eMTeWu eMTeWu
1932
BLOG

Polskie Fabryki Giętych Mebli „Thonet-Mundus” SA

eMTeWu eMTeWu Biznes Obserwuj temat Obserwuj notkę 3

Od nowego tygodnia notki o polskich papierach wartościowych

i spółkach je emitujących będą pojawiały się na tym blogu

dwa razy w tygodniu. Powinny to być: poniedziałki i czwartki.

W przyszłym tygodniu zamiast czwartku (święto) będzie środa.

Godz. 20.00.

O ile oczywiście nie zdarzy się jakaś katastrofa.

eMTeWu


    Początki przemysłu mebli giętych związane są z nazwiskiem Michała Thoneta, niemieckiego stolarza z Nadrenii, który na początku XIX w. rozpoczął doświadczenia nad sposobami gięcia drewna bukowego za pomocą obróbki hydrotermicznej oraz taśmy stalowej; sporządzał z wygiętych elementów meble służące do siedzenia. Ulepszając swój wynalazek Thonet przy produkcji mebli z elementów giętych zastosował nowe rozwiązania techniczne w porównaniu z dotychczas stosowanymi przy produkcji krzeseł. Połączenia klejone zastąpił połączeniami śrubowymi, zwiększając przez to wytrzymałość mebli. Poddając drewno działaniu pary wodnej o wysokiej temperaturze, uzyskiwał różne kształty gięte i dowiódł, że po wysuszeniu w formie (wzorniku) poszczególne wygięte elementy otrzymywały na stałe kształt wzornika oraz posiadały większą wytrzymałość od tych wykonywanych tradycyjnym sposobem stolarskim.

    Początek istnienia Fabryk Mebli Giętych w Jasienicy sięga 1881 r., kiedy przy szlaku handlowym z Warszawy do Wiednia powstała mała fabryka mebli giętych Józefa Hoffmana. W okresie 1890-1913 fabryka przeżywała lata rozkwitu, rozbudowując się i zwiększając wielokrotnie zdolności produkcyjne. Na początku XX w. powstały również fabryki w Jaworzu i Buczkowicach, których właścicielem był austriacki koncern fabryk mebli giętych „Mundus”, gdzie udziałowcem był m.in. Józef Hoffman.

    Po  odzyskaniu  niepodległości  przez  Polskę  utworzono  w dniu 7 czerwca 1921 r. spółkę  akcyjną  zarządzającą   fabrykami  w   Jasienicy,  Buczkowicach  i  Radomsku.  W 1923 r. w skład koncernu weszła również firma „Bracia Thonet” i od tej pory wyroby z tych fabryk były sprzedawane pod wspólnym znakiem firmowym „Thonet−Mundus”.

    Siedziba Spółki znajdowała się w Bielsku przy ul. 3 Maja 5, posiadała też oddział w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 131.

    W drugiej połowie lat 30. XX w. firma zatrudniała 1700 osób. Kapitał akcyjny Spółki w 1934 r. wynosił 1 500 000 zł, podzielony na 15 000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł. Radę Nadzorczą w tym czasie tworzyli: Henryk Aschkenazy, Leopold Pilzner, Mikołaj Post, Mieczysław Chmielewski, Juliusz Twardowski, Jan Weill i Fedor Weinschenck, a dyrekcję stanowili: Maurycy Glaser, inż. Feliks Polturak oraz dr Maks Timberg.

image
Akcja  spółki  „Thonet-Mundus” SA  na okaziciela o  wartości  nominalnej  10 zł  z dnia 1 lipca 1927 r. 

image
Akcja   zbiorowa   spółki   „Thonet-Mundus” SA   na   okaziciela  o  wartości  nominalnej 10 000 zł z dnia 1 lipca 1934 r.

    Po II wojnie światowej zdewastowana fabryka w Jasienicy została przejęta przez państwo, kolejno podporządkowywana różnym przedsiębiorstwom, by - po uprzednim przejęciu zakładów meblowych i drzewnych w Buczkowicach, Jaworzu i Rajczy – w 1959 przyjąć nazwę Fabryka Mebli Giętych w Jasienicy. W 1993 rozpoczęto proces prywatyzacji. Firma została włączona do Programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, gdzie 60% akcji posiadały NFI, 25% Skarb Państwa, a 15% pracownicy oraz byli pracownicy Spółki. W 1997 fundusz wiodący jak i pozostałe NFI zbyły posiadane akcje na rzecz Grupy Kapitałowej Paged S.A., która po odkupieniu również części akcji od pracowników przejęła kontrolny pakiet akcji Spółki.

Źródła:

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1938. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1938.

Wilczek M.T.: Papiery wartościowe przemysłowych spółek akcyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Wybór, UE Katowice 2016.

Wilczek M.T.: Spółki akcyjne Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego i ich papiery wartościowe [do 1945 r.] AE Katowice 2006.

www.cieszyn.fotopolska.eu

www.fmgj.com.pl


eMTeWu
O mnie eMTeWu

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka