3 obserwujących
39 notek
9273 odsłony
150 odsłon

Odpowiedzialność WHO

Wykop Skomentuj4

Przeprowadziłem kwerendę, aby odnaleźć wszystkie odwołania do autorów wcześniej [1] cytowanej przeze mnie pracy dotyczącej rozpowszechniania się aerosoli w powietrzu wydychanym przez człowieka, które znajdują się w dokumentach WHO. Jednym z tych autorów była p. Lydia Borouiba [2]:

Z otrzymanych dziewięciu wyników, jeden prowadził do wyciągu z bibliograficznej bazy danych WHO [3], gdzie pod datą 20.04.2020 odnalazłem streszczenie artykułu [4] (s.23), opublikowanego w The Journal of Infectious Diseases 16.04.2020. W artykule tym autorzy donoszą o przeprowadzeniu kolejnych badań dotyczących tym razem przenoszenia wirusa SARS-CoV-2. W szczególności autorzy stwierdzają, że dostępne dane nie potwierdzają zasady separacji przestrzennej od 1 do 2 metrów (≈ 3–6 stóp). Z 10 badań dotyczących poziomej odległości kropli, 8 wykazało, że krople przemieszczają się na odległość większą niż 2 metry (≈6 stóp), w niektórych przypadkach do 8 metrów (≈26 stóp). W kilku badaniach dotyczących koronawirusa 2 zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV-2) potwierdzono przenoszenie aerozolu, a w 1 badaniu potwierdzono obecność wirusa w odległości 4 metrów (≈13 stóp) od pacjenta […] Dostępne badania pokazują również, że SARS-CoV-2 można wykryć w powietrzu i zachować żywotność 3 godziny po aerozolu.

Pozostałe wyniki prowadzą do briefingu [5] opublikowanego 9 lipca 2020 i jego streszczeń w innych językach. W czołówce tego dokumentu stwierdza się, że stanowi aktualizację opracowania naukowego opublikowanego 29 marca 2020 r. Zatytułowanego „Sposoby przenoszenia wirusa wywołującego COVID-19: implikacje zaleceń dotyczących zapobiegania zakażeniom i ich kontroli (IPC)” i zawiera nowe dostępne dowody naukowe dotyczące przenoszenia SARS-CoV -2, wirus powodujący COVID-19.

W bibliografii wspomnianego briefingu cytuje się (pozycja 14) wspomnianą pracę, pomijając całkowicie płynące z niej wnioski. Z niewiadomych i niezrozumiałych przyczyn nigdzie nie jest wspomniane, że wirus SARS-CoV-2 może przenosić się w wydychanym powietrzu na odległość do 8 m i zachowywać żywotność do 3 godzin [6]. Brak tych, jakże istotnych danych, dowodzi złej woli pracowników WHO, którzy sporządzili ów briefing. 

Brak wcześniejszych odniesień do pracy z 2014 sugeruje niechlujność osób sporządzających bibliografię na potrzeby WHO. Bo tak naprawdę, to czym właściwie kierowało się WHO, dając takie, a nie inne zalecenia dotyczące dystansu? Te prawdy nie spadły im z nieba, tylko zostały przyswojone z ubiegłowiecznych odkryć naukowych. Odkrycia te zostały jednak przez WHO uznane za ostateczne i wiążące najwyraźniej do końca świata. To, co w obecnie robią, to nic innego jak zwykłe dupokrycie. Los świata ich w ogóle nie obchodzi.

W tej sytuacji pozwolę sobie wrazić nadzieję, że administracja USA skutecznie dobierze się im do tak dla nich cennych d…

__________

  1. Na marginesie zarazy #Zasieg kichnięcia
  2. https://www.google.com/search?q=Bourouiba+site%3Awho.int 
  3. https://extranet.who.int/goarn/sites/default/files/4.20.2020%20-%20COVID-19%20Selected%20Bibliographic%20References.pdf 
  4. https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa189/5820886 
  5. https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions 
  6. Co oznacza, że jedyną przeszkodą w rozpowszechnianiu się wirusa pozostaje maseczka noszona przez osoby, będące potencjalnymi nosicielami wirusa.

#Koronawirus

Wykop Skomentuj4
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Rozmaitości