JakiTaki JakiTaki
632
BLOG

QWERTY, nie wzywaj imienia Newtona nadaremno

JakiTaki JakiTaki Polityka Obserwuj notkę 144

Notkę proszę umieścić w "Katastrofa Smoleńska".


Qwerty deklaruje "Demaskację pseudofizyków smoleńskich,... kłamstwa i manipulacje.." z takim rozmachem, że zdemaskował siebie i to wraz z wielokrotnymi kłamstwami i manipulacjami w notkach

https://www.salon24.pl/u/niegracz/1280812,blad-w-podrecznikach-bechtira-dot-samolotow-pasazerskich-glebokosc-przepadania

i wielu poprzednimi.


Chodzi tu o ruch jednostajnie opóźniony, który jest w szkołach nieustannie wałkowany, a sprowadza się do zrozumienia dwóch wzorów.

Na prędkość (V), w chwili początkowej (Vy) z opóźnieniem (a).

V = Vy - a*t.

Oraz na drogę w tymże ruchu.

Hy = Vy*t - a*t^2/2.

Prędkość zostanie wyhamowana (V = 0) w chwili t = Vy/a. Po podstawieniu czasu do drugiego równania otrzymujemy.

Hy = Vy^2/2a.

I tyle przekształceń. W przypadku opisu udania się samolotu na drugi krąg od opóźnienia (a) wytwarzanego przez siłę nośną samolotu musimy odjąć przyspieszenie ziemskie (g). W rejestratorach zazwyczaj (a) jest podawane w jednostkach (Ny*g), Czyli opóźnienie można podać w postaci 

a = g*(Ny - 1).

Podawane są przykładowe przypadki dla Tu-154.

https://iv.pl/images/0bb79b5be23efe538734b1446c35ac18.png

image

Możemy wyliczyć wartości opóźnień w podanych danych.

Przekształcamy wzór do postaci 

a = Vy^2/2Hy.

Dla trzech wykresów mamy:

dla Vy = 3,5 m/s i obniżenia 10 m, mamy opóźnienie a  = (3,5 m/s)^2/(2*10 m) = 0,6125 m/s^2.

dla Vy = 5 m/s i obniżenia 20 m, mamy opóźnienie a = (5 m/s)^2/(2*20 m) = 0,625 m/s^2.

dla Vy = 8 m/s i obniżenia 50 m, mamy opóźnienie a = (8 m/s)^2/(2*50 m) = 0,64 m/s^2.

Średnio 0,626 m/s^2, w jednostkach g, 0,064 g.

Jeżeli dodamy 1 g przyspieszenia ziemskiego to otrzymujemy 1,064 g. Samolot o masie ok. 77 ton powinien wytworzyć 82 Tony siły nośnej. Tupolew przy tych prędkościach uzyskuje 100 Ton, a więc nie są to ograniczenia samolotu, co twierdzi Qwerty,  ale ograniczenia powodowane komfortem pasażerów. Mamy więc jego niewiedzę, a na podstawie niej formułuje hurtowo oskarżenia i wyzwiska.

Natomiast kłamstwo ma następującą postać.

https://iv.pl/images/a283bb4b8436be418a3eb740ecfb18d3.png

image

Wzór na obniżenie jest wyssany z brudnego palucha. Nie uwzględnia fizycznego charakteru i wymiarów. Starał się to mu wyperswadować Snafu, ale jego wysiłki nie pokonały niezłomnego fundamentu Qwerty, którego nie naruszyła żadna szkoła.

Prawidłowy wzór można dla tych trzech wartości (z pominięciem mian) wyznaczyć dla wielomianu drugiego stopnia z trzech równań:

A*3,5^2 + B*3,5 + C = 10

A*5^2 + B*5 + C = 20

A*8^2 + B*8 + C = 50.

Z tych trzech równań możemy wyznaczyć parametry A, B, C i otrzymujemy wzór

Hy = 10/27*(2*Vy^2 + Vy - 1).

Przez proste podstawienie możemy sprawdzić poprawność tego wzoru. A wzór Qwerty jest wstrętnym kłamstwem.

Jest też manipulacja. Zgodna z wielokrotnym cytowanym na Salonie, przepisem Chestertona "Gdzie mądry człowiek ukryje liść?" I odpowiedź "Należy zasadzić las.". Qwerty taki las zasadza.

https://iv.pl/images/e2426543142dcc2c993567f57c7add7d.png

image

Lasem tym są niesprawdzalne przyporządkowamia prędkościom wartości Hy. Podaje ich siedem, ale tylko jeden jest sprawdzalny z wykresem dla 5 m/s. Natomiast pomija błędny wynik jego wzoru dla 3,5 m/s daje Hy = 8,75 m oraz dla 8 m/s daje Hy = 56 m. Takie świadome pominięcie 2/3 wyników dających błędną wartość jest haniebną manipulacją.

We wcześniejszych notkach wielokrotnie rysuje błędne trajektorie dla prędkości opadania 7 m/s i dystansie od ziemi 12,5 m.

Przeliczmy ją. Opóźnienie wynikające ze wzoru a = Vy^2/2Hy = (7 m/s)^2/(2*12,5 m) = 1,96 m/s^2 = 0,2 g. Dodajemy oczywiście 1 g przyspieszenia ziemskiego i mamy opóźnienie 1,2 g generowanego siłą nośną. Czas potrzebny do wyhamowania tej prędkości wynosi t = (7 m/s)/(1,96 m/s^2) = 3,57 s.

Na następnym rysunku pokażemy wykres (czerwona linia) przeciążenia z rejestratora. Ostatnie 8 sekund jest zaznaczone przez dwie linie. Początkowo mamy w przybliżeniu 1 g. Przedział 8-4 s to wyliczona linia 1,064 g jaka została zaprojektowana dla samolotu, przedział 4-0 s do zderzenia to wyliczona linia stałego 1,2 g jaka jest niezbędna do wyhamowania samolotu na drodze 12,5 m.

https://iv.pl/images/c86ac77e9211ebbe3be1b34b9315399b.png

image

Widzimy wstępne ustawienie przeciążenia projektowego a następnie gwałtowny wzrost do 1,34 g. Zmiana prędkości (odpowiadająca powierzchni pod linią do wykresu) przez 1,57 s daje zbyt malą zmianę ale pozostałe 2 s z drobnym kawałkiem (odpowiadająca powierzchni nad linią do wykresu) w pełni ten brak rekompensuje. Szczegółowe obliczenia po wykonaniu digitalizacji wykresu już dawno były prezentowane na Salonie np. Ford Prefect.

Tak więc dziesiątki notek Qwerty w tej sprawie są tylko okazją do wyzywania innych blogerów, a zwłaszcza tych, którzy potrafią w jasny sposób i przeliczyć i wyjaśnić. A kompletnym blamażem, odsłaniąca kompletną ignorancję w sprawach, o których się wypowiada jest ostatnia (oby) notka zarzucająca błędy w podręczniku Bechtira.

OSTRZEŻENIE DLA UCZNIÓW!

Drodzy Uczniowie. Niezależnie od opcji politycznej czy religijnej. Nie korzystajcie z koncepcji QWERTY ponieważ grozi to oblaniem egzaminów. Każdy pomysł QWERTY jest obciążony kompletną niewiedzą prezentowaną nieograniczenie oraz oślim uporem przed nauczeniem się czegokolwiek. 

JakiTaki
O mnie JakiTaki

No właśnie Jaki Taki. Sporo wiem i potrafię ale nie wszystko. Chętnie dalej się uczę i doceniam tych, którzy w tym pomagają, niezależnie od formy douczania. Polityką nie interesuję się dopóki ona nie interesuje się mną.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka