koordynacją i ustalaniem daleko
idących planów.
2. Całkowite zniszczenie kościoła rzymsko-katolickiego przez wewnętrzne rozbicie i podział wśród kardynałów, biskupów, kapłanów. Wprowadzenie do wewnątrz kościoła coraz więcej agentów, dywersantów, którzy zajmując różne, stanowiska zrealizują do końca ich plan / tzn. lucyferyczny plan zniszczenia kościoła/ a także czyniąc coraz większe zgorszenia dla wiernych, nie ponosząc za to żadnej kary od swych przełożonych. Bezwzględne tabu /milczenie/ w głoszeniu o istnieniu szatana i karze wiecznej w piekle. Wychwalanie biskupów i wbijanie ich w pychę jacy to oni są postępowi, nowocześni i otwarci na dialog i kompromis. Było dla mnie wielką pociechą, kiedy uznali, że jawna i zewnętrzna walka z kościołem nie przyniesie zaplanowanego zwycięstwa. Chrystus powiedział "A bramy piekielne nie zwyciężą go".
3. Oderwanie dzieci od rodziców i umieszczenie ich w specjalnych ośrodkach, szkołach
kierowanych przez ludzi masonerii. Poddanie ich całkowitej i powszechnej demoralizacji, aby stały się ludzkimi zwierzętami podatnymi na wszelką manipulację i kłamstwo. Manipulując naukami ścisłymi należy przekonać ich, że poza materią nic nie istnieje, a człowiek sam dla siebie jest bogiem. I sam dla siebie ustala prawa.
4. W stosunku do ludzi, którym do końca nie uda się zniszczyć resztek wiary w Jezusa Chrystusa, należy uczynić wszystko aby jednocześnie wierzyli we wszelkie zabobony, różne tajemne moce, gdyż całkowity materializm spowodowałby choroby psychiczne. A choroba psychiczna zwalnia od winy i odpowiedzialności przed prawdziwym Bogiem. Chodzi o to aby po śmierci ponieśli za swe czyny jak największą karę i winę. Kierowane to było głównie do ludzi w Ameryce, Europie i Australii.
5. Powszechna i bez ograniczeń aborcja.
6. Powszechna i bez ograniczeń eutanazja ludzi starych i niepełnosprawnych.
7. Powszechna prostytucja i istnienie powszechnych domów publicznych.
8. Najwyższe przywileje dla homoseksualistów, lesbijek, wszelkiego zboczenia moralnego na całym świecie.
9. Wprowadzenie do powszechnego spożycia tajemnych substancji, które w organizmach kobiet i mężczyzn będą powodowały bezpłodność. Określone instytuty pracują nad tym. Chodzi o wyprodukowanie takiej substancji, której nie można by było wykryć i udowodnić, że ma takie własności.
10. Forsowanie za wszelką cenę badań w genetyce aby przekroczyć krytyczną granicę, która spowoduje nieodwracalny stan dla życia roślinnego i biologicznego na ziemi.
11. Dobrowolnie i bez ograniczeń spożywanie narkotyków. Zaniechanie karania za spożywanie.
12. Wykorzystanie na wielką skalę magii, okultyzmu, spirytyzmu w mediach aby w sposób tajemny manipulować, zwodzić, ogłupić a w końcu doprowadzić miliony ludzi do obłędu, aby powstał powszechny chaos, bezład i doprowadzić do wzajemnego mordowania.
13. Promowanie za wszelką cenę ruchu nowej szatańskiej religii "New Age" wschodnich religii / buddyzmu, hinduizmu./. Finansowanie wszelkich sekt antykościelnych i satanistycznych, zespołów rockowych.
14. Wprowadzenie jak tylko możliwie szybko czipowanie ludzi na rękę lub czoło. Należy wmówić im, że to dla ich bezpieczeństwa. Gdy to się stanie Centra masońskie przejmą całkowitą kontrolę ekonomiczną nad ludzkością Dlatego, że bez tego znaku nie będzie można nic kupić ani sprzedać. Opanują całą dystrybucję i handel na świecie.
15. Pozorne zwalczanie terroryzmu na świecie. W rzeczywistości podejmowanie tajnych działań, aby podsycać nienawiść i doprowadzać do wzajemnego mordowania plemion w Afryce, Azji, Ameryce Południowej, aby doprowadzić do całkowitej zagłady całych rejonów świata.
16. Za. wszelką cenę ograniczyć ilość ludzi w świecie aż do określonej ilości około 200 mil. Były omawiane jeszcze inne cele ale dotyczyły one nie całej ludzkości tylko, wybranych narodów i rejonów świata.

W tej super tajnej naradzie uczestniczył mason także z Polski gdyż dla mocy piekielnych naród
polski jest wyjątkowo znienawidzony i do końca XX wieku był zaporą do realizacji ich celów. Po omówieniu celów i pouczeń

To dotyczy przede wszystkim dzisiejszego czasu.
To dotyczy ich samych i tych co ich zwiedli.
OFIARA jest oddanie czci w postaci śmierci.
Ta dotyczy Masonów i Ofiar co ich zwiedli w okultyzmie.
Szczypawki i inne formy nacisku.


Nie dotyczy tych co się modlą w modlitwie
 OJCZE NASZ..
Inaczej Chrześcijan.

My zabiegamy o pieczęć Boga najwyższego w Jezusie Chrystusie.
Tak my walczymy o pieczęć Boga Stwórcy w Mesjaszu Jezusie Chrystusa.
Te gady z Potworów Szwaba i głównego Maga nic nie mają do nas.

ISKRA.
PS.
Oni idą na śmierć.
To ich apokalipsa co sobie sami zgotowali.
HARARKI inaczej śmierć ofiarną.
Jako Mesjasz nam mówi Jeśli zobaczycie Ohydę tam gdzie stać nie powinna.
Podnieście głowę do góry.
Cieszcie się Wasza prawdziwa wolność jest bliska.
Iskra Pokój nam wszystkim w jego Duchu świętym Jezusa Chrystusa w Naszym Ojcu.
Lucyfer się go boi tego inaczej poszli by pod sąd Boga żywego.
A on jest straszy.
Ta władza się ich kończy.
Jako będzie rozdwojenie
Baranków od kozłów.
Jak zapowiadał Jezus Chrystus.
I nic się nie stanie co ma się stać.
Ze względu na dopust ich.
Przez tego co ma wszechwładzę.

Lucyfer wypełnił swoje.

Biskupi Polscy
Wy nie macie Prawa być Biskupami i nauczycielami.
A jesteście Judaszowymi zdrajcami.
Macie krew na ręce.
Za ucisk CoVID – 19.
I zdradę tych co uczestniczyli w głosowaniu.
II soboru Watykańskiego.
Oprócz ponad 100 Biskupstwa ze wchodu tak umieli się sprzeciwić jak Biskup Lange który was wydaje z dokładnością nazywając was piekłem czeluści.
I za to żeście go wykluczyli.
Ale Stwórca wam zabronił uciszyć inaczej zabić by was wydał.
Który uczestniczy z Krajskim.
W YouTube  

SH -Iskra.
Polacy muszą znać prawdę do końca.
By mieli poznanie Prawdy.
Ja podałem dokumentację
Co do mnie.
Nic nie piszę bez dokumentacji.

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale