Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
18 obserwujących
253 notki
60k odsłon
  126   0

Spółka Akcyjna Cukrowni i Rafinerii „Milejów”

   Towarzystwo Akcyjne Cukrowni „Milejów” założono w 1908 r. na podstawie statutu zarejestrowanego 1 kwietnia 1907 r. w Lublinie. W skład Zarządu Spółki wchodzili: Antoni hr. Rostworowski, Józef Drecki, Leon Przanowski i August Popławski, a pierwszym dyrektorem był Stefan Jabłoński. Zarząd Spółki początkowo miał siedzibę w Milejowie, następnie w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 25. Kapitał przy założeniu Spółki wynosił 600 000 rubli, przewalutowany następnie na 9 000 000 mkp, a w 1921 r. podwyższony do 36 000 000 mkp. Kapitał w 1926 r. wynosił 1 920 000 zł, podzielony na 8800 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 200 zł oraz 3200 akcji o wartości nominalnej 50 zł. W tym czasie Zarząd stanowili Antoni hr. Rostworowski (prezes), Józef Drecki, T. Rojowski, Zygmunt Rulikowski i A. Kuczyński. Administratorem był Józef Drecki, a dyrektorem E. Znatowicz.             

    Cukrownia   posiadała   plantacje   buraka  o  powierzchni  1580  ha.  Produkcja  cukru  wynosiła  35 949 q, a zatrudnienie dochodziło do 160 osób. W kolejnych latach produkcja utrzymywała się na podobnym poziomie. Kapitał w 1933 r. był podzielony ma 19 200 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł. W skutek kryzysu światowego produkcja cukru zmniejszyła się do 23 964 q, a powierzchnia plantacji do 795 ha. W kolejnych latach nastąpiły zmiany we władzach Spółki, W Radzie Nadzorczej zasiadali Mieczysław Broniewski i Tadeusz Karszo-Siedlewski, a Zarząd tworzyli Mieczysław Broniewski i T. Fabijanowski. Spółkę w 1936 r. postawiono w stan likwidacji.

imageBlankiet akcji imiennej Spółki Akcyjnej Cukrowni i Rafinerii „Milejów” o wartości nominalnej 100 zł


Źródła:

Rocznik informacyjny o spółkach akcyjnych w Polsce 1930, Pod kier. Kom. Red. Oprac. Teodor Szober. Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, Warszawa 1930

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1934. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1934.

Spółki akcyjne w Polsce 1920/21 PAR S.A. 1922.

Spis cukrowni Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie „Gazety Cukrowej”, Warszawa 1926. Wilczek M.T.: Papiery wartościowe przemysłowych spółek akcyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Wybór, UE Katowice 2016.

www.milejow.pl


Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka