Zostaw za sobą piękna ślady...
Szczęście to codzienne odczuwanie własnego wolnego istnienia
136 obserwujących
1463 notki
1107k odsłon
307 odsłon

Uczmy się patriotyzmu od Żydów...

Wykop Skomentuj17

Polsce potrzeba obecnie patriotyzmu, patriotyzmu dnia codziennego wyrażającego się niemalże bezwarunkowym umiłowaniem Ojczyzny... Tylko taki patriotyzm, oparty na pamięci o naszej przeszłości i teraźniejszych propolskich postawach, może być szansą na przetrwanie naszej Ojczyzny. I musimy ten patriotyzm pielęgnować, bo kolejna Targowica może już ostatecznie usunąć nasze państwo z mapy świata.

Niestety... Przez 30 lat skutecznie oduczono młode pokolenia tradycyjnie polskich postaw patriotycznych. Młodzi ludzie nie mają określonego wzorca takich zachowań. Wpojono im, że ów patriotyzm to anachronizm, zaściankowość i uwstecznianie światowego postępu. Zrobiono wiele, aby ośmieszyć polskość, tradycję i przywiązanie do narodowych wartości... Ale jest też dobra wiadomość: w tym zalewie lewactwa Polacy w większości go nie toleruję, a wśród młodych Polaków coraz częściej się budzi ów patriotyzm, i to jest jedyna nadzieja, bi Ci młodzi już niedługo będą decydować o obliczu naszego kraju. Coraz też więcej jest osób należących do powstających stowarzyszeń patriotycznych, związków strzeleckich czy organizacji paramilitarnych. Że ten patriotyzm jest coraz szerszy dobitnie świadczy np. fakt sukcesu nowej formacji zbrojnej, czyli Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Ale jest jeszcze wiele do zrobienia, bo nie tak łatwo zmienić mentalność narodu w kierunku patriotyzmu po latach komuny i III RP. I też nie jest łatwo - ze względu na długi okres - wykreować nowe, propolskie i patriotyczne elity. I niestety, lub stety proces ten należy przyspieszyć radykalnie. 

Mam zatem do zaproponowania wzorzec patriotyzmu, którego podstawowe elementy możemy zaszczepić na polski, dziewiczy grunt. Niech Polacy uczą się patriotyzmu od najlepszych, uczą się od Żydów! Niech Izrael stanie się wzorem dla tych Polaków, którzy dziś uważają, że patriotyzm jest im niepotrzebny! 

Przecież właśnie Izrael jest dziś państwem, w którym zachowania patriotyczne jego obywateli są cenione bardzo wysoko a wielu rozsianych po świecie Żydów zawsze cechuje się niemal szowinistycznymi poglądami na swój naród i swoje państwo. I jest to na świecie postrzegane bardzo pozytywnie i chyba dlatego tak silną pozycję (nie tylko ekonomiczną) posiadają Żydzi. Właśnie chyba dlatego, że są patriotami i miłują ponad wszystko własne państwo, swoją wiarę i własny naród! 

Izrael niech będzie wzorem dla Polaków. Bądźmy takimi patriotaami jak Izraelczycy. Kochajmy polski naród i polskie państwo tak jak Żydzi kochają żydowski naród i żydowskie państwo. Szanujmy naszą wiarę katolicką tak jak Żydzi szanują swój judaizm czy syjonizm talmudyczno-rabiniczny. Walczmy o dobre imię Polski tak jak Żydzi walczą o dobre imię ich państwa... Skopiujmy ich patriotyzm. Stwórzmy swoje własne polskie "przedsiębiorstwo" na wzór ich "przedsiębiorstwa Holocaust". Niech nasze organizacje patriotyczne i rząd ścigają na całym świecie antypolskie działania na wzór organizacji żydowskich i niech żądają milionowych odszkodowań za szaklowanie naszego dobrego imienia... tak jak to robią Żydzi. Dbajmy o to, aby najwyższe funkcje państwowe i samorządowe pełnili rodowici Polacy, tak jak takie funkcje w Izraelu pełnią tylko rodowici Żydzi. Bądźmy narodowymi nacjonalistami w pozytywnym tego sensie, takimi jakimi są Żydzi w Izraelu i na całym świecie, ale nie może to być szowinizm, bo nasza kultura i wiara nigdy nie ma i nie miała żadnego związku z szowinizmem. 

Nikt przeto na świecie nie będzie mógł nam tedy zarzucić, że jesteśmy "faszystami", skoro przecież kopiować będziemy zachowania wspaniałych i szanowanych powszechnie Żydów... mając oczywiście jako odniesienie naszą Ojczyznę, naszą Polskę! 

Jeżeli my - Polacy będziemy takimi patriotami i piewcami własnego narodu jak Żydzi, to Polska nigdy nie zginie i może stać się jednym z najzamożniejszych i najbardziej liczących się krajów w Europie... 

Oczywiście nie możemy skopiować tego, co jest absolutnie obce naszej polskiej tradycji, kulturze, chrześcijańskiej wierze i odwiecznej tolerancji...Na pewno u nas nie będziemy prześladować innych... tworząc dla niech np. getta... 

Nasza łacińska i chrześcijańska cywilizacja jest skrajnie odmienna od cywilizacji żydowskiej, dlatego też to implementowanie żydowskiego patriotyzmu winno być ograniczone i nie przybierać ichnich form szowinizmu oraz braku tolerancji dla innych. Zresztą polska tolerancja cechuje nas jako Polaków, choć nie raz jesteśmy zbyt tolerancyjni i to wielokrotnie w historii kończyło się dla nas bardzo źle. 

Ostatnio cały czas poznaję żydowski Talmud i nie wyobrażam sobie, aby jego obszar i treści tam zawarte były kopiowane w Polsce w całości, nie mniej jednak nawet niektóre tam zawarte patriotyczne rozwiązania możemy zaimplementować dla budowy tegoż patriotyzmu w Polsce. 


Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

http://krzysztofjaw.blogspot.com/ 

kjahog@gmail.com

Post jest chroniony prawem autorskim. Może być kopiowany w całości lub w części jedynie z podaniem źródła tekstu na bloggerze lub innym forum, gdzie autorsko publikuję. Dotyczy to również gazet i czasopism oraz wypowiedzi medialnych, w których konieczne jest podanie moich personaliów: Krzysztof Jaworucki, bloger "krzysztofjaw".

Wykop Skomentuj17
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo