Nie tylko Kazachstan
Blog jest pokłosiem moich zainteresowań związanych z Kazachstanem i Azją Środkową oraz zagadnieniami migracyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem repatriacji.
3 obserwujących
45 notek
29k odsłon
  546   0

10 stycznia - wybory parlamentarne w Kazachstanie

10 stycznia odbędą się w Kazachstanie wybory parlamentarne. O miejsca w Mażylisie – niższej izbie parlamentu ubiegać się będą kandydaci z pięciu ugrupowań. Już dziś wiadomo, że zwycięży zdecydowaną przewagą liczebną jedna partia i będzie to obóz władzy Nur Otan.

Kazachowie wybiorą 107 deputowanych na pięcioletnią kadencję. Obowiązują kwoty gwarantowane - na listach wyborczych musi się znaleźć minimum 30 proc. kobiet oraz 20 proc. ludzi młodych, w wieku poniżej 35 lat. Teraz udział kobiet w parlamencie wynosi 22 proc. Nie ma natomiast żadnego parlamentarzysty w wieku poniżej 29 lat. W myśl tego równościowego założenia, z list rządzącego Nur Otan startuje 40 kobiet, w tym panie, które nie skończyły 29 lat.

Co ciekawe, w tych wyborach Nur Otan zastosował demokratyczny w założeniu model wyłaniania kandydatów i kandydatek do parlamentarnego mandatu, czyli wewnątrzpartyjne prawybory. Ta sama partia zbudowała swój program wyborczy w znacznym stopniu uwzględniając postulaty zebrane wśród obywateli w poszczególnych regionach kraju. Przedyskutowano i przyjęto 216 regionalnych programów przedwyborczych uwzględniających ponad 17 tys. propozycji nadesłanych przez obywateli. Kampania wyborcza prowadzona jest zarówno za pośrednictwem debat telewizyjnych, jak i w formule „od drzwi, do drzwi”.

Na łamach „Astana Times” ukazało się skrótowe zestawienie najważniejszych założeń przedwyborczych pięciu partii biorących udział w wyborach:

Nur Otan (Światło Ojczyzny)

Program partii Nur Otan nosi tytuł „Ścieżka zmian: godne życie dla każdego” i podkreśla potrzebę poprawy jakości życia przeciętnego obywatela, promowania sprawiedliwości społecznej i odpowiedzialnego państwa.

Program wyborczy partii koncentruje się na wzmocnieniu środków zapewniających ukierunkowaną pomoc obywatelom w trudnych sytuacjach, zwiększanie wydatków na edukację, naukę, opiekę zdrowotną, kulturę i sport. Finansowanie z budżetu państwa ma wynieść co najmniej 5 proc. PKB. Nakreślono również plany rozwoju regionalnych ośrodków medycznych oraz wzrost wynagrodzeń pracowników służby zdrowia.

Do deklarowanych priorytetów partii należy zapewnienie transparentności działań organów państwowych i stałej kontroli społecznej. Program partii określa sposoby tworzenia miejsc pracy i wspierania rozwoju biznesu w kraju.

Partia Ludowa Kazachstanu

Ludowa Partia Kazachstanu, pierwotnie znana jako Komunistyczna Partia Ludowa Kazachstanu, wyznaczyła dziesięć obszarów, w których zamierza działać w programie wyborczym pod hasłem „Naród, ziemia i sprawiedliwość”. Obszary te obejmują dostępność i jakość edukacji i medycyny, rozwiązanie problemu mieszkaniowego oraz zabezpieczenie socjalne zapewniające osobom starszym godne życie.

Inne priorytety to: przeprowadzenie amnestii pieniężnej dla osób fizycznych i prawnych finansowanych przez banki, uczciwa polityka podatkowa, monitorowanie skuteczności wykonywania decyzji rządowych oraz bezstronność wymiaru sprawiedliwości.

Auyl (Ludowo-Demokratyczna Partia Patriotyczna)

Narodowa Partia Demokratyczna Auyl w kampanii wyborczej podkreśliła potrzebę poprawy warunków życia w rejonach wiejskich. Dlatego jej program wyborczy obejmuje projekty rozwoju infrastruktury wiejskiej, propozycję opracowania i zatwierdzenia minimalnych standardów życia na wsi.

Poza tym, do priorytetów partii należy ustalenie praw do godnej pracy zarobkowej i zatrudnienia w Kodeksie Pracy i innych ustawach związanych ze sferą społeczną, rozszerzenie oficjalnie przyjętego minimalnego koszyka konsumenckiego oraz uzupełnienie systemu wsparcia dla grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej.

Partia proponuje też wprowadzenie miesięcznych świadczeń socjalnych dla wszystkich osób poniżej 18 roku życia (porównywalnych do znanego nam 500+).

Adal (Uczciwość) – dawniej Birlik

Program wyborczy partii Adal składa się z pięciu kluczowych obszarów: godnego życia dla wszystkich obywateli, przedsiębiorczości, obszaru rolno-przemysłowego i bezpieczeństwa żywnościowego, silnej regionalnej potęgi oraz postulatów ujętych w haśle „państwa dla ludzi”.

Strona internetowa partii podaje, że ważnym kryterium pomiaru pracy rządu jest należyty dobrostan społeczny obywateli, na który z kolei wpływa stabilna praca, dochody oraz zadowolenie ze statusu społecznego i ogólna sytuacja materialna.

Ak Żoł (Demokratyczna Partia Kazachstanu)

Partia Demokratyczna Ak Zhol w swoim programie opowiada się za wzmocnieniem instytucji parlamentaryzmu i stopniowym przejściem z systemu superprezydenckiego do republiki parlamentarnej.

Partia postuluje by m.in. koalicję rządową budowała i ustalała nie głowa państwa, ale partia, która wygrała wybory parlamentarne, a wyłanianie akimów (burmistrzów) miast i mniejszych miejscowości odbywało się w wyborach bezpośrednich. Ak Zhol chce także rozszerzenia funkcji kontrolnych parlamentu, dających mu prawo do prowadzenia dochodzeń parlamentarnych (ta forma w naszych realiach przejawia się w słynnych sejmowych komisjach śledczych ds. tej czy innej afery). Inne inicjatywy dotyczą wzmocnienia uprawnień parlamentu w zakresie zatwierdzania i kontrolowania budżetu państwa, przyznając mu prawo do przeznaczania środków na potrzeby wyborców wbrew sprzeciwom rządu.

Lubię to! Skomentuj6 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka