Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
17 obserwujących
229 notek
56k odsłon
  71   1

Towarzystwo Akcyjne Cukrowni „Ostrowite” SA

   W 1900 r. we wsi Ostrowite koło Rypina okoliczne ziemiaństwo założyło Towarzystwo Cukrowni Akcyjnej „Ostrowite”. Już w kolejnym roku rozpoczęła się pierwsza kampania buraczana. W 1900 r. do Zarządu Towarzystwa weszli: S. Broniewski, Artur Borzewski, Stanisław Grotowski, E. Rudnowski i L. Zieliński. W 1904 r.  Kapitał  zakładowy  Towarzystwa  wynosił  450 000  rubli.  Od 1905 r. rozpoczęto budowę domów osiedla przyzakładowego. W 1922 r. wybudowano dwie linie kolejowe, jedną do Wojnowa, drugą do Brodnicy. W 1926 r. i w kolejnych latach Zarząd tworzyli: Stanisław Grotowski, Jan Zagleniczny, Adrian Borzewski, Adrian Chełmicki oraz Jerzy Siemiątkowski. Kapitał zakładowy wynosił 1 600 000 zł.

   Siedziba Zarządu znajdowała się początkowo w Warszawie przy ul. Sewerynów 5. Pod koniec lat 20. XX w. produkcja cukru wahała się między 33 000q (1927 r. ) a 71 900 q (1930 r.). Na początku lat 30. produkcja spadła, i wynosiła w 1931 r. 46 665 q, w 1933 26 726 q, a w 1935 r. 31 801 q. W 1930 r. Zarząd Towarzystwa miał siedzibę w Warszawie przy ul. Moniuszki 11 m. 2, a później m. 5.

   W latach 1929-1936 Spółka wypłacała niewielką dywidendę – malejącą od 4% do 2%. W latach 30. XX w. prezesem Zarządu był Kazimierz Strycharzewski. Sprzedaż cukru odbywała się przez Bank Cukrownictwa.

   W 1931 r. kapitał akcyjny Towarzystwa wynosił 2 400 000 zł, podzielony na 24 000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł. Produkcja cukru w 1937 r. wynosiła 46 738 q, a plantacje zajmowały powierzchnię 1430 ha. Zarząd w tym czasie mieścił się w Warszawie przy ul. Królewskiej 7 m. 5.

image

Akcja na okaziciela Towarzystwa Akcyjnego Cukrowni „Ostrowite”, SA o wartości nominalnej 100 zł z dnia 1 lutego 1937 r. 


Źródła:

Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” z 15.12.1921, nr 285.

Rocznik informacyjny o spółkach akcyjnych w Polsce 1929, Pod kier. Kom. Red. Oprac. Teodor Szober. Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, Warszawa 1929.

Rocznik informacyjny o spółkach akcyjnych w Polsce 1930, Pod kier. Kom. Red. Oprac. Teodor Szober. Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, Warszawa 1930.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1934. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1934.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1936. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1936.

 Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1938. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1938.

Spis cukrowni Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie „Gazety Cukrowej”, Warszawa 1926.

Wilczek M.T.: Papiery wartościowe przemysłowych spółek akcyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Wybór, UE Katowice 2016.


Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka