136 obserwujących
1031 notek
935k odsłon
  168   0

Stalina wojny początek Zdzisław Nowicki

"Pomyślałem, że w związku z rozpętaną przez Putina wojną przypomnę bardzo interesujący i ważny tekst mojego świętej pamięci znajomego Zdzisława Nowickiego, dyplomaty z polskich placówek w posowieckich republikach, dotyczący przemówienia Stalina z sierpnia 1939 r. na temat wojny. Analiza Stalina jest przerażająco aktualna i złowieszcza, pokazuje również, jak rozumują na Kremlu."

Pomyślałem, że w związku z rozpętaną przez Putina wojną przypomnę bardzo interesujący i ważny tekst mojego świętej pamięci znajomego Zdzisława Nowickiego, dyplomaty z polskich placówek w posowieckich republikach, dotyczący przemówienia Stalina z sierpnia 1939 r. na temat wojny. Analiza Stalina jest przerażająco aktualna i złowieszcza, pokazuje również, jak rozumują na Kremlu.

Oto fragment tekstu Zdzisława Nowickiego:

"Tekst wystąpienia Stalina na posiedzeniu Politbiura CK WKP(b) w dniu 19 sierpnia 1939 roku został odnaleziony — jak już pisałem wcześniej — przez T. S Buszujewą w tajnych zbiorach Osobogo Archiwa SSSR. Autorka opracowania dokumentu wskazuje dokładnie miejsce jego odnalezienia. Jest to Cientr Chranienia IstorikoDokumientalnych Kolliekcji, bywszij Osobyj Archiw SSSR, F.7. Op.1. D.1 223 18.

A oto obszerne fragmenty omawianego wystąpienia Stalina:

„Problem pokoju czy wojny wstępuje w fazę dla nas krytyczną. Jeśli zawrzemy umowę o pomocy wzajemnej z Francją i Wielką Brytanią, Niemcy odstąpią od Polski i zaczną szukać modus vivendi z państwami zachodnimi. Wojna będzie oddalona, ale w przyszłości wydarzenia mogą przybrać niebezpieczny charakter dla ZSRS. Jeśli przyjmiemy ofertę Niemiec zawarcia paktu o nieagresji, to Niemcy, oczywiście, napadną na Polskę i włączenie się Francji i Wielkiej Brytanii do wojny stanie się koniecznością. Zachodnia Europa zostanie poddana poważnym wstrząsom i nieporządkom. W tych warunkach będziemy mieli wiele szans, by pozostać na uboczu konfliktu i możemy mieć nadzieję na nasze korzystne przystąpienie do wojny.

Doświadczenie ostatnich dwudziestu lat ukazuje, że w czasach pokojowych nie jest możliwe istnienie w Europie ruchu komunistycznego, który byłby do tego stopnia silny, żeby partia bolszewicka mogła przejąć władzę. Dyktatura tej partii staje się możliwa tylko jako rezultat wielkiej wojny. Dokonamy wyboru i on jest jasny. Powinniśmy przyjąć propozycję niemiecką i delikatnie odesłać misję anglo–francuską. Pierwszą korzyścią, którą wyciągniemy, będzie zniszczenie Polski aż po przedpola Warszawy, włączając ukraińską Galicję 19.

Niemcy dają nam pełną swobodę działań w państwach pribałtijskich i nie mają nic przeciwko przywróceniu Besarabii do ZSRS. Są gotowe ustąpić nam w charakterze strefy wpływów Rumunię, Bułgarię i Węgry. Otwarty pozostaje problem Jugosławii… W tym samym czasie powinniśmy przewidzieć skutki, które mogą wyniknąć zarówno z przegranej, jak i ze zwycięstwa Niemiec. W przypadku ich przegranej konieczna będzie sowietyzacja Niemiec i powstanie tam rząd komunistyczny. Nie powinniśmy zapominać, że zsowietyzowane Niemcy staną przed wielkim niebezpieczeństwem, jeśli ta sowietyzacja nastąpi w wyniku przegranej Niemiec w wojnie błyskawicznej. Anglia i Francja będą jeszcze wystarczająco silne, żeby zająć Berlin i zniszczyć sowieckie Niemcy, a my nie będziemy w stanie przyjść z pomocą naszym bolszewickim towarzyszom z Niemiec.

W ten sposób nasze zadanie sprowadza się do tego, żeby Niemcy mogły prowadzić wojnę, jak można, najdłużej, by zmęczone i do tego stopnia wyczerpane Anglia i Francja nie były w stanie rozgromić zsowietyzowanych Niemiec. Trzymając się pozycji neutralnej i oczekując swojego czasu, ZSRS będzie okazywał pomoc obecnym Niemcom, zaopatrując je w surowce i żywność. Rozumie się samo przez się, że nasza pomoc nie powinna przekraczać określonych rozmiarów tak, by nie podrywała naszej gospodarki i nie osłabiała siły naszej armii.

W tym samym czasie powinniśmy prowadzić aktywną, komunistyczną propagandę, szczególnie w bloku anglo–francuskim i przede wszystkim we Francji. Powinniśmy być gotowi na to, że w tym kraju w czasie wojny partia zostanie zmuszona do rezygnacji z działalności legalnej i do przejścia w podziemie. Wiemy, że tego rodzaju praca wymaga wielu ofiar, ale nasi francuscy towarzysze nie będą mieli wątpliwości. Ich zadaniami będą przede wszystkim rozkład i demoralizacja armii i policji. Jeśli ta przygotowawcza robota zostanie wypełniona we właściwej formie, bezpieczeństwo sowieckich Niemiec zostanie zagwarantowane i będzie to sprzyjać sowietyzacji Francji.

Do realizacji tych planów konieczne jest, żeby ta wojna przeciągnęła się możliwie jak najdłużej i właśnie w tym kierunku powinny być skierowane wszystkie siły, którymi dysponujemy w Europie Zachodniej i na Bałkanach.

Rozważmy teraz drugą możliwość, to znaczy zwycięstwo Niemiec. Niektórzy stoją na stanowisku, że ta możliwość stanowi dla nas poważne niebezpieczeństwo. W tym twierdzeniu jest pewna część prawdy, ale błędem byłoby myśleć, że to niebezpieczeństwo będzie tak bliskie i tak wielkie, jak się wydaje niektórym. Jeśli Niemcy odniosą zwycięstwo, to wyjdą z wojny zbyt wyczerpane, żeby rozpocząć zbrojny konflikt z ZSRS przynajmniej przez dziesięć lat.

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura