rebeliantka rebeliantka
78
BLOG

Niech spokój z Wami będzie i szczęśliwość będzie

rebeliantka rebeliantka Święta, rocznice Obserwuj temat Obserwuj notkę 0

Życzenia kresowiaka Władysława Miączyńskiego na Boże Narodzenie (1928)


Niech spo­kój z Wami bę­dzie i szczę­śli­wość bę­dzie,

Niech bło­go­sła­wi Bóg czy­ny i kro­ki, któ­re sta­wia­cie,

Niech roz­pra­sza mro­ki.

Niech w Na­ro­dze­nia świę­tą chwi­lą bożą

Nową się ży­cie opro­mie­ni zo­rzą

I z No­wym Ro­kiem co nam oto świ­ta

Do serc str­wo­żo­nych niech po­kój za­wi­ta.

Niech zgi­ną woj­ny, za­ga­sną po­żo­gi,

A ludz­kość wzno­si nowe ży­cia pro­gi,

No­we­go bytu nie­chaj zrę­by sta­wi,

A Bóg przed­wiecz­ny z nie­bios bło­go­sła­wi.


------------------------------------------------------------

Po wielu poszukiwaniach ustaliłam, że Władysław Miączyński to najprawdopodobniej kresowiak z okolic Dubna, Równego lub Krzemieńca.


Był redaktorem Zeszytu I "Peleryny" - organu poetów kresowych. Zeszyt ukazał się w grudniu 1928. Wydawcą był z kolei Edward Walawski, który był też redaktorem naczelnym czasopisma "Miesięcznik Pedagogiczno-Literacki Nauczycieli Szkół Podstawowych" (wydawanego w Dubnie 1927 przez Adama Stefaniaka) . Broszura "Peleryna" była drukowana przez W. Cwikę w Krzemieńcu. 23,5 cm, s. 36. Zeszyt I zawierał deklarację programową E. Walawskiego (s. 3-4); wiersze Władysława Miączyńskiego, E. Walawskiego, Kazimierza Gładkowskiego-Dąbrowy.

rebeliantka
O mnie rebeliantka

Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosłownie: sprzedających dym). Lubi podróże, kontempluje - sztuki plastyczne i muzykę.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura