News Salon Poezja - 24 SH
Tylko Duch Prawdy Może Nas Doprowadzić Do Całej Prawdy A jeno jego iskrę zrozumienia możemy z najść w modlitwie Ojcze Nasz. W Naprowadzeniu w przypowieściach Mesjasza Jezusa Chrystusa. Tak w Duchu Świętym jest życie. Powinowactwem Prawdy w nas. reki
5 obserwujących
302 notki
28k odsłon
66 odsłon

do not believe my eyes - animals begin to speak with human speech. Zwierzęta zaczynają mów

Wykop Skomentuj1

Oczom swoim nie wierzę - zwierzęta zaczynają mówić ludzką mową.


do not believe my eyes - animals begin to speak with human speech.
It could be called a miracle in the direction of finding one Europe.
One direction.
Strengthening the economy, strengthening national cults towards national welfare.
Because there is no healthy economy without understanding civilization processes that instead of rising to understanding.
They were constantly grinding with incomprehension and the fall of dignity and the appropriation of his being.
Is this process going in this direction?
Welfare of understanding and national respect.
Without pulling out pigs that hurt us with all suffering.
in all directions.

I do not believe.
May it be a fact.
Poles do not know what it would mean for us.
Prosperity and the whole of Europe that we have never experienced.
How these words are true.
Shark.
https://wpolityce.pl/polityka/444481-narracja-totalsow-do-kosza-junckerpolsce-nie-grozi-polexithttps://wpolityce.pl/polityka/444481-narracja-totalsow-do-kosza-junckerpolsce-nie-grozi-polexit
Oczom swoim nie wierzę - zwierzęta zaczynają mówić ludzką mową.
To można nazwać by cud w kierunku znajdywania jednej Europy.
Jednego kierunku.

Wzmocnienia gospodarki , wzmocnienia kultów Narodowych w kierunku dobrobytu Narodowego.
Gdyż nie ma zdrowej gospodarki bez zrozumienia procesów cywilizacyjnych które zamiast się wznosić ku zrozumieniu.
Ciągle zgrzytały niezrozumieniem i upadkiem godności i uwłaszczaniem jego bytu.
Czy to ten proces idzie w tym kierunku.
Dobrobytu zrozumienia i poszanowania Narodowego.
Bez wyciągania sobie świństw które godzą w nas wszystkim cierpieniem.
we wszystkich kierunkach.

Nie dowierzam.
Oby stało się to faktem.
Polacy nie wiecie co by to znaczyło dla nas.
Dobrobyt i całej Europy jakiej nigdy nie doznaliśmy.
Jak słowa te są prawdziwe.
Rekin.Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale