4 obserwujących
69 notek
26k odsłon
117 odsłon

A.Cz. mogła zatrzymać Blietzkrieg, gdyby szykowała sie do obrony c.d.-Murmańsk.

Wykop Skomentuj

W cyklu notek przedstawiam  rzeczywiste powody  klęski  Armii Czerwonej w 1941 roku.

Potwierdza to przebieg działań na froncie na kierunku Murmańsk:

image

- Armii Czerwonej  udało się skutecznie zatrzymać Wermacht w zasadzie z dwóch powodów:

1. na tym kierunku A,Cz nie szykowała się do ataku

2. był plan i przygotowania do obrony - oddziały na kilkusetkilometrowym odcinku rozmieszczono na kierunkach, gdzie ze względu na teren spodziewano się możliwości ataku Niemców

Te jednostki A.Cz które broniły się na tym kierunku - nie miały doświadczenia bojowego.


Jednostki 14 armii sowieckiej nie miały doświadczenia bojowego. Stan liczbowy wynosił 12,5 tys żołnierzy i był 2-2,5 raza mniejszy niż sił niemieckich.

Wojska w obronie były skoncentrowane na tych kierunkach , gdzie przeciwnik- uwzględniając warunku terenowe - mógł prowadzić natarcie.

Jednocześnie duże rozciągniecie pasa obrony i odległości miedzy oddziałami w znacznym stopniu utrudniały dowodzenie i współdziałanie i zabezpieczenie w paliwo, amunicje etc.
Trudny teren ograniczał możliwość manewru i nie utrudniał przerzut  sił dla wzmocnienia tego czy innego odcinka. Odkryte skrzydła zmuszały do wydzielania sił dla ich ochrony.

Mimo to Wermacht  na tym kierunku  został zatrzymany- udało im się wedrzeć tylko na głębokość ok.85-90km,     pomimo  przewagi  liczebnej, lepszego uzbrojenia i wyszkolenia.

image(23.06  Wermacht  przekracza  rzekę  Pieczengę i oddziały ruszają w kierunku  Murmańska.)

Miesiąc przed atakiem Niemców- pułkownik Paszkowski d-ca rejonu umocnionego -
zdołał przygotowąć na półwyspie dość silne umocnienia i rozmieścić je tak , aby przykrywały drogę Petsamo-Titowka. Ogromną rolę w odparciu Niemców odegrała artyleria brzegowa:
3 ( słownie: trzy( działa 130mm i 4 ( słownie:cztery) działa 100mm.

image

Piechota  Wermachtu przeprawia się przez rzekęTitowka.

image

Czołgi  niemieckie  atakujące  wzdłuż  torów kolejowych na Murmańsk.

image

Niemiecka ciężka  artyleria
image
Rejon  walk, piechota A.Cz.

imageW tym rejonie  oddziały  A.Cz.też  ponosiły straty  w ciężkich  walkach: dwa zniszczone  czołgi  BT-7  oraz  porzucone ciągniki artyleryjskie  ST3-3;  okolice   miejscowości  Sałła.


-- Niewiele było potrzeba , aby powstrzymać Niemców - gdyby ZSRR szykował się do obrony. Na tym odcinku  obrońcy znakomicie wykorzystali warunki terenowe.
-----------------

Wikipedia:

Atak rozpoczął się 22 czerwca 1941 roku. Po przejściu kilkudziesięciu kilometrów okazało się, że widniejące na mapach niemieckich drogi w rzeczywistości nie istniały. Na rosyjskich mapach były oznaczone linie, które niemieccy kartografowie zinterpretowali jako drogi, a były to w rzeczywistości linie telegraficzne i kierunki przesuwania się w zimie lapońskich nomadów w tundrze.

3 lipca 1941 roku 1. batalion 137. pułku osiągnął wioskę Lica Zachodnia. Znaleźli tam ciężarówki, a więc i szosę. Była to droga do Murmańska.

Atak ugrzązł w dniu 17 lipca 1941 roku, Dietl przeszedł do obrony. Teren okazał się nie do przebycia, Niemcy dysponowali ponadto zbyt małymi siłami do osiągnięcia wyznaczonych celów. XXXVI Korpus ugrzązł w Ałakurtti, a III Korpus został zatrzymany 70 km od linii kolejowej.

8 września 1941 roku ofensywa została wznowiona. Korpus Dietla został wzmocniony przez 9. pułk piechoty SS "Totenkopf" i 388. pułk piechoty. Po licznych kontratakach wojska Dietla cofnęły się za rzekę Licę.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Literatura uzupełniająca:

Сoветcкие cилы в Зaпoлярье в июне 1941 г. выглядели cледyющим oбрaзoм. Сyхoпyтные рyбежи прикрывaли пoгрaничные зacтaвы и вoйcкa 14-й aрмии (кoмaндyющий генерaл-лейтенaнт В. А. Фрoлoв, член Вoеннoгo coветa дивизиoнный кoмиccaр А. И. Крюкoв, нaчaльник штaбa пoлкoвник Л. С. Сквирcкий). Из четырех cтрелкoвых дивизий две диcлoцирoвaлиcь нa Кaндaлaкшcкoм нaпрaвлении и две — нa мyрмaнcкoм. 14-й cтрелкoвoй дивизией, выдвинyтoй нaкaнyне вoйны к грaнице, кoмaндoвaл генерaл-мaйoр А. А. Жyрбa, 52-й — генерaл-мaйoр Н. Н. Никишин.
militera.lib.ru/h/kiselev_aa/02.html


praca doktorska
Obrona zapolarja
www.dissercat.com/content/oborona-sovetskogo-zapolyarya-v-1941-g
www.otvoyna.ru/murmansk.htm

http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%90_%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AF%D0%A0%D0%AC%D0%AF_1941%E2%80%931944

http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12101548@cmsArticle

https://paulus-raul.livejournal.com/4548.htmlWykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale