Zatrzymaj chorobę Alzheimera
Od kilkudziesięciu lat wmawia się pacjentom chorym na chorobę Alzheimera, że nic z tym nie można zrobić. Od paru lat dr. Dale E. Bredesen próbuje się przebić z informacją o procedurze, która pozwala zatrzymać a nawet cofnąć chorobę, we wstępnych fazach.
2 obserwujących
112 notek
76k odsłon
  2236   0

Petycja do gminy. Stop zagrożeniu zdrowia i życia

    Być może dla ekologów to zbyt trudny temat, a może za bardzo lubią gadżety i nie chcą w tej kwestii żadnych ograniczeń.

W każdym razie, nie słyszałem, żeby dzisiaj Greta, Zieloni, ekolodzy klimatyczni, obrońcy środowiska, obrońcy wolności czy też obrońcy zwierząt, przyłączyli się do światowego protestu Stop 5G. Przyłączają się zwykli ludzie, rzadko organizacje.

Dziwi to trochę dlatego, bo 5G będzie miało wpływ na wszystkie te kwestie równolegle.


Ja w ramach protestu przygotowałem petycję, którą należy wysłać do swojej Rady Gminy.

Zamieniamy kropki na nazwę gminy, podpisujemy i wysyłamy. Na petycję powinniśmy otrzymać odpowiedź.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Petycja skierowana do: 

RADA MIASTA I GMINY ....................... 

Adres: ………………...…………………………...…….  

 

PETYCJA 

 

W interesie publicznym oraz swoim własnym wnoszę o: 

1. wydanie przez Radę Miasta i Gminy ...............…........ oświadczenia:  "Oświadczenie Rady Miasta i Gminy …………...…... w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami", 

2. zobowiązanie Burmistrza Gminy …...………….. do: 

a.) wykonania oświadczenia 

b.) opublikowania go na stałe na stronie internetowej UM oraz na profilu Facebooka  Burmistrz Gminy …………….

c.) przekazania Oświadczenia dyrektorom wszystkich szkół i przedszkoli na terenie gminy 

d.) przekazania Oświadczenia władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym 

 

Uzasadnienie 

       Zwracam się do organu władzy w mojej gminie z prośbą o wydanie oświadczenia w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy, przed coraz większą ekspozycją na pola elektromagnetyczne, stosowaną w coraz szerszym zakresie częstotliwości. 

W dniu 25 stycznia 2020 r., odbywał się światowy dzień protestu przeciw zwiększaniu ekspozycji ludzi na promieniowanie radiowe i mikrofalowe, a także przeciw eksperymentowaniu na ludziach z wykorzystywaniem nowych fal, czyli tych mierzonych w milimetrach. Jak zareagujemy na ten eksperyment nikt jeszcze nie wie, ale rząd i lobbyści przemysłu wpadli w amok i już uruchamiają technologię 5g, lub jej testy, w wielu polskich miastach. 

Mają przy tym w nosie opinie polskich naukowców z tak znanych instytutów naukowych jak: Instytut Medycyny Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, uczelni: Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Wrocławskiej i organizacji: Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych. 

Było to szczególnie widoczne przy zmianie Rozporządzenia o dopuszczalnych limitach pola elektromagnetycznego. W trakcie konsultacji wszystkie opinie naukowców, przeciwne zmianom, z ww. instytucji zostały zlekceważone przez ministerstwo zdrowia. Wcześniej rozporządzenie zostało przekazane z kompetencji ministra środowiska, bo ten był przeciwny zmianom. Już nie jest ministrem. 

Parametry natężenia i gęstości mocy dla dopuszczalnej ekspozycji ludności na pola wyższych częstotliwości zostały zwiększone z 7 V/m na 61 V/m i z 0,1 W/m2 na 10 W/m2 (czyli 100 krotnie !!!). 

Na dodatek używane mają być nowe częstotliwości stosowane w technologii 5G, które nie były do tej pory używane, a generowane fale milimetrowe nie były nigdy badane pod kątem wpływu na zdrowie mieszkańców. 

Kolejnym zagrożeniem będzie zagęszczenie nowych nadajników "komórkowych", które będą instalowane co 50-200 m na latarniach i słupach w całej gminie, w ciągu najbliższych kilku lat (w tym roku startują w największych miastach). 

Minister z Belgii zapowiedziała, że w Brukseli ludzie nie będą traktowani jak świnki morskie i nie podda ich eksperymentom. Dzieje się tak już w wielu miastach. 

Władze gminne Kluczborka podjęły uchwałę i wyraziły negatywne stanowisko wobec zmian w rozporządzeniu. 

https://bip.kluczbork.eu/plik,10021,poduchwala-projekt-przyjecia-stanowiska-pdf.pdf 

NIK raportuje od 5 lat o nieprawidłowościach w ochronie środowiska: 

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-stacjach-bazowych-telefonii-komorkowej.html 

Naukowcy ostrzegają, że po wejściu rozporządzenia pomiary dopuszczalnych poziomów nie będą możliwe do wykonania, a na nowe poziomy PEM nie są przygotowane implanty, rozruszniki i inne urządzenie z gwarancją działania do 10 V/m (nowa norma = 61 V/m) 

Na naszym niebie pokażą się dziesiątki tysięcy nowych satelitów wykorzystywanych w tej technologii, zakłócając pracę w tej przestrzeni i zwiększając natężenie PEM w atmosferze. 

W trakcie konsultacji nad megaustawą ułatwiającą wprowadzenie technologii 5G  ukrywany był raport przygotowany pod kierownictwem prof. dr. hab. K. Rydzyńskiego 

http://www.imp.lodz.pl/home_pl/o_instytucie/npz/oddzialywanie_elektromagnetyczne_fal_milimetrowych_na_zdrowie_pracownikow_projektowanych_sieci_5g_i_populacji_generalnej/  

Apel o powstrzymanie technologii 5G na ziemi i w przestrzeni kosmicznej podpisało już prawie 200 tys. ludzi w tym tysiące naukowców i lekarzy. 

Treść apelu jest dostępna na tej stronie internetowej. 

https://www.5gspaceappeal.org/s/Midzynarodowy_Apel_O_Powstrzymanie_5g_Na_Ziemi_I-W_Przestrzeni_Kosmicznej-kt4y.pdf 

Wnoszę o to, aby w swoim Oświadczeniu Rada Miasta i Gminy ................... wyraziła swoje negatywne stanowisko wobec: 

1. Wielokrotnego zwiększenia od 1.1.2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców na pole elektromagnetyczne 

2. Rozwoju technologii 5G bez wcześniejszego zbadania wpływu tej technologii na zdrowie mieszkańców i działanie implantów, oraz przygotowania właściwego systemu pomiarów spełnienia norm 

Wnoszę o to, aby w swoim Oświadczeniu Rada Miasta i Gminy .............................: .

3. Zaleciła, aby na terenach szkół nie instalowano WiFi, stosowano światłowód dla potrzeb związanych z internetem, nakazano przełączanie na lekcjach telefonów w tryb samolotowy, nie stosowano telefonów na przerwach poza celami związanymi z informowaniem rodziców, lub w celach alarmowych, pomocy innym ludziom. 

4. Chciałbym także, aby w Oświadczeniu znalazły się zalecenia dla mieszkańców, związane z wpływem PEM od telefonów komórkowych i smartfonów na zdrowie. 

Zalecenia te cytuję za stroną: https://radio-waves.orange.com/pl/najlepsze-praktyki/ (stan na 25.1.2020 r. godz.13:55)

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka