Karzo Karzo
140
BLOG

Czy istnieje kapitalizm?

Karzo Karzo Polityka Obserwuj notkę 14

W Stanach Zjednoczonych zbankrutował bank komercyjny Signature Bank i 12 marca 2023 r. został zamknięty. Wspólne oświadczenia Departamentu Skarbu USA, Systemu Rezerwy Federalnej i Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów wskazuje na olbrzymie zainteresowanie jakimś tam prywatnym bankiem, który już w chwili powstania skazany był na bankructwo.   Regulatorzy bankowi powiedzieli, że deponenci Signature Bank będą mieli pełny dostęp do swoich depozytów. „Podobnie jak w przypadku decyzji Silicon Valley Bank, nie ma strat dla podatnika” – stwierdzili regulatorzy.

11 stycznia 2021 roku bank zamknął dwa konta osobiste Trumpa zawierające 5,3 miliona dolarów i wezwał Trumpa do rezygnacji z urzędu w następstwie szturmu na Kapitol Stanów Zjednoczonych w 2021 roku.

Signature Bank był ośrodkiem licznych protestów z powodu złego traktowania najemców przez właścicieli, którzy otrzymują kredyty z banku. Pomimo tych oskarżeń Stowarzyszenie Rozwoju Sąsiedztwa i Mieszkalnictwa pochwaliło zaangażowanie banku w odpowiedzialne praktyki kredytowe w odniesieniu do najemców o niskich i średnich dochodach.

image

image


Karzo
O mnie Karzo

W języku istnieją zwroty, które same w sobie nie posiadają określonego znaczenia i dopiero kontekst i sytuacji, w jakiej są wypowiadane, nadaje im znaczenia. By nie zakłócić  rudymentarnego toku myślenia, sensu w bez sensie doradzam nie szukać. Jaką wartość ma człowiek, który nauczył się czytać i pisać, myślenie pozostawiając innym? (Ernst Hauschka) SN w wyroku z dnia 17 listopada 2010 r., I CSK 664/09 Dla internautów, zwłaszcza tych, którzy uważają, że fora internetowe lub - generalnie - elektroniczne publikacje nie są regulowane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, wyrok ten to istotny sygnał, że: cytowanie źródeł, które naruszają dobra osobiste człowieka, oznacza, że również cytujący może ponosić odpowiedzialność za publikację. (Piotr VaGla Waglowski)

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka