20 obserwujących
183 notki
125k odsłon
  263   0

Mamy wreszcie solidną definicję antysemityzmu.

W końcu stycznia tego roku Izba Reprezentantow Kongresu Stanów Zjednoczonych uchwalila H.R.943 - Never Again Education Act, legislację majacą na celu wsparcie edukacji o Holocauście na terenie całych Stanów.

Jest do tego przywiązana pewna kasa, 2 miliony baksów w 2021 oraz przez nastepne 4 lata i z jej pomocą program edukacyjny ma poprawić świadomość i zrozumienie Holocaustu w sensie jak, kiedy, dlaczego z prewencją i zapobieganiem nienawiści rasowej czy ludbójstwu w tle. Kwota może i nie powala na kolana nawet biorąc pod uwgę, że do budżetu programu można wpłacać datki, darowizny itp ale kilka fragmentow samego Aktu zasługuje na wzmiankę. 

Po pierwsze, w sekcji 3, Definicje, ktos wreszcie powiedział expresis verbis co to jest antysemityzm. W wersji oryginalnej wyglda ta definicja jak poniżej:

'The term “antisemitism” means a certain perception of Jews, which may be expressed as hatred toward Jews. Rhetorical and physical manifestations of antisemitism are directed toward Jewish or non-Jewish individuals or their property, toward Jewish community institutions and religious facilities.'

Czyli ogólnie mówiąc:
„Antysemityzm” oznacza pewne postrzeganie Żydów, które można wyrażać w formie nienawiści do Żydów. Retoryczne i fizyczne przejawy antysemityzmu są kierowane do osób żydowskich lub nieżydowskich lub ich własności, do organizacji społeczności żydowskiej i obiektów religijnych.

Powyższy krótki akapit daje dosyć szerokie pole do popisu interpretatorom różnej proweniencji. Ale to już mniej istotne, ważne, że istnieje oficjalny punkt wyjścia. 

Po drugie, w Akcie umieszczono akapit wyliczający niejako ofiary nazistów i ich kolaborantów,   w tym 6 milionów Żydów oraz miliony innych wśród których wymieniono (w kolejności jak w dokumencie): Cyganów, niepełnosprawnych, Słowian, komunistów, socjalistów, Świadków Jehowy i homoseksualistów. Liczba 6 została w ten sposób już ostatecznie zalegalizowana a jej kwestionowanie może ewentualnie  podpadać pod... patrz poniżej.

I wreszcie po trzecie, mamy tez bliższe określenie 'negacji/zniekształcaniu historii Holocaustu' a  w nim:
'Holocaust distortion refers to efforts to excuse or minimize the events of the Holocaust or its principal elements, including collaborators and allies of Nazi Germany'.

A więc zniekształcanie odnosi się do usiłowań minimalizacji lub usprawiedliwiania wydarzeń Holocaustu lub jego podstawowych skladników wliczając w to kolaborantów i sojuszników Nazistowskich Niemiec. Jest to dobre postawienie sprawy bo w tym ujeciu Polska jako taka nie może być uważana ani za kolaboranta ani za sojusznika. No i szwaby są nazwane po imieniu.
Lubię to! Skomentuj7 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale