3 obserwujących
34 notki
8709 odsłon
1408 odsłon

Wielka genetyczna homodraka

Wykop Skomentuj42

Głupiec to człowiek, który lekceważy wiedzę, ponieważ nie zgadza się z jego pragnieniami.

30 sierpnia 2019 czasopismo Science [1] opublikowało wyniki kwerendy przeprowadzonej na blisko pół miliona [2] osób przyznających się do kontaktów seksualnych ze swoją płcią, której celem było wyszukanie głównej determinanty genetycznej prowadzącej do ekspresji zachowań homoseksualnych.

Tym bardziej zaskakujące okazało się, że niczego takiego nie ma!

Na zachowania homoseksualne ma wpływ o wiele więcej niż jeden lub nawet kilka genów. Wykryte determinanty mają wpływ także na inne zachowania jak palenie tytoniu, używanie konopi indyjskich, podejmowanie ryzyka oraz cecha osobowości, określana jako „otwartość na nowe doświadczenia”. Szczegółowe wyniki są dostępne [3].

Główne wnioski to potrzeba ponownego zredagowania skali Kinseya oraz kilku innych [4], a także pozbyciu się argumentacji o istnieniu jakiegoś specjalnego biologicznego uwarunkowania, które czyni homoseksualnego osobnika zdeterminowanym do bycia taką, a nie inną płcią w rozumieniu multisex [5].

Na pozór brak takiej determinacji, zgodna z ideologią gender, czyli przeświadczeniem, że zespół zachowań, norm i wartości przypisanych przez kulturę do każdej z płci, podlega przemianom w czasie i może być przypisywane dowolnej osobie jedynie na podstawie jej własnej decyzji [6], powinna satysfakcjonować multisex. Ideologia gender, która dąży do pozostawienia dziecku nieskrępowanego wyboru, jaką rolę płciową chciałoby wypełniać w przyszłości, ze względu na to, że brak jest biologicznej determinacji do bycia wyłącznie albo mężczyzną, albo kobietą, jest jednak zgodna z multisex wyłącznie w odrzuceniu ograniczenia wyboru do tych dwóch tradycyjnych ról.

Poza tym jednak multisex wyznaje wiarę [7], że dany osobnik już po narodzeniu jest zdeterminowany do wypełniania jednej konkretnej roli płciowej i żadne wychowanie go nie zmieni. Koncepcja, że homoseksualizm jest wynikiem wpływów środowiskowych, prowadzi wprost do terapii konwersyjnej, która jest dla multisex kamieniem obrazy.

Wyniki opublikowanych badań, które jednoznacznie stwierdzają, że homoseksualizm nie jest w żaden sposób trwale zdeterminowany genetycznie [8], prowadzą bezpośrednio do pełnej odpowiedzialności za zachowania homoseksualne z jednej strony i możliwości terapii konwersyjnej – z drugiej. 

Na reakcję środowiska multisex nie trzeba było długo czekać. Reakcje można z grubsza podzielić na tych, którzy udawali, że nic się przecież nie stało i wszystko zmierza ku dobremu [9][10] albo – jak zwykle – atakowali czytelników mącącym myśli bełkotem [11].

Znacznie ciekawsza jest reakcja drugiej strony. Zarzucają oni naukowcom brak etyki i niestosowanie się do odpowiednich regulacji [12][13], zarzucając im przyczynianie się do prześladowania, więzienia, tortur i zabijania osobników multisex [14].

Powstrzymując się od bardziej dosadnych określeń tego pseudonaukowego hejtu, sugeruję skopiowanie na własny użytek wszystkich dostępnych materiałów. Przewiduję bowiem, że pod naciskiem agresywnej społeczności multisex badacze mogą wycofać swoje publikacje, a nawet „przyznać się”, że był to tylko humbug, co pozwoli – ze sporą ulgą, zapewne – usunąć owe materiały z serwerów Science.

Kończąc, proponuję zapoznać się z jeszcze jedną opinią [15], znacznie różniąca się od powyższych, zarówno stopniem emocjonalnego zaangażowania, jak i kulturą wyciąganych wniosków. Pozwala ona mieć nadzieję, że cała ta awantura nie skończy się wprowadzeniem prawa, zgodnie z którym naukowcy musieliby ślubować, że usuną wyniki, gdyby wypływające z nich wnioski mogły zagrozić koncepcjom ideologicznym jakichkolwiek mniejszości, nie tylko seksualnych. Byłby to bowiem koniec nauki.

__________

 1. science.sciencemag.org – Założony przez T.A. Edisona tygodnik naukowy, cieszący się w całym świecie najwyższym autorytetem. Jego podstawowym celem jest publikacja najnowszych odkryć naukowych.
 2. Dokładniej, analizy odkrywania asocjacji na całym genomie 477 522 osób ze Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych, analizy replikacji u 15 142 osób ze Stanów Zjednoczonych i Szwecji oraz analizy uzupełniające z wykorzystaniem różnych aspektów preferencji seksualnych.
 3. Large-scale GWAS reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior (dostęp 10.09.2019)
 4. Właściwie to mowa jest raczej o wyrzuceniu ich na śmietnik: „Overlap with genetic influences on other traits provides insights into the underlying biology of same-sex sexual behavior, and analysis of different aspects of sexual preference underscore its complexity and call into question the validity of bipolar continuum measures such as the Kinsey scale.”
 5. Zdecydowałem się na używanie określenia multisex (=wielopłciowość) ze względu na ciągły przyrost skrótu LGBT. Obecnie wygląda on na LGBTQ i GLBTQ, choć mówi się także o LGBTQF i LGBTQA i nie wiadomo czy na tym się skończy. Określenie wielopłciowość zawiera w sobie całą tę ideologiczną koncepcję niezależnie od kolejnych iteracji.
 6. Jest to tak zwany nurt konstruktywistyczny, który obecnie definiuje całość tego, co rozumiemy pod terminem gender. Samą naukę o gender warto też odróżnić od ideologii gender, która ma z nią tyle samo wspólnego, co filozofia Hegla z nazizmem.
 7. Obecnie, po publikacji wyników omawianych badań jest to już wyłącznie wiara.
 8. To znaczy nie bardziej niż używanie konopi indyjskich… Uznanie tej cechy za trwale zdeterminowanej genetycznie wykluczałoby penalizację. Albo prowadziłoby do penalizacji zachowań homoseksualnych!
 9. www.broadinstitute.org/opinion-community-engagement-strengthens-science „I am hopeful that these results will strengthen the argument for legal protections for LGBTQIA+ individuals and improve acceptance. Melinda Mills noted in her commentary in Science that “[e]vidence that sexual orientation has a biological component could shape acceptance and legal protection.” This work supports the notion that there is a biological component to sexual behavior. Societies should use this evidence to advance civil rights and equality for the LBGTQIA+ community.” 
 10. www.broadinstitute.org/opinion-all-science-what-did-we-learn „In a society without LGBTQIA+ discrimination, understanding the biology of sexual orientation would be a reasonable goal, and the stakes of those findings low. Scientists knew prior to this study that sexual behavior has a strong heritable component and is influenced by many genes. At best, our understanding remains essentially the same, despite the study’s publication in a top-tier journal.”
 11. www.nytimes.com/genetics-sexual-orientation-study Wystarczy zestawić te dwa fragmenty: „So, yes, your sex life is influenced by your genes. This conclusion fits with our personal experiences and intuitions. Sexual desire is typically stable, something we often are aware of from our first longings. Furthermore, one of the several DNA variants identified in Thursday’s study is involved in gonad development, which accords with previous research that links sexual orientation to hormone exposure.” oraz „It’s also important not to overstate the role of genes. The study found that genetically related people tend to be similar in their behavior, which tells us that sexuality has influences buried somewhere in the DNA. But when the researchers tried to add up the contributions of each DNA variant they examined, they could predict less than 1 percent of the variation among study participants.” To jak w końcu jest z tymi genami? Liczą się, czy nie? Ach, już wiem. Liczą się tylko wtedy, gdy tak zdecydują redaktorzy. Słuchajcie ich autorytetu. Zresztą i tak najważniejsza jest grafika w zajawce ;)
 12. www.broadinstitute.org/opinion-discovery-or-discrimination-starting-conversation-about-potential-outcomes-lgbtqia „Broadly, our job as scientists is to pursue knowledge and uncover the truth about the way the world works. One might argue that it is not within our right to decide what truths are “worth” pursuing. However, I believe it is also our responsibility—as the ones entrusted to understand nature and disseminate our findings—to consider the climate into which this information is being released. There is no situation in which this paper is released into a vacuum. The perception of the paper will have a more immediate and harmful impact than the findings presented within, as we are in a media-based society with a short attention span and the full capacity to weaponize good science. It is for this reason, and many more that my colleagues will outline in greater detail, that I am not satisfied with the authors’ justification for performing this study; they are ultimately jeopardizing the perception and safety of the LGBTQIA+ community.”
 13. www.broadinstitute.org/opinion-big-data-scientists-must-be-ethicists-too „Fortunately, the Belmont Report, published in 1979 by the US National Commission for the Protection of Human Subjects in Biomedical Behavioral Research, provides a widely-adopted framework for thinking about such dilemmas. When a research study shows potential for harm, the principle of beneficence requires researchers to anticipate and mitigate any foreseeable outcomes. When a study's anticipated benefits fail to outweigh its anticipated harms, that study should not be performed. Institutional Review Boards (IRBs) widely enforce this standard for projects involving specimen collection; however, population geneticists (myself and the study authors included) routinely bypass IRB review by using public, de-identified datasets, which are consented broadly and are not subject to the same regulations.”
 14. www.broadinstitute.org/opinion-unintended-not-unanticipated-consequences-human-behavioral-genetics „Same-sex sexual behavior is still criminalized in 72 countries, and punishable by death in twelve. Homophobia has been increasing worldwide at an alarming rate. France, for example, experienced a record high in the number of homophobic assaults in 2018. Last year was also marked by anti-gay purges worldwide — through the use of repressive tactics such as large-scale raids, imprisonment, torture, and the death of LGBTQIA+ people — which are making the news in Chechnya (a republic of Russia) and Egypt, amongst others. I fear the possibility that the results of the study will be twisted into another weapon of repression.”
 15. www.broadinstitute.org/opinion-weighing-positive-and-negative-impacts-studies-regarding-sexual-minorities 


#nauka

Wykop Skomentuj42
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie