49 obserwujących
255 notek
259k odsłon
1832 odsłony

Komu przeszkadza polski ksiądz na Ukrainie?

Wykop Skomentuj61

Ks. dr Wiesław Pęski, pallotyn, budowniczy świątyni Chrystusa Króla Wszechświata w Kijowie, świetny organizator, opiekun Rajdu Katyńskiego na terenie Kijowszczyzny, pasjonat historii Kresów, oddany wiernym duszpasterz, otrzymał 3-letni zakaz wjazdu na Ukrainę (do lutego 2021 r.). Sprawa jawi się jako niezrozumiała i wysoce krzywdząca.


Ponad 20 lat posługi na Ukrainie

Ks. Pęski wyjechał na Ukrainę prawie zaraz po święceniach kapłańskich w 1996 roku. Najpierw posługiwał w Odessie, a potem przez 2 lata  pod Żytomierzem. Wszędzie okazywał się być dobrym kapłanem, przyciągającym ludzi do Kościoła i sprawnym organizatorem. W Nowym Zawodzie odzyskał plebanię, w Dubowcu udało się kupić dom pod kaplicę, w Bolarce zabezpieczyć działkę pod kaplicą przed przejęciem jej na stację benzynową.

W 1999 roku skierowano go do Kijowa do  parafii „Chrystusa Króla Wszechświata” i na  studia w zakresie psychologii na Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym. Kijowska parafia początkowo funkcjonowała w mieszkaniu na 6. Piętrze (w jednym pokoju - sypialnia, w drugim – ołtarz, gdzie odprawiano Mszę Świętą).  Potem było pomieszczenie w budynku kultury, zaadaptowane na kaplicę, i kolejne – dla katechez i nauki języka polskiego.  W tych warunkach parafia funkcjonowała do września 2008 r., gdy nagle wypowiedziano odnajmowane lokale.

W tym czasie ks. Pęski był już znaną osobą publiczną. Po ukończonych w 2004 r. z wyróżnieniem studiach psychologicznych rozpoczął współpracę z ukraińską państwową stacją telewizyjną  „Kultura”, gdzie powstało  ponad 30 autorskich programów pod nazwą „Pod znakiem Maryi”. Współpracował też z  ze współczesnymi artystami ukraińskimi, którzy podczas  organizowanych dla nich plenerów, stworzyli kolekcję 115 obrazów, objętych wspólną nazwą „Świątynie katolickie i pamiątki historyczne oczami artystów ukraińskich”.

W 2007 r. ks. Pęski był inicjatorem Międzynarodowego Sympozjum poświęconego terapii uzależnień i współuzależnień oraz profilaktyce. W tym czasie pisał też pracę doktorską o formowaniu świadomości moralnej młodzieży. Ukończył ją w 2009 roku. Ponadparafialna działalność ks. Pęskiego niewątpliwie ułatwiła mu znalezienie nowego miejsca dla parafii – działki ze starym domkiem i stolarnią, którą wkrótce pallotyni wykupili. Teren uporządkowano i zaadaptowano do potrzeb kościelnych. W 2014 roku rozpoczęto budowę  Ośrodka p.w. Chrystusa Króla Wszechświata.

Ks. Wiesław Pęski odpowiadał za znajdowanie środków na budowę, jej organizowanie i prowadzenie. W ciągu trzech lat udało się wybudować całą bryłę projektu (1300m2), w głównych zarysach przygotować świątynię, wykończyć i wyposażyć mieszkania dla kapłanów oraz pomieszczenia duszpasterskie. Na wiosnę 2017 r. Ks. Wiesław zaczął mówić o swojej gotowości do głoszenia konferencji i rekolekcji na temat Chrystusa Króla. Ale w tym czasie zaczęły się nieprzewidziane trudności, być może mające źródło w tym, iż ks. Pęski jest polskim patriotą.


image

Projekt Ośrodka pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kijowie.

image

Podsumowanie III etapu budowy świątyni.


Troska o kresowe dziedzictwo

Jak napisano na internetowej stronie parafii: „Stoimy przed ogromnym wyzwaniem – mamy wybudować ośrodek parafialny ze świątynią w centrum, gdzie można będzie odradzać katolickie i polskie tradycje Kijowa i zaradzić wielu potrzebom duchowym i kulturalnym „odważnych” i „ukrytych” Polaków w Ukrainie. Historia zobowiązuje. Mamy ten atut, że nasza działka choć jest niewielka, to stanowi własność prywatną i nie budzi niepokojów. Sztuką jest tylko znaleźć Polaków, którzy włączą się w powstanie takiego „Domu Spotkań Polaków”, gdzie można będzie rozwijać się duchowo, odbudowując poczucie swojego udziału we wspaniałych polskich tradycjach Kijowa i Ukrainy”.

W parafii podkreślano zawsze, że Kijów to miasto, w historii którego niemal od początku byli obecni Polacy, katolicy. Poczynając od Rusi Kijowskiej poprzez odrodzenie Kijowa po najazdach tatarskich w XIV w., potem czasy Rzeczpospolitej, gdy powstało m.in. kilka świątyń i klasztorów katolickich, czasy po powstaniu Chmielnickiego, gdy próbowano odrodzić miasto i okres pod imperium rosyjskim, gdy ludność polska odgrywała poważną rolę w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym Kijowa.

Cytuję ze strony internetowej: „Oni byli i są częścią jego wspaniałości i rozkwitu... częścią jego upadków i zniszczeń. Polacy umierali razem z Kijowem i razem z nim się odradzali, nigdy nie stali na uboczu jego dziejów, na odwrót: kochali to miasto, bronili od zniszczeń i tworzyli go”.   Kijów był jednym z najważniejszych ośrodków polskości na dawnych wschodnich ziemiach przedrozbiorowej Polski. Polacy tu stanowili elitę społeczną i intelektualną. Józef Ignacy Kraszewski tak opisywał swoją podróż do Kijowa w II poł. XIX wieku: „Na ulicach... polski język słychać co chwila; we wszystkich magazynach, sklepach, hotelach, restauracjach...; księgarnie polskie są tu ogromne; teatr, choć przyjechał w środku lata, interesy robił dobre; firm polskich mnóstwo...; dzięki pracy i roztropności, dzięki zamożności i solidarności, stanowimy żywioł poważny”.

Wykop Skomentuj61
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka