3 obserwujących
47 notek
12k odsłon
108 odsłon

Ostateczne rozwiązanie

Wykop Skomentuj3

Przygotowaliśmy rozwiązanie, które pomoże lepiej wykorzystać naszych medyków, nasz personel medyczny, to rozwiązanie wczoraj, dzięki takiej wspólnej akceptacji wszystkich sił politycznych, zostało przyjęte i bardzo liczę, że Senat w trybie również ekstraordynaryjnym przeproceduje tę ustawę, zdając sobie sprawę z powagi chwili

[min. Adam Niedzielski]

Co to za rozwiązanie

Art. 19. Nie popełnia przestępstwa, o którym mowa w art. 155, art. 156 § 2, art. 157 § 3 lub art. 160 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517), ten, kto w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, udzielając świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, 567, 1291 i 1493), ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. z 2018 r. poz. 2150 oraz z 2020 r. poz. 1291), ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945 i 1493) ), ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882) albo ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w ramach rozpoznawania lub leczenia COVID-19 i działając w szczególnych okolicznościach, dopuścił się czynu zabronionego, chyba że spowodowany skutek był wynikiem rażącego niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach. [1]

Wymienione w treści artykuły Kodeksu Karnego to:

Art. 155. Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Art. 156. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 157. § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jest to tzw. klauzula miłosiernego Samarytanina (czyli niekaranie za niezawinione błędy medyczne w sytuacji ratowania ludzkiego życia).

Sens prawny

Co to jest niezawiniony błąd? Zgodnie z obowiązującą doktryną polskiego prawa, istotna jest zarówno relacja podsądnego do czynu, który popełnił, jak i naruszenie konkretnych przepisów. Ustalenie proporcji tych przesłanek jest zadaniem sędziego; jednak anulowanie przepisu czyni człowieka niewinnym niezależnie od winy rozumianej ontologicznie. Jest to skrajna amoralność prawa, która sprawia, że jedynym kryterium staje się przepis [2].

Skutki

Trudno ocenić jak szybko, niewątpliwie jednak dotrze do świadomości medyków, że nie można ich sądzić za zaniedbywanie nierokujących pacjentów, o ile tylko zachowają pozory nieumyślnego działania.

W obliczu narastającej fali zachorowań, braku miejsc w szpitalach i beznadziejności leczenia ludzi, którzy i tak w końcu umrą, wiele osób się załamie psychicznie i swoje wysiłki zaczną koncentrować na tych pacjentach, którzy rokują jakieś nadzieje. Stąd zaś tylko krok do marginalizacji zabiegów wobec niektórych grup chorych.

W czasach pierwszej Solidarności, w imieniu pracowników medycznych strajkowały inne grupy zawodowe. Dzisiaj już tak nie ma. Dobro pacjenta jest na samym końcu systemu wartości, szczególnie tych medyków, którzy opuszczają szpitale, żeby pikietować budynki rządowe. To tacy ludzie najszybciej zrozumieją, że mogą podawać chorym… nie, nie pavulon. Hydroksyzynę.

Zapobieganie

Sugerowałbym jedynie, aby rząd zajął się problemem utylizacji zwłok, ponieważ będzie ich znacznie, znacznie więcej niż do tej pory.

__________

  1. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (pobrano ze stron projektów ustaw sejmowych)
  2. Efektem są np. liczne procesy o zniesławienie, w których powód zarzuca pozwanemu, że nie przekroczył litery prawa, czyli potępienie go jest naganne.

#koronawirus 

Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale