Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
18 obserwujących
264 notki
63k odsłony
  231   1

Cukrownia i Rafineria „Zbiersk” SA

Kolejna notka ustalona wiele tygodni temu na emisję dzisiaj o 20.00 nie ukazała się. Puszczam ręcznie. Jest to raczej jedna z ostatnich notek na S24 poświęcona papierom wartościowym mojego autorstwa. Kolejna, jak chce właściciel, może się za tydzień o 20.00 nie ukazać. Trochę jest mi to już obojętne.

Cukrownia została założona w Zbiersku koło Kalisza w województwie łódzkim w 1852 r. przez Wilhelma Repphana. Spółka akcyjna powstała w 1884 r. Kapitał założycielski Spółki wynosił 2 450 000 rubli. 18 czerwca 1918 r. Spółkę zarejestrowano w Kaliszu na prawie polskim. W 1921 r. kapitał zakładowy przewalutowano na 61 250 000 mkp. Spółka wypłacała dywidendę, w 1919 r. - 20%, 1920 r. - 15%, 1921 r. - 25%. Zarząd w tym okresie stanowili: F. Tuszowski, Stanisław Świeżawski, Wojciech Wyganowski.

W 1926 r. kapitał akcyjny Spółki wynosił 8 575 000 zł, podzielony na 428 750 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 20 zł. Skład Zarządu w tym okresie był następujący: Stanisław Świeżawski (prezes), Wojciech Wyganowski, F. Tuszowski, dr Leon Nowakowski. Spółka miała siedzibę w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 25. Dyrektorem był K. Móchliński. Produkcja cukru wynosiła 87 081 q, a powierzchnia plantacji 3052 ha.

 Od końca lat 20. przez długie lata trzon Zarządu stanowili: Mieczysław Broniewski, Wojciech Wyganowski, dr Leon Nowakowski. Dyrektorem administracyjnym był Mieczysław Broniewski. Sprzedaż cukru odbywała się za pośrednictwem Banku Cukrownictwa. Jego produkcja na przełomie lat 20. I 30. XX w. oraz przez całe lata 30. Była stabilna i mieściła się w przedziale 57 000 q – 73 000 q, za wyjątkiem 1933 r., kiedy wyniosła jedynie 45 512 q.

W 1931 r. kapitał akcyjny Spółki wynosił 8 575 000 zł, podzielony na 8 575 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1000 zł każda. Zarząd Spółki w 1937 r. przeniósł siedzibę na ul. Koszykową 8 w Warszawie.

image

Akcja Cukrowni i Rafinerii „Zbiersk” o nominalnej wartości 1000 zł z 26 marca 1926 r.


Źródła:

Rocznik informacyjny o spółkach akcyjnych w Polsce 1929, Pod kier. Kom. Red. Oprac. Teodor Szober. Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, Warszawa 1929

Rocznik informacyjny o spółkach akcyjnych w Polsce 1930, Pod kier. Kom. Red. Oprac. Teodor Szober. Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, Warszawa 1930

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1934. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1934.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1936. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1936.

Spis cukrowni Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie „Gazety Cukrowej”, Warszawa 1926.


Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka