łużyce łużyce
375
BLOG

Serbołużyczanie

łużyce łużyce Historia Obserwuj temat Obserwuj notkę 1

 Jest odpowiedź Pani Christiny Boguszowej na apel  o wycofanie z ekspozycji mapy przedstawiającej okres zasiedlenia ziem na wschód od Łaby przez Słowian. 

Szanowny Panie,

dziękujemy za przesłanie nam swojej opinii.

Mapa migracji osadników słowiańskich do Łużyc powstała w 2002 roku. Planujemy odnowić ja w tym roku. Wiemy, że nie odpowiada już najnowszemu standartu badań. Zasadniczo polega nasza praca na bieżących badaniach naukowych w spółpracy z Serbskim institutom w Budzieszynie. W 2014 r. opublikowano nowy Leksykon Kulturowy dla Serbołuźyczan, który odzwierciedla najnowszy stan badań. Będziemy szukać porady od słowiańskich i niemieckich specjalistów przy opracowywaniu nowej mapy. Jeśli chodzi o historiografię, wiemy, że istnieją tendencje słowiańskie i antysłowiańskie. Ale mamy obowiązek polegać na stanie badań, który jest powszechnie uznawany w Niemczech i Europie.

Dziękujemy bardzo za odwiedzenie naszego muzeum i wasze krytyczne wskazówki.

Z přećelnym postrowom

Mit freundlichen Grüßen

Christina Boguszowa / Christina Bogusz

direktorka / Direktorin

Serbski muzej / Sorbisches Museum

Hród 3 / Ortenburg 3

02625 Budyšin / Bautzen

Treśc apelu:

"Apel do władz Serbskiego Muzeum w Budziszynie (Serbski muzej – Sorbisches Museum, Hród 3, 02625 Budyšin)o wycofanie z ekspozycji mapy przedstawiającej okres zasiedlenia ziem na wschód od Łaby przez Słowian. Mapa znajdująca sie w Serbskim Muzeum w Budziszynie jest przedstawieniem niemieckiego allochtonicznego punktu widzenia. Opiera się głownie na przestarzałych metodach porównawczych stosowanych w archeologii nie uwzgledniajacych nowoczesnych badań naukowych. Prezentacja niemieckiej hipotezy o etnogenezie Słowian przedstawionej na w/w mapie a co za tym idzie etnogenezie Serbołuzyczan, ludu który według Niemców dopiero w średniowieczu przybył na te ziemie jest podważaniem prawa do ziemi ojczystej. Istnieje pilna potrzeba wypracowania nowej prezentacji najstarszej historii tego narodu. Nalezy odrzucić niemal powszechne i szeroko akceptowane przestarzałe poglady opierające sie ciagle na tych samych nieprawdziwych argumentach i znaleźć wyjście z tego błędnego koła. Słowianscy mieszkancy nad Szprewą wcale nie sa uwazani za autochtonów, owszem uznaje się ich długa historie zamieszkiwania na tych ziemiach, ale im bardziej wrogo do Slowian nastawiony historyk tym późniejsze przybycie Słowian na ziemie połabskie. Sa nawet tacy którzy uważają, ze przybywający Słowianie zastali tam starozytnych Germanów, jako przykład podaje się miejscowośc na Śląsku Niemczę. Według wzmianki z kroniki Thietmara z Merseburga nazwa grodu pochodzi od Niemców, którzy mieli gród założyć czy zbudować, ale jako jeńcy wzięci do niewoli przez Czechów czy Morawian a nie jako autochtoni".

łużyce
O mnie łużyce

niepodległość łużyc

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura