5 obserwujących
115 notek
62k odsłony
  917   0

Czy Unia Europejska ma przed sobą przyszłość?

E. Zagrodzka
E. Zagrodzka

Kiedy byłam mała , moi rodzice uczyli mnie następującego wierszyka: " Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł Biały.Gdzie Ty mieszkasz? Między swemi. W jakim kraju. W Polskiej Ziemi. Czym Twa Ziemia? Mą Ojczyzną. Czy zdobyta? Krwią i Blizną. Czy Ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę." Ten wierszyk, który w 1900 r, kiedy Polska była pod zaborami, napisał Władysław Bełza.  Polscy rodzice za punkt honoru stawiali sobie, by swoje dzieci nauczyć tego wierszyka. Na Katechiżmie Małego Polaka uczyło się patriotyzmu kilka pokoleń polskich dzieci. A dzisiaj czym przejawia się patriotyzm Polaków?

Zaczątkiem Unii Europejskiej była Europejska Wspólnota Gospodarcza. Powstanie EWG było odpowiedzią na powstanie w 1949r utworzonej przez państwa bloku komunistycznego Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. EWG powstała 1 stycznia 1958r na mocy Traktatów Rzymskich. Była to ponadnarodowa organizacja zachodnich państw europejskich powołana do realizacji wspólnych celów gospodarczych. Od lat osiemdziesiątych pośród państw członkowskich EWG rodziła się i umacniała koncepcja powołania związku państw, który miałby na celu prowadzenie także wspólnej polityki.  Idee te zostały uwiecznione podpisaniem Traktatu z Maastricht w 1992r . Powstała Wspólnota Europejska, która już nie była powołana do realizacji celów gospodarczych, ale także do uprawiania własnej polityki. Od czasów powstania WE aplikowały do niej państwa, które uzyskały samodzielność polityczną po rozpadzie Związku Radzieckiego i upadku bloku państw komunistycznych, w tym o członkostwo aktywnie zabiegała Polska. W 200 4r nastąpiło rozszerzenie Wspólnoty Europejskiej. Polska jest jej członkiem od 1 maja 2004r. Od czasu powstania WE coraz bardziej dochodziły do głosu idee coraz większej integracji państw europejskich. 1 stycznia 2002r wprowadzono do obiegu wspólną europejską walutę euro, która zastąpiła waluty państwowe.  Dziś euro ma większość państw Unii, a wiele się o przyjęcie euro stara, w tym Polska. Oczywiście przeciwko przyjęciu wspólnej waluty jest w państwach wielu przeciwników. Obecny rząd Polski wychodząc na przeciw przeciwnikom euro oświadczył, że... na razie Polska nie planuje wejścia do strefy euro. W 2007r Wspólnota Europejska uchwaliła Traktat Lizboński, który miał się stać konstytucją Unii Europejskiej. Zgodnie z Traktatem Lizbońskim Unia nabyła osobowość prawną. 1 grudnia 2009r Traktat Lizboński wszedł w życie i od tego czasu Wspólnota Europejska przestała istnieć. Istnieje Unia Europejska. W Unii ciągle jednak trwają rozważania nad zacieśnieniem związku państw. Od dość dawna do głosu dochodzi koncepcja o przekształcenie Unii w... jedno państwo wielonarodowe. Ostatnio coraz częściej mówi się w Unii o utworzeniu wspólnej unijnej armii. Za koncepcją Unii jako państwa wielonarodowego są największe państwa Unii i potęgi gospodarcze jak Niemcy i Francja. Przeciwko są takie państwa jak Polska, które niedawno odzyskały pełną suwerenność i tradycje patriotyczne i narodowe są im drogie. Czy Unia Europejska to zagrożenie polskiej suwerenności?

W Polsce już drugą kadencję rządzi partia konserwatywna, narodowa i populistyczna. Partia ta, czyli Prawo i Sprawiedliwość wychodzi naprzeciw prawicowym przeciwnikom integracji unijnej i... stawia się Unii. Nie da się ukryć, że wiele poczynań rządu polskiego jest z korzyścią dla Polski. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest przeciwny hegemonii politycznej Niemiec i zabezpieczenia interesów niemieckich w Unii. Niewątpliwym sukcesem rządu polskiego jest zablokowanie relokacji imigrantów z Azji i Afryki, kiedy to Niemcy i Francja próbowali nam wcisnąć kilkaset tysięcy imigrantów. Były nawet próby wymuszenia zgody przez nakładanie kar za nie przyjmowanie imigrantów czy uzależnienie dotacji unijnych od przyjęcia oznaczonej liczby imigrantów. Ostatnią próbą wpływu na sprawy wewnętrzne Polski było uzależnienie pomocy w wychodzeniu z kryzysu ekonomicznego, który spowodowała pandemia covid 19 od przestrzegania przez państwa członkowskie zasad praworządności. ostatecznie... pecunia non olet - Polska się zgodziła na ten warunek, ale wynegocjowała własny warunek. To znaczy Unia zgodziła się na polski warunek, by szczegółowo zdefiniować, na czym mają polegać zasady praworządności, które ma Unia pielęgnować. Właśnie pieniądze unijne zostały  Polsce przyznane i... w rządzącej partii są konflikty nad ich przyjęciem. Koalicjant PiSu bowiem partia Zbigniewa Ziobry, który jest ministrem sprawiedliwości i którego reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości budzi najwięcej zastrzeżeń w Unii, nie zgadza się na ratyfikowanie tej pomocy. Zbigniew Ziobro to młody, ambitny polityk i za swoje stanowisko chce coś ugrać dla siebie. Chodzą słuchy, że za głosy swojej partii chce wymóc na Jarosławie Kaczyńskim poparcie PiSu na swoją kandydaturę na prezydenta po zakończeniu kandydatury Andrzeja Dudy.

Lubię to! Skomentuj28 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka