Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
15 obserwujących
205 notek
50k odsłon
  72   0

Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych I.K. Poznańskiego w Łodzi

   W 1852 r. Izrael Poznański przejął interesy prowadzone przez ojca Kalmana. W 1859 r. jego zakłady produkowały materiały warte 6000 rubli, a w 1868 r. – o wartości 23 000 rubli. W 1872 r. w Łodzi między ulicami Ogrodową a Drewnowską rozpoczął budowę kompleksu przemysłowego według projektu Hilarego Majewskiego. Wybudowano przędzalnię bawełny, niciarnię, tkalnię, drapalnię, bielarnię, farbiarnię i drukarnię tkanin. Wybudowano również szereg obiektów pomocniczych, skąd pochodziła nazwa „dzielnica fabryczna Poznańskiego”.

   W 1889 r. firma została przekształcona w Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych I.K. Poznańskiego o kapitale zakładowym 5 000 000 rubli. Z 200 akcji 156 posiadał Izrael Poznański, po 4 akcje jego synowie: Ignacy, Herman, Karol i Maurycy, oraz zięciowie: Jakub Hertz oraz Zygmunt Lewiński. Pozostałymi akcjonariuszami byli: Andrzej Rosicki, Józef Bergsohn, Michał Cohn, Herman Konstadt, Zygmunt Jarociński, Izrael Hertz, Szaji Rosenblatt, Hipolit Borowski, Adolf Kon i Majer Rundstejn.

   Dożywotnim prezesem Zarządu i dyrektorem generalnym został Izrael Poznański. Zmarł w dniu 29 kwietnia 1900 r. i został pochowany w grobowcu rodzinnym na nowym cmentarzu żydowskim w Łodzi. W roku śmierci jego majątek wynosił 11 000 000 rubli.

   W 1913 r. zakłady Towarzystwa zatrudniały 7000 osób. W czasie I wojny światowej zostały one zdewastowane przez Niemców. Po wojnie Towarzystwo miało istotne problemy finansowe; doszło do zmian w zarządzaniu firmą.

   W latach 30. XX w. kierowanie przedsiębiorstwem przeszło w ręce włoskiego banku „Banca Commerciale Italiana”. Radę Nadzorczą stanowili w tym czasie: Adolf Rossi (prezes), Otto Bankwitz, dr Enrico Cuccia, Mieczysław Jazowski, inż. Carlo Juckier, inż. Hartwig Löti, dr Giovanni Malvezzi, Stefan Meyer, Leon Poznański, Piotr Sołtan i Józef Witenberg, a Zarząd: inż. Fritz Hoffmann oraz inż. Henryk Bursze.

   Spółka miała oddziały: w Krakowie przy ul. Św. Gertrudy 16, w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 8, w Poznaniu przy Starym Rynku 80, w Równem przy ul. Klasztornej 14, w Warszawie przy ul. Gęsiej 16 i ul. Marszałkowskiej 118 oraz w Wilnie przy ul. Wielkiej 66. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 28 465 000 zł, podzielony na 8987 akcji na okaziciela oraz 2399 akcji imiennych uprzywilejowanych po 2500 zł.

image

Czterojęzyczna akcja Towarzystwa Akcyjnego Wyrobów Bawełnianych I.K. Poznańskiego o wartości nominalnej 1000 rubli z 1910 r.

Źródła:

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1938. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1938.

Wilczek M.T.: Papiery wartościowe przemysłowych spółek akcyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Wybór, UE Katowice 2016.

www.historycznie.uni.lodz.pl/poznanski.htm

www.w4u.am.lodz.pl/~jkk/ld/Poznanski/p4.html


Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka